Home

Podstatná jména 3. třída

ÚVODNÍ STRÁNKA > Český jazyk 3. třída > Podstatná jména. Vyhledávání Hledat: Podstatná jména . NAVŠTIVTE NÁS NA AKTUÁLNÍ ADRESE . SKOLAKOV.EU . CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O PODSTATNÝCH JMÉNECH ROD PODSTATNÝCH JMEN . O SNĚHURCE - PROCVIČUJEME URČOVÁNÍ PÁDŮ PODSTATNÝCH JME Podstatná jména 3. třída - jak na to; Podstatná jména 3. třída - procvičování; Podstatná jména-jak na to; Podstatná jména-procvičování; Prvouka; Psaní 1. tř., uvolňovací cviky a grafomotorika-jak na to; Psaní 1. tř., uvolňovací cviky a grafomotorika-procvičování; Rozdělení hlásek; S-jak na to; S-procvičován Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména a slovesa): Třídění slovních druhů - Školákov; Podstatná jména: Podstatná jména v příslovích - DUM; Pády - Školákov; Pády - přiřazování - Školákov; Rod podstatných jmen - Ryšavá; Rod (+ životnost u mužského rodu) - Školákov; Najdi podstatné.

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Český jazyk 3.ročník. Český jazyk 5.ročník. Podstatná jména obecná a vlastní. Pod označením podstatná jména se skrývají jména osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou plnovýznamovým slovním druhem. Určujeme u nich mluvnické kategorie: pád, číslo, rod a vzor. Úkolem v tomto cvičení je najít všechna podstatná jména ve větách Podstatná jména jsou velmi frekventovaným slovním druhem a patří mezi ty nejdůležitější. Pro jejich procvičení jsme pro vás nachystali větší množství diktátů a cvičení. Pomohou vám se správným určováním a zlepší vaši schopnost rozebírat jednotlivé věty na základní slovní druhy. Máte problémy jednotlivá cvičení zvládnout? Zopakujte si důležitá.

Podstatná jména :: ŠKOLÁKO

Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení. Určujeme rod, číslo, pád (10. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla, pádů. Utvoř správné dvojice s Křemílkem a Vochomůrkou (3 cvičení po 4 dvojicích) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičen PODSTATNÁ JMÉNA. Vyber u podstatného jména název, který vyjadřuje. Pak stiskni KONTROLA. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. VLASTNOSTI tvoř z přídavných jmen Rozbory - 3. třída. Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách

Vzory rodu středního jsou město, moře, kuře, stavení. K určení vzoru slouží 2. pád podstatného jména. Vzor město: město bez městA - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku O a pokud je ve 2. pádě -A (např.těstO bez těstA).. Vzor moře: moře bez mořE - používá se, pokud podstatné jméno končí v 1. pádě na samohlásku E a pokud. Podstatná jména. Podstatná jména - 6. třída. Mluvnické kategorie podstatných jmen - opakování Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková Podstatná jména obecná a vlastní. Souhrnný diktát pro 3. třídu základní školy. Ověřte si jestli jste zvládli dostatečně učivo 3. ročníku vyjmenovaná slova, s/z, d/t... Na konci diktátu je odkaz na řešení Podstatná jména: Určování vzoru. V tomto článku se podíváme na to, jaké vzory podstatných jmen v češtině máme a podle čeho takový vzor správně určit. Uši a ucha (správné skloňování slova ucho) Víte, proč nemůže mít taška uši k přenášení? A proč skloňujeme slovo ucho pokaždé jinak Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

5. třída - cizí podstatná jména - GRAMATIKA - souvětí - větné vzorce I - souvětí - větné vzorce II - druhy vět - vyjmenovaná slova - puzzle, závody - pravopisná směska - testy - přímá a nepřímá řeč - přijímací zkouška pro 8- leté gymn. II. 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Pexeso. Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Slovíčka: podstatná. Podstatná jména, slovesa, předložky, spojky: 05b: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Pomnožná- podstatná jména, která mají množné mluvnické číslo, ale vyjadřují jednu věc Př.: ty housle - 1. nástroj Hromadná- podstatná jména, která mají jednotné mluvnické číslo, ale vyjadřují jednu hromadu věcí Př.: to listí - jedna hromada listí (spousta listů

Podstatná jména 3

3. třída; Čeština - Podstatná jména . Pexeso - pádové otázky. Poznáš pád podle otázky? Vyber podstatná jména v jednotném čísle. Vyber podstatná jména v množném čísle. Vyber podstatná jména mužského rodu. Vyber podstatná jména ženského rodu Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky) k přísudku či jiným větným členům.Pády zpravidla mění tato jména podle koncovek, někdy i uvnitř slova (vnitřní flexe, ohýbání)

