Home

Archimedův zákon test

Archimédův zákon Onlineschool

Archimédův zákon popisuje výpočet vztlakové síly v tekutinách. Zjistíme také, kdy těleso plove, vznáší se, nebo jde ke dnu Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Popis stránky * • Fyzika - fyzikální zákony 7. ročník - které musíte znát i na střední a vysoké škole. • Vyberte - klikněte na správné možnosti

Opakování pojmu vztlaková síla, Archimédův zákon, využití vztlakové síly. Možnost společného opakování učiva, použít jako test, opakování je možné využít pro 7. 8. ročník při fyzice. Zejména v domácím úkolu - lze využít i jako samostatnou práci v hodině , souvislost tématu s úlohami v M, Z, Př, Archimédův zákon Pokus: Vezmi nádobu s vodou. Dále vezmi sáček a naplň ho vodou, zavaž a siloměrem zjisti gravitační sílu. Potom sáček zavěšený na siloměru ponoř do nádoby s vodou a pozoruj, jakou sílu ukazuje siloměr. Zjistíš, že na siloměru je nula. To znamená, že síla, kterou je sáček s vodo Zákon o vztlakové síle se nazývá: Newtonův. akce a reakce. Archimedův. Pascalův. hydraulický. Pokud těleso plove na hladině, vztlaková síla v porovnání s gravitační silou, je: stejná. větší. proměnlivá. nepatrná. menší. Jednotkou hustoty je: řecké písmeno ró. N/m2. N/m3. kg/m3. kg/m. Kterou vlastnost mají kapaliny. Archimedův zákon: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno hydrostatickou vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. ρ - hustota kapaliny, V - objem ponořené části tělesa objem vytlačené kapaliny 2. Na píst s průměrem d = 20 cm, který je položen na povrchu kapaliny působíme silou F = 50.

DUMY.CZ Materiál Archimédův zákon - test

Účinky vnější tlakové síly působící na volnou hladinu kapaliny, Pascalův zákon Pracovní listy: list 1 Užití Pascalova zákova v hydraulickém zařízen 9. Archimedův zákon lze vyjádřit rovnicí a) p h = h . S . g c) F vz = V. ρ . g b) F h = S . ρ . h . g d) F g = m . g 10. Loď vyplula z řeky do moře. Objem ponořené části lodi se při tomto přechodu a) zvětší c) zůstane stejn

Test 5 Do vody s hustotou r = 1000 kg.m-3 dáme teleso s objemom V = 2 m3 a hmotnosťou m. Aby teleso kleslo ku dnu, jeho hmotnosť musí byť: m > 1000kg, b) m > 2000kg, c) m < 2000kg, d) m < 1 kg. Test 6 * 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 * * * * ARCHIMEDOV ZÁKON alebo O telesách ponorených do kvapaliny * * Anotace: Test na výpočty gravitační síly a skládání sil. formát: html/flash : Název: Elektrická síla . označení: VY_32_INOVACE_S2F11 autor: Mgr. Renáta Fiedlerová. Anotace:Test je koncipován jako opakování tématu elektrická síla (složení atomu, částice v atomu a jejich náboj, iont) pro žáky od 6

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Archimédův zákon. Archimédův zákon zná většina lidí, ale je důležité ho nejen znát. Proto si uděláme pokus na kterém to opravdu pochopíte. Samozřejmě nevynecháme pokus s vajíčkem a slanou vodou. Historie. Archimédes žil před více než dvěma tisíci lety

Stáří zákon -% Archimédův zákon -% Těleso na Zemi -% Těleso a kapalina -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (1 hodnotící) 100%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro hodnocení musíte být přihlášen(a) Autor videa zdenek1. Obtížnost: SŠ .. Archimedův zákon . Výklad a test v jednom dokumentu. Dnes se podíváme na jeden důležitý zákon fyziky. Víš, proč některá tělesa plavou? A proč ve vodě dokážeš zdvihnout i někoho, kdo váží více než ty? Výklad, řešené příklady + procvičení Úkol: dokaž vztlakovou a tíhovou sílu za pomoci siloměru Pomůcky: siloměr, stojan,těleso,kádinka,voda, glycerol, nit Postup: Siloměr zavěsíme na stojan a na těleso připevníme nit. Zjistíme velikost tíhové síly , která působí na těleso.Těleso ponoříme celé do kádinky s vodou. Pozorujeme působení vztlakov : :Technické lyceum: : . . 2002 - 2006 . . Dokažte existenci vztlakové síly a popište chování těles v kapalině v závislosti na hustotě kapaliny Archimedův zákon •těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené •tíha G je síla, která je vyvolána gravitačním působením Země •G = mg •jednotka newton (N) II 29­17:34 Plavání těles •když těleso ponoříme do kapaliny, mohou nastat 3 případy: těleso se.

Archimédův zákon zní: Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle dolů vztlaková síla. Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru gravitační síla. Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla. 9 Archimedův zákon Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jeMgr. Iva Stupková. DostupnézMetodického portálu www.rvp.cz, ISSN:1802-4785, financovaného zESF astátního rozpočtuČR Pascalův zákon. Archimedův zákon. Ustálené nevírové proudění. Proudění ideální kapaliny, rovnice kontinuity a Bernoulliova rovnice. Proudění viskosní kapaliny. Hagen-Poiseuillův zákon. Povrchové napětí. Kapilární tlak. Laplaceův vztah. Kapilární elevace a deprese. Odporová síla při pohybu těles ve vzduchu Optimalizováno pro Mozillu Firefox. Hledat na mapě stránek: Poslední aktualizace stránky: 13. března 2020 08:18:05 Stránky Základní školy a Mateřské školy Strupčice vytvořila a vším novým stále zásobuje Ing. Jiřina Ovčarová FYZ - archiv testů a úkolů TEST - Pá 9.10. Vztlaková síla, atmosférický tlak 1) Vztlaková síla a Archimédův zákon - výpočty. 1.1) Určete, na které z těles působí největší vztlaková síla. 1.2) Určete, na které z těles působí největší vztlaková síla. 1.3) Určete, zda kulička o hmotnosti 0,5 kg a objemu 600 cm 3 (0,000 6 m 3) klesne ke dnu nebo zda bude plovat.

PASCALŮV ZÁKON. Působením vnější tlakové síly na píst o obsahu plochy 200 cm2 se v kapalině zvýšil tlak o 30 kPa. Jak velká byla tato tlaková síla? 6 kN. 600 N. 6 MN. 0,6 N vztah pro výpočet tlaku: =, tj. pro tlakovou sílu platí =∙=30 000∙0,02 N=600 Pascalv zákon: Tlak vyvolaný vnjší silou psobící na povrch kapaliny je ve vešech místech a ve všech smrech kapaliny stejný. - užití (hydraulická (pneumatická) zaízení) hydraulický lis: 1 p 1 = 2 S 2 p 1 p 2 1 1 S F = 2 2 S F S 1, S 2 jsou obsahy píst ˘ ˇˆ ˙ S - obsah plochy h - hloubka, v níž se nachází plocha Archimedův zákon - počítáme příklady. Kdo má zájem zjistit něco o Archimedovi a přednést nám to ve škole, vysvětlit nějaký jeho vynález, MÁ MOŽNOST. Projekt na využití Pascalova zákona v praxi zde odevzdej do 18. 3. 2016 do 24.00 hod na můj email. Počítej si příklady v učebnici, sbírce, nebo zde a tady a. Téma: Archimédův zákon pro plyny 1) Udělat online test z fyziky na EduPage. Bude v online podobě od 8.6 do 13.6. 2) Přečíst si z učebnice (nebo ze skenů stran učebnice) str. 88 - 90. 3) Udělat zápis do sešitu Zápis Archimédův zákon pro plyny Na těleso ve vzduchu působí vztlaková síla F v jak přišel dle pověsti na Archimédův zákon při zkoumání obsahu zlata v koruně Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb. 622222. Seznam testů a časy soutěže. Opakovat test Top: Pranostiky - počasí.