3. ročník Čj - Procvičován

Podstatná jména - 6. třída. Podstatná jména - 6. třída 3.4.2020 Vyhodnotit . Správné odpovědi: 1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 c, 6 b, 7 d, 8 a, 9 c, 10 a . Vysvětlení najdete zde: podstatná jména . Dotazník. Co máte z češtiny ve škole nejraději? jazykové rozbory (8%) četbu z čítanky. Třída 3. A ČESKÝ JAZYK Podstatná jména mají zpravidla číslo jednotné a číslo množné. Napište do školního sešitu tato podstatná jména v množném čísle: VZOR: špaček - špačci Vlaštovka, hroch, srnec, ostříž, myš, netopýr, ježek, bažant, moucha, 3

Podstatná jména pokaždé jinak Materiál je určen pro žáky 2. - 3. ročníku a slouží k vyvození nebo procvičení učiva o podstatných jménech. Žák bude pojmenovávat obrázky, vybarvovat omalovánku, opravovat chyby, luštit doplňovačku a vpisovat rýmy do [ Třída 3. A ČESKÝ JAZYK . 2 ZÁJMENA Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména. Je to ohebný slovní druh. Další funkcí zájmen je UKAZOVAT na osoby, zvířata a věci. VZOR: TEN muž, TOHLE nádobí Já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona s

Luštěnky Český jazyk 3

Hledání podstatného jména ve větě - Pravopisně

 1. naŠe tŘÍda pravidla tŘÍdy rozvrh hodin kalendÁŘ akcÍ dŮleŽitÉ informace ČeskÝ jazyk 1. ročník ČeskÝ jazyk 2. roČnÍk ČeskÝ jazyk 3.roČnÍk podstatnÁ jmÉna slovnÍ druhy anglickÝ jazyk 3. ročník angliČtina hrav
 2. 3. třída. 3. třída 15. - 16. 10. 2020; 3. třída 19. - 23. 10. 2020; které děti musí umět zpaměti, aby mohly skloňovat podstatná jména. Kdo nebude přítomen na hodině, zápis a forma jakou se musí psát vkládám do souborů na Teams. na 2. řádek dvě přídavná jména např. velká, neúplná, na 3. řádek.
 3. - 3. třída - Fraus - Milena Kelly Podstatná jména list A5. Přehledně zpracované a bohatě ilustrované téma podstatných jmen vhodn&eacu... Kód produktu: 0670937
 4. 3. třída Pomůcky do výuky Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Pracovní listy Předškoláci 1. třída 2. třída Soubor pracovních listů - Podstatná jména - rod, číslo, pád Celkem 31 pracovních listů 4 pracovní listy - podstatná jména 3 pracovní listy - rod podstatných jmen 2.
 5. 3. ročník Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podmět a přísudek 4. ročník Vzorec souvětí Předpona Vlatní jména Podstatná jména Slovesa 5.ročník Matematika 4. ročník 5. ročník Prvouka Vlastivěda 4. ročník Dějiny českého národa Naše vlast 5. ročník Přírodověda 4. roční
 6. TÉMA: OVOCE AJ-01-B-01 Aktivní slovní zásoba: ananas, angrešt, banán, broskev, citron ♦ Zaměřeno: z gramatiky na podstatná jména, člen určitý AJ-01-B-02 Aktivní slovní zásoba: grep, hroznové víno, hruška, jablko, jahoda ♦ Zaměřeno: z gramatiky na podstatná jména, člen určitý AJ-01-B-03 Aktivní slovní zásoba: kiwi, malina, mandarinka, mango, meruňka.
 7. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída barvy genetická metoda čtení grafomotorika karty komunikace kritické myšlení logické myšlení malá násobilka matematika omalovánky orientace v textu paměť pozornost prostorová orientace prostorová představivost první čtení prvouka psaní písmena předmatematická.
Dělení souhlásek | Prima úča

Slovní druhy - podstatná jména

Opakovací test - podstatná jména. Český jazyk, 3. třída, podstatná jména: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni PODSTATNÁ JMÉNA SLOVESA URČOVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ Matematika 4. třída; Prvouka 2. třída; Prvouka 3. třída; Vlastivěda 4. třída; Kontakt Mgr. Jana Zapletalová. TÉMA: OVOCE AJ-01-A-01 Aktivní slovní zásoba: ananas, angrešt, banán, broskev, citron ♦ Zaměřeno: z gramatiky na podstatná jména, člen určitý AJ-01-A-02 Aktivní slovní zásoba: grep, hroznové víno, hruška, jablko, jahoda ♦ Zaměřeno: z gramatiky na podstatná jména, člen určitý AJ-01-A-03 Aktivní slovní zásoba: kiwi, malina, mandarinka, mango, meruňka. 3. Rozděl tato podstatná jména podle rodu. stůl -> 3. ročník Vyjmenovaná slova . Skládání slov - 1. ročník. Cvičení můžete využít k procvičení skládání slov z písmen, ale také pro rozlišování podobných hlásek a písmen(l-r, sykavky, d-b-p). podstatná jména - slovesa - předložky. cvičení 1. cvičení 2