Archimédes, Pascal, Newton zákony - test

DUMY.CZ Materiál Archimédův zákon

 1. Zákon akce a reakce využívá startující raketa, zbraň pro vystřelení projektilu z komory, chobotnice pro únik z nebezpečí. Poznámky: Otáčivý účinek sil Síla může mít otáčivé účinky. Působící síla může měnit otáčivý pohyb tělesa, můžeme těleso roztočit, zbrzdit nebo zastavit
 2. Izobarický děj - Gay-Lussacův zákon. Izochorický děj - Charlesův zákon. Adiabatický děj. Carnotův cyklus. Parní lokomotiva. Perpetuum mobile. Perpetuum mobile. Perpetuum mobile. Perpetuum mobile. Čínský ptáček (houpací čáp) Lednička. Kapilární tlak. Wimshurstova indukční elektřina
 3. Mechanická energie. Zákon zachování mechanické energie; Výkon a účinnost; Práce, výkon, energie - shrnutí (video z cyklu Rande s fyzikou) Jednoduché stroje - opakování poznatků ze ZŠ (video z cyklu Rande s fyzikou) 4. Mechanika tuhého těles
 4. Musí platit zákon zachování energie: E k 2+ E p = konst., tj. ½ mv + p ΔV = konst., hmotnost m nahradíme pomocí ρV, tj. ½ ρV v2 + p ΔV = konst. Rovnici můžeme vzhledem ke konstantnímu objemu vydělit V. ernoulliho rovnice pro vodorovné potrubí Hydrodynamický paradox snížení tlaku v- užší části trubic
 5. Anotace:Test je koncipován jako opakování tématu tělesa a látky (rozdělení předmětů na tělesa a látky, typy látek, rozlišení směrů) pro žáky od 6. ročníku dle ŠVP ZŠ Sever . formát: html/flash : Název: MAGNETICKÁ SÍLA . označení: VY_32_INOVACE_S2F13 autor: Mgr. Renáta Fiedlerov
 6. 6. ročník Hustota látky - příklady k procvičení.pdf 7. ročník Úlohy o pohybu - příklady k procvičeni.pdf Síla, otáčivé a deformační účinky síly - příklady k procvičení.pdf Vlastnosti kapalin a plynů - příklady k procvičení.pdf 8. ročník Práce, výkon, energie - příklady k..
 7. Žák si procvičí Archimédův zákon, převody jednotek, vztlakovou sílu, hydrostatický tlak. Lze použít i jako test, opakování a shrnutí látky. Lze využít i jako portfolio pro výuku. Využití v hodině: Procvičení probrané látky, TEST, samostatná práce, doplnění učiva po absenci. Zdroje: Microsoft word 2007 - klipar

test hydrostatická tlaková síla - zde test hydrostatický tlak - zde Kapalina v nádobě působí na dno nádoby, stěny nádoby, ale také na libovolnou plochu uvnitř nádoby tzv. hydrostatickou tlakovou silou, jejíž směr je vždy kolmý na libovolnou plochu uvnitř nádoby. 18.03.2013 13:44 Pascalův zákon je základem. Hydromechanika. učební text. cvičný test 10 výsledky. cvičný test 11 výsledky. videotest 10. videotest Archimédův zákon. řešené úlohy - prověrka 7. řešené úlohy - prověrka 1) Vztlaková síla a Archimédův zákon - výpočty. 1.1) Určete, na které z těles působí největší vztlaková síla. 1.2) Určete, na které z těles působí největší vztlaková síla. 1.3) Určete, zda kulička o hmotnosti 0,5 kg a objemu 600 cm 3 (0,000 6 m 3) klesne ke dnu nebo zda bude plovat na hladině. 1.4) Určete, zda předmět o hmotnosti 0,03 kg a objemu 5 cm 3 (0, 000. Archimedův zákon; Úvod; O webu; Články; Kontakt; Podpořte nablu ∇ nabla 2010-2013. Optimalizováno pro lidi. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR. Prohlášení o přístupnosti | Licence | Nahoru.

Video: Fyzika - kapaliny (ZŠ) - Fyzika — testi

Po prázdninách si spočítáme nějaké příklady týkající se plování a potápění těles a pak nás čeká test na archimedův zákon a jeho využití. Také připomínám, že v týdnu po prázdninách máte odevzdat prezentaci na téma Jak technika pomáhá člověku. Připomínám to hlavně těm, kteří neudělali ještě na své.. Základní pojmy: Tlak, hydrostatický tlak, spojené nádoby, Pascalův zákon, hydraulické zařízení, vztlaková síla, Archimédův zákon, tlak v plynech. hodnocení lekce . Pohyb_a_klid_ těles - pracovní list s výsledky - vypracoval Mgr. Vítězslav Bártl. hodnocení lekce Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Jenže on nejen pochopil princip funkce hydrostatického vztlaku, ale zkoumal stabilitu plovoucích těles a dokázal tento zákon spojit s dalším ze svých objevů - jako první totiž pochopil pojem hustoty a zkoumal hustotu různých těles a její spojitost se zmíněným vztlakem. To jej dovedlo k objevu tzv. hydrostatické váhy Archimédův zákon pro plyny Vztlaková síla v atmosféře Atmosférický tlak klesá s výškou V okolí horní části každého tělesa je tlak nižší než v dolní Výslednice tlakových sil míří vzhůru = vztlaková síla Archimédův zákon Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře je rovna tíhové síle, která by působila na vzduch s objemem tělesa Platí: FVZ = V.

3.a Archimédův zákon pro plyny - výklad. 3.b Horkovzdušný balón. 3.c Vzducholoď. 3.d Dasymetr. 4.a Tlak v uzavřené nádobě - výklad. 4.b Membránové čerpadlo (anim) 4.c Pístové čerpadlo (anim) 4.d Pumpa (anim) 4.e Heronova fontána (anim) 4.f PET láhev ve vývěv Fy-7.A-25.5-29.5.PL-Archimedův zákon-řešení 2) Online test z fyziky - vyplnit online test - opakování kapalin, test nebude sloužit ke klasifikaci, ale pro zpětnou vazbu k probíranému učivu, která pomůže zlepšovat učení a motivovat k další práci - test lze vyplnit pouze v termínu 3.6.2020 od 10:00 do 17:00 zákon o vztlakové síle. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. 17.2 Co už umíme . Elektronická učebnice - II. stupeň 17.8 Test znalostí.

Hydrostatika - vyřešené příklad

Nám dává otázku: Jak zjistit (vypočítat) velikost vztlakové síly- Zní: Velikost vztlakové síly F vz = Velikosti gravitační síly F g působící na kapalinu stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesaF vz = V ∙ ρ ∙ g. V - objem ponořené části tělesa ρ - ró - hustota kapaliny, do které je těleso ponořen Edwardův test. Edwardův test spočívá ve správném přiřazení podstatného jména jménu přídavnému. ADAMOVO roucho ACHILLOVA pat 2.6 Archimedův zákon: 2.7 Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině: 2.8 Plování nestejnorodých těles: Úlohy ke shrnutí učiva 2.1 až 2.8 : MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ : 2.90 Co už víme o plynech? 2.9 Atmosféra Země. Atmosférický tlak: 55: 2.10 Měření atmosférického tlak Test šikovnosti vaší kočky Uchopte kočku pevně do náruče a ukažte jí, že na sporáku se v pánvi smaží kuře. Archimédův zákon /jeho kočičí modifikace/ Kočka ponořená do kapaliny se brání silou, která se rovná stonásobku síly kočky do kapaliny neponořené Archimédův zákon -% Hydromechanika . Návaznosti. Video řešené příklady. Obtížnost: SŠ | Délka řešení: 1 min . Potvrzení -% Spustit test. Podrobnosti o látce. Celkové hodnocení (1 hodnotící) 100%. Tvé hodnocení (nehodnoceno) Pro hodnocení musíte být přihlášen(a) Autor videa zdenek1. Obtížnost: SŠ . Komentáře

Test z hydrostatiky 16.09.2019 10:37 Připomeňte si pojmy hydrostatický tlak, Pascalův zákon, hydraulické zařízení, vztlaková síla, Archimedův zákon.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 4 KŘESOMYSLOVA Křesomyslova 2 Praha 4. TELEFON: 261215728, 261215729 E-MAIL: reditelka@zskresomyslova.cz číslo účtu školy 622 963 29/0800. ID datové schránky: gms4m8 Physics Ball Test Gone Wrong Těžiště Pokus záhadné těžiště Jednoduché stroje Jednoduché stroje 2 - Jednozvratná páka Anti-Gravity Wheel? Archimédův zákon 1969 Jiří Grossmann a Miloslav Šimek - Archimedův zákon Bernouliho rovnice Bernoulliho rovnice Perpetuum mobile Perpetuum mobile/Energie z ničeho? - P². Pracovní list obsahuje 18 testových otázek k tématu mechanické vlastnosti kapalin. Správné odpovědi umožní vyřešit hlavní tajenku

Archimedův zákon DU - výpočty Word 4 3 79 VY_52_INOVACE_01_13 Fyzika 7. Archimedův zákon DU - výpočty Word 4 3 80 VY_52_INOVACE_01_14 Fyzika 7. Archimedův zákon Test Word 4 3 81 VY_52_INOVACE_01_15 Fyzika 7. Pascalův zákon Výklad učiva PowerPoint 5 3 82 VY_52_INOVACE_01_16 Fyzika 7. Archimedův zákon Test Word 4 · Vlastnosti látek + udělej si test Archimedův zákon Badatelna: Jak funguje Archimedův zákon. 3. Vypracujte pracovní list a pošlete mi jej do 24.5.2020 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript

Badatelna - 31. díl: Jak funguje Archimédův zákon - YouTub

Odraz světla, zákon odrazu Zobrazení zrcadly - užití Lom světla, čočky Rozklad světla, duha Žárovky, úsporná zářivka OSV 1 Rozvoj schopností poznávání OSV 9 Kooperace a kompetice OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Test : Optika, Optika2 Pracovní list: Úsporná zářivka LP Určení ohnisk 5. Bratři Montgolfierové vypustili roku 1783 první balon plněný horkým vzduchem. Balon měl objem asi 1500 m 3.Jak velká vztlaková síla na balon působila, jestliže vážil 200 kg a hustota chladného vzduchu v jeho okolí byla 1,3 kg/m 3 Mgr. Zdeňka Žejdlíková podpora výuky ZŠ Chrast. Návštěvní kniha; Formulář; Menu. Návštěvní kniha; doučování; matematika; fyzika V pátek 27. dubna píšeme test na meteorologii (zadání naleznete v příloze- test meteorologie zadání). LP Archimédův zákon, objem tělesa.doc (52k) Tomáš Kupka, 22. 3. 2013 3:42. v.1

PRAHA - Sexy Eva Aichmajerová, opilý Aleš Cibulka, Petr Lesák, bavič Vláďa Hron či herec Daniel Bambas se stali hvězdami dalšího pokračování pořadu »Nekecej« na internetové televizi Stream, který zkouší jejich základní vědomosti. A nedopadlo to nejlépe. Třeba moderátor televize Prima Petr Lesák si myslí, že sextant (geometrická pomůcka), je palivo do aut Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Švermova 4 příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou 4 IČO: 43380123 GPS: Loc:49°33'45.97N,15°56'40.75 Přečtěte si o tématu Archimedes. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Archimedes, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Archimedes Studijní texty Studijní texty ke studijním tématům 62. ročníku FO. Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva

1969 Jiří Grossmann a Miloslav Šimek - Archimedův zákon

Vědci vyvinuli nový systém snímání a rekonstrukce trojrozměrných objektů • Technologie využívá Archimédův zákon o vztlaku kapalin vůči objemu ponořeného objektu • Systém dosahuje vysoké přesnosti a poradí si i tam, kde laserové snímání nelze použí 1. Kinematika hmotného bodu [] Fyziol []. 2010-10-12 rozdán Test 1 - jednotky SI, mechanika hmotného bodu; Mechanika2005kychot.pdf: Fyzikální systém a jeho modelování na příkladech z mechaniky - slajdy až do integrace; Počítání Test 1 - první dvojstran 'principle' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Rychlý překlad slova principle do češtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma Vše podstatné k testu se dozvíte tamtéž. Ti, kdo test nenapíší, budou ho psát ve škole. Znovu opakuji, že v případě potřeby mě neváhejte kontaktovat nebo napište vzkaz v diskuzním fóru ve vašem kurzu. Navrátil norbert.navratil@zsrepubliky.cz tel: 723 200 554 Fyzika 7. ročník Archimédův zákon 3. čás

Vztlaková síla v kapalinách a plynech - Archimédův zákon

Ka?dý určitě zná jeho zákon rovnováhy na páce s různě dlouhými rameny. A velmi znám je také jeho slavný výrok: Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu Zeměkoulí! Ve skutečnosti formulace tohoto zákona byla jen prvním krokem Další odkazy: Rande s fyzikou - Archimedův zákon zde, Badatelna zde, Píseň Archimedův zákon zde - Domácí úkoly: zápis do sešitu, příklady a odpovědi na otázky z prezentací Vztlaková síla v kapalinách a Archimédův zákon - Ověření učiva: Na e-mail žáka byla zaslána zpráva s odkazem na test Spojené nádoby