Slovní druhy - Podstatná jména - vysvětlení pro druháčky

Test: Převeďte podstatná jména do množného čísla 1. Test zaměřený na převod jmen v jednotném čísle do čísla množného. Každá otázka navíc obsahuje vysvětlení správné odpovědi. Test: Koncovky podstatných jmen 7. Další test na psaní koncovek u podstatných jmen. Každá odpověď má, jak už je u nás milým zvykem. Materiál obsahuje prezentaci, pracovní list a dvě sady kartiček. V prezentaci a v pracovním listu se žáci seznámí s podstatnými jmény a vlastními jmény. Naučí se třídit podstatná jména mezi názvy osob, zvířat a věcí, vlastní jména mezi jména osob, zvířat, měst a vesnic. Dále žáci pracují se sadami kartiček Podstatná jména rodu středního: Slova významem nadřazená a podřazená: 1. Urči rod, číslo, pád, vzor podst. jmen: Slova s citovým zabarvením, význam slov: Vzory podstatných jmen - rod ženský: Druhy slov - ohebná a neohebná slova Podstatná jména rodu ženského: Druhy hlásek, abeceda: 2. Urči rod, číslo, pád, vzor. Cvičení rod: rod: rod : 1 - 2 - 3 mužský : ženský : střední : dům : sešit : pero : krokodýl : disketa : počítač : úloha : kalendář : auto : labuť : pe

Český jazyk 3. třída

Český jazyk 3. třída 15. - 23. 10. Učebnice strana 13 - vše vypracovat ústně Do básně doplň chybějící písmena a podtrhni modře všechna podstatná jména a zeleně slovesa: Ranní hygiena Vladimír Volf Kartáček po zubech svišt_, Č_stí zuby, dásně č_stí, V puse von_ bílá pěna 2. třída; Podstatná jména a slovesa - procvičování pro 2. a 3. ročník # 9788074961298. Podstatná jména a slovesa - procvičování pro 2. a 3. ročník Podstatná jména - rod - číslo - pád. Slovní druhy 1. podstatná jména 2. přídavná jména 3. zájmena 4. číslovky 5. slovesa 6. příslovce 7. předložky 8. spojky 9. částice 10. citoslovce . Vyjmenovaná slova B L M P S V Z. Stavba slova. Stavba slova- kořen, slova příbuzná. Nauka o slov Podstatná jména středního rodu U podstatných jmen urči správnou koncovku a vzor. 1-2-3 : k dobrodružstv m na tábořišt. ch. Podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor - procvičování 16.01.2016 21:32. Určování pádu. Urči pád. Urči pád 1 - pět cvičení. Urči pád 2 - tři cvičení. Urči pád 3 - tři cvičení. Urči pád 4 - šest cvičení. Ručičky - prstík

Pracovní listy - zs

ID: 1251323 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 7. třída Age: 13-14 Main content: Slovní druhy Other contents: Podstatná jména Add to my workbooks (6) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo Přehled všech diktátů, které jsme pro vás připravili. Najdete zde souhrnné diktáty do jednotlivých ročníků ZŠ, diktáty na vyjmenovaná slova, ale i diktáty k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. U všech diktátů najdete samozřejmě i řešení

VY_32_INOVACE_12_3 Český jazyk pro 3

 1. Podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor - procvičování 16.01.2016 21:32 Určování pádu Urči pád Urči pád 1 - pět cvičení Urči pád 2 - tři cvičení Urči pád 3 - tři cvičení Urči pád 4 - šest cvičení Ručičky - prstíky Testíky Určování čísla Urči číslo 1 - 4 cvičení Urči číslo 2 - 5cvičení.
 2. 3. třída 30.3.-3.4. 2020 ČJ Pondělí - PS str. 24/1,2 Úterý - PS str. 24/3 Středa - PS str. 29/1 a str. 30/1 Čtvrtek - PS str. 29/2a, b Pátek - PS str. 29/2c - Napiš alespoň 5 vět o tom, jak pohádka dopadla. V těchto vytvořených větách najdi všechna podstatná jména a podtrhni je (podstatná jména rodu ženského červeně, rodu mužského modře
 3. Podstatná jména - 6 třída - finální opakování Podstatná jména -konkrétní x abstraktní -pomnožná x hromadná x látková -vlastní x obecn
 4. Podstatná jména 6. třída Author: acer Created Date: 2/6/2014 9:28:51 PM.
 5. Podstatná jména. 150,00 Kč do košíku. Přídavná jména. 5. třída momentálně kompletujeme. Skupiny videí jsou doplňovány každý týden nové. Využijte snížené ceny, která se po kompletaci zvýší na 1000Kč. Vám nová videa přibudou již zdarma
 6. podstatná jména látková 3. rod = mužský X ženský X střední kolísání: ženský + mužský ( kasárny, rez) obourodá podstatná jména ( Jindra.) U podstatných jmen v rodě mužském určujeme životnost X neživotnost. 4. vzor B) Mluvnické kategorie sloves: 1. osoba = 1. osoba označuje mluvčího, 2.osoba = označuje adresáta.