Fyzika v 7.r. - webzdarm

Archimédův zákon pro plyny. Víme, že v plynech platí Archimédův zákon stejně, jako v kapalinách. Tedy tělesa ponořená do plynu (třeba běžně ve vzduchu) jsou nadlehčována silou, která je stejná jako tíha plynu tělesem vytlačeného. Vztlaková síla působící na tělesa je ale oproti vztlakové síle v kapalinách. 1) Pascalův zákon a jeho použití. 2) Archimédův zákon. 3) Výpočet tlakové síly. 21.9.-25.9. 2020. Už víme, čeho se týká Pascalů zákon, už víme, co způsobuje hydrostatický tlak a hydrostatickou tlakovou sílu a nově jsme se dozvěděli, co je to vztlaková síla Teoreticky to možné je,i když je to v tomto aforismu nadnesené. Neznám žádný takový příklad a Archimédův zákon neni zase tak složitý, aby to žákovi kantor do hlavy nenalil. 1. Naučit se předem plavat je určitá jistota. V případě že se už naučím plavat, využívám vlastně tento zákon už prakticky. 2 Přeskočit na obsah. Fyzika. Menu. 7. ročník; 8. ročník; 9.ročník; Informatik 2. Newtonův zákon (experiment) Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy) Pružná a nepružná srážka: Newtonova kolébka: Kolotoč (dostředivá síla) 1. Keplerův zákon - Planety se pohybují kolem Slunce po elipsách, v jejichž společném ohnisku je Slunce. 2

Hydrostatika: Pascalův zákon a jeho aplikace - hydraulický lis a hydraulický převodník, vztlaková síla, ponor plovoucího tělesa. Účelné rozdělení vodorovných nosníků hradící stěny. 4. Kontrolní test 1 (témata 1 - 3) Hydraulika potrubí: Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. 5 Dnešní lekce o sousloví patří do lexikologie, tj. nauky o slovní zásobě.. Slovo a sousloví. Při pojmenovávání světa kolem sebe obvykle užíváme jednotlivá slova (škola, průmyslový), která spojujeme do vět.Mnohdy ale k pojmenování skutečnosti jedno slovo nestačí, je nutné použít více výrazů (průmyslová škola) - tak vznikají sousloví, která obohacují. archimédův zákon.ppt gravitace.pptx hydraulika.pptx hydrostatika.pptx mechanika.pptx měření tlaku plynu.pptx odpor.pptx pascal.pptx páka.pptx stabilita.pptx svislý.pptx síla.pptx tlak v uzavřené nádobě.pptx tlak.pptx tření.pptx voda.pptx vztlak plyn.pptx ČAS.pptx část 1 bezpečnost.odp bezpečnost.ppt chemické zdroje.ppt.

Fyzika - ZŠ Seve

 1. 3. Odpor vodiče, Ohmův zákon pro část obvodu. prezentace, pracovní listy pro žáky. 4. Ohmův zákon pro celý obvod. prezentace. 5. Spojování zdrojů, Kirchhoffovy zákony. prezentace. 6. Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu. prezentace, fotografie blesků - prezentace. 7. Vedení elektrického proudu v elektrolytec
 2. Archimedův zákon — řešené příklady. Jakou maximální hmotnost může mít člověk, který stojí na plovoucí kře, aby se nenamočil? Kra má tvar čtverce o ploše 2 m 2. Tloušťka kry je 30 cm. Hustota ledu je 900 kg ∙ m −3, hustota vody je 1000 kg ∙ m −3
 3. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, elektrický odpor. Elektrický proud, elektromotorické, svorkové napětí, měrná elektrická vodivost, měrný elektrický odpor, vnitřní odpor zdroje. Elektrická práce a výkon. Výkon, účinnost zdroje
 4. Archimédův zákon Kapal 6: Co plave, potápí se, vznáší se Kapal 7: Pascalův zákon Kapal 8: Hydraulická zařízení Kapal 9: Atmosférický tlak Kapal 10: Měření atmosférického tlaku Kapal 11: Změny atmosférického tlaku Kapal 12: Přetlak, podtlak, vakuum Kapal 1
 5. ut. Maximální počet bodů: 20. 1. příklad - 4 konceptuální otázky po 0,5 bodu se 4 možnostmi odpovědí na problematiku mechaniky kapalin: 2 na Archimédův zákon (změny hladiny), 2 otázky na proudění tekutin (rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, výtok otvore

Fyzika v 8.r. - webzdarm

 1. Nové učivo - vztlaková síla, Archimédův zákon. Prezentace zde. V prezentaci najdete návody k řešení pracovních listů Hravá fyzika str. 33 - 34. Odpovědi ke kontrole zašli e-mailem do 15.4. Pátý úkol: Nové učivo - Vznášení, potápění, plavání. Prezentace zd
 2. 2) Archimédův zákon. Dnes tě čeká test znalostí Archimédova zákona. Má 8 úkolů. Najdeš ho na stránce pod tímto textem. Pracovní list můžeš vytisknout, vypracovat a nalepit do sešitu nebo jen napsat správné odpovědi (ale celou větou) a nakreslit obrázky
 3. Třída 7.C už má tento test za s sebou a tenhle týden měla lyžovat na Šerlišském mlýně, tudíž má ode mne do čtvrtka volno a muže se věnovat jiným předmětům. Třídy 7.A a 7.B měly být ve škole a tím pádem mají za úkol vyplnit test nejpozději po pátku 20.3.2020 do 22:00, tentokrát ne na papír, ale elektronicky

Archimédův zákon - Pokusy pro dět

 1. Nový způsob snímání 3D objektů používá starý dobrý Archimédův zákon • VIDEO Živě.cz Právě u nich je největší potenciál použití tohoto systému. Zatímco zmíněného slona poměrně snadno naskenujete pomocí laserových systémů, se složitějšími předměty už budete mít problém, protože jste vždy omezení.
 2. Elektřina II - vznik elektrického proudu, Ohmův zákon, vnitřní odpor, proměnný odpor, zapojení vodičů za sebou, zapojení vodičů vedle sebe, kondenzátory v obvodu, vedení proudu v kapalinách, 1. Kirchhoffův zákon, 2. Kirchhoffův zákon, voltmetr, ampérmetr, schématické značky, multimet
 3. Test. Vysvětlete pojmy hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak. Napište Archimédův zákon. Jak velký je hydrostatický tlak v hloubce 20 m pod volnou hladinou vody? Jak velkou hydrostatickou silou působí voda v této hloubce na plochu o obsahu 25 m2
 4. 5 bodů může být získáno za webové testy (I) (+1 bod za test složený na plný počet bodů). Přehled o počtu bodů jednotlivých studentů udržují příslušní cvičící, na konci semestru tento stav zapíší do KOSu jako součet všech získaných bodů ve tvaru součet=P+L+I (např. 58=40P+15L+3I)
 5. základní vlastnosti kapalin, tlak v kapalině, Pascalův zákon, hydraulická zařízení, vyjádření Pascalova zákona na hydraulických zařízeních, tlaková síla kapaliny, hydrostatický paradox, hydrostatický tlak, volná hladina, spojené nádoby, vztlaková síla, Archimedův zákon, potápění, plování a vznášení těles.
 6. 1. test; Molekulová fyzika a termika Atomová a molekulová stavba látek. Vnitřní energie, teplo, teplota a její měření, teplotní roztažnost, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, přenos tepla. Struktura a vlastnosti plynů, ideální plyn, stavová rovnice, Daltonův zákon
 7. Ampérův zákon , pro vakuum k = 2.10-7. Magnetický indukční tok . Faradayův zákon elektromagnetické indukce. Indukované napětí při pohybu vodiče . Indukované napětí při vlastní indukci . OPTIKA. vlnová délka světla ve vakuu . vlnová délka světla v prostředí.

Fyzika: Hydromechanika: Archimédův zákon

PORT → Fyzika → Archimédes a jeho zákony Spojení s vědou ze všech stran. Týdeník České televize o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských obor Test 1) Máš spočítat hydrostatický tlak , musíš ale vybrat správný vzoreček a) P k = k . h . ∫ ró -hustota b) P h = h. g .∫ c) P h = ∫. g . l 2) Zatrhni co pracuje na principu spojených nádob a) sifon u umyvadla b) kbelík c) zahradní kolečko 3) Archimedův zákon nám něco říká o jedné síle, jak se tato síla jmenuje Gravitační pole, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, gravitace v blízkosti Země, gravitační potenciální energie, rakety a družice, Keplerovy zákony. 5. Pohyb těles v silovém poli, šikmý a vodorovný vrh, vlastnosti sil tření, odporová síla, mezní rychlost, Newtonův vzorec, Stokesův vzorec Hydraulické zařízení - test. Účinky F g na kapalinu. Tlaková síla v kapalinách - výpočty, I. Tlaková síla v kapalinách - výpočty, II. Tlaková síla v kapalinách - test. Hydrostatický tlak. Hydrostatický tlak -test. Vztlaková síla. Vztlaková síla - procvičování. Vztlaková síla - test. Archimedův zákon A samotný 4 Pa test, jak tu bylo psáno a složitým výpočtem doloženo, ovlivňuje tolik faktorů, že dělat definitivní závěr z měření v jednom okamžiku je zavádějící až nebezpečné. (platí Archimédův zákon). Nicméně tím se nebráním tvrzení, že v určité chladné části zejména dolní může být uvězněn.

UČENÍ ONLINE největší vzdělávací portál pro ZŠ jazyky

 1. Archimedův zákon - Těleso ponořené v kapalině je nadlehčováno silou, která se nazývá vztlaková síla Fvz. Tato síla závisí: a) na objemu b) na hustotě kapaliny. Výpočet: F VZ = V.ρ K.g - ρ K = hustota kapaliny, V = objem tělesa, g = 10N/kg
 2. fyzika online fyzika hrou animovaná fyzika fyzikální web pro přátele fyziky převod fyzikálních jednotek fyzika učitele z Moravy prezentace fyzika fyzika kolem nás Archimédův zákon fyzika net zábavná fyzika převody jednotek interaktivní simulace (anglicky) jaderná energie elektřin
 3. matematika 7.třída - výklad + příklady. matematika 6.třída - výklad + příklady. fyzika - laboratorní prác
 4. ut
FYZ - archiv testů a úkolů | ZŠ Mendelova

archimeduv zakon

Přednášející: Jana Urzová (gar.) Cvičící: Petr Písařík, Jana Urzová (gar.), Slávka Čubanová, Jan Mikšovský, Svitlana Strunina, Eva Urbánková Předmět zajišťuje: katedra přírodovědných oborů Anotace: Fyzika představuje pro studenty celek, který jim umožní získat základní poznatky z oblastí: mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus a fyzika pevných. Základní vlastnosti tekutin, Pascalův zákon, Archimédův zákon, vztlaková síla, Bernoulliho rovnic

Přístroje - fyzika 7

Fyzika pro 7.ročník - mechanické vlastnosti kapali

kapitolu plynů, test bude nachystaný. Kdykoliv se na mě můžete mailem (spacek@zskrizanov.cz ) nebo telefonicky (602 287 907) obrátit. Téma týden: Archimédův zákon pro plyny - důkladně si přečtěte, můžete i vícekrát, kapitolu v učebnici na straně 88 - 90 - do sešitů si udělejte zápis - napsaný dol Práce a energie jsou dvě spolu úzce svázané veličiny. Mechanická práce je definovaná jako skalární součin síly a vektoru posunutí a popisuje energii, která byla silou předána tělesu Test Pokus: zákon odrazu Test MEN: test Práce ve skupině pokusy s rovinnými zrcadly 4. laboratorní úloha. Učební osnovy 2. stupně - 5.2.8. Fyzika Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace výstupy z RVP výstupy školy 8. roční Pascalův zákon: Tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalné těleso v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný. Pascalův zákon platí i pro plyny. Nahuštěná pneumatika má ve všech místech stejný tlak. Její stěny se napínají ve všech místech stejně ARCHIMEDŮV ZÁKON. Ponoříme-li celé těleso do plné nádoby, vytečez nádoby 60 litrů vody. Jak velká vztlaková síla působí na těleso? 6 N. 6 000 N. 600 N. 60 N. Odpověď: vz=tk=0,06∙1 000∙10 N=600

 • Žlutý průjem u slepic.
 • Plavání prsou svaly.
 • Zverimex litoměřice na soutoku.
 • Králík lví hlava wikipedia.
 • Textilní průmysl ekologie.
 • Periskop cena.
 • Poslední velké zemětřesení.
 • Romanticky kemp.
 • Mapa povodňových rizik.
 • Nejlevnejsi biokrby.
 • Když chybí minerály.
 • Jemne nadychane muffiny.
 • Hippokrates boskovice a.s. boskovice.
 • Clash royale mega lightning chest.
 • Call of duty 2 size.
 • Bourjois řasenka recenze.
 • Škoda 110r.
 • Pseudo dredy brno.
 • Thule ostrava.
 • Nejhlasitější prd.
 • Indiánské náboženství.
 • Měsíce anglicky pro děti.
 • Cerveny trpaslik zacatek.
 • Vektorový editor pro mac.
 • Print screen výřez.
 • Vanocni koledy akordy.
 • Duben zajímavosti.
 • Volejbal postavení hráčů.
 • Paralelní zapojení kondenzátorů.
 • Eucerin dermocapillaire hypertolerantní šampon.
 • Ernest hemingway.
 • Moderni predzahradka.
 • Čínský drak létající.
 • Zlomenina krčku ramene.
 • Ti6.
 • Nejdelší německá slova.
 • Taylor hawkins hudební skupiny.
 • Demodikoza u člověka.
 • Emulator atari st.
 • Maliny se slehackou.
 • Calvin klein plavky pánské červené.