Seznam cvičen

 1. podstatná jména - rod, číslo, pád, český jazyk, mluvnice, pravopis, procvičování, doplňování 3. třída 4. třída 5. třída Výzdoba do třídy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Bezva mimi Hračky Oblečení Dárkové předměty Informace. Naše prodejny.
 2. 8. třída . Co se v tomto ročníku naučím. V osmé třídě se věnuji obohacování slovní zásoby a seznamuji se se slovy přejatými, jejich skloňováním a pravopisem. Poznávám nové mluvnické kategorie určované u sloves, a to slovesný vid, slovesnou třídu a slovesný vzor. Podstatná jména hromadná, pomnožná a.
 3. přídavná jm. přivlastňovací 3 . PODSTATNÁ JMÉNA: vzory rodu mužského (pán, hrad, muž, stroj) vzory rodu mužského (předseda, soudce) vzory rodu ženského. vzory rodu středního. koncovky podstatných jmen - procvičování slovesa - 3. třída - několik cvičení.
Český jazyk 3Výsledek obrázku pro pracovní listy prvouka 4

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování

 1. PODSTATNÁ JMÉNA - ČÍSLO 2 - na rychlost. PODSTATNÁ JMÉNA - určování pádu 1. PODSTATNÁ JMÉNA - určování pádu 2 . PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - tetris. PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - rozzařovačka. PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - pexeso 1 . PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - pexeso 2. PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY - pexeso 3. PODSTATNÁ JMÉNA.
 2. c) Doplňujeme podstatná jména ve správném tvaru: cvičení. 3. Rod podstatných jmen. a) Zapisujeme podstatná jména podle návodu a určujeme u nich rod: cvičení. b) U podstatných jmen určujeme rod: cvičení. c) U podstatných jmen určujeme rod: cvičení. d) Ve vlastních jménech pohádkových postav určujeme rod: cvičen
 3. ZŠ Kutnohorská, 3. třída. Mgr. Michaela Jiráčková. Úvod > Užitečné stránky > Český jazyk > Podstatná jména. Vyhledáván.
 4. Podstatná jména latinsky Substantiva jsou názvy osob, zvířat, věcí, dějů, vlastností a vztahů a určujeme u nich:. Rod: mužský ( ten dům ); ženský ( ta dívka ); střední ( to jablko); Číslo: jednotné ( chlapec ); množné ( chlapci ); Poznámka: Podstatná jména hromadná - mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu ( dříví, lidstvo

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

 1. Podstatná jména Autor Lubomír Šára · Publikováno 31.7.2017 · Aktualizováno 30.7.2017 Uvědomíme si, co jsou tvary stejného slova
 2. 3. třída Halenkovice. Úvodní stránka > Učivo. - podstatná jména - určit rod, číslo, pád plus pádové otázky - význam slov - protikladná, souznačná, mnohoznačná, nadřazená - podřazená - souřadná . můžete procvičovat v učebnici testíky str.137.
 3. 3. třída Abeceda Angličtina - slovní zásoba Geometrie Hodiny, čas Násobení a dělení Pády Počítání do 100 Počítání do 1000 Psaní/kreslení Podstatná jména - ukazovací zájmena ten, ta to, ti, ty, ta - kolíčkové karty . 100% (1 hodnocení
 4. 3. TŘÍDA | 11. - ČJ: Podstatná jména. Rozloučení s projektem Bakovská on-line škol
 5. Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková 3.11. 2019 Erika Hanáčková 17262x Tato povedená skupinka podstatných jmen dává pořádně zabrat řadě žáků

Video: PODSTATNÁ JMÉNA - Luštěnk

Podstatná jména. Prvním slovním druhem jsou podstatná jména, která pojmenovávají osoby, zvířata, věci, patří sem názvy vlastností, dějů a vztahů.Ve větě je poznáme tak, že si na ně můžeme ukázat TEN, TA, TO.. Příklad: Malé (TO) kotě lezlo v naší (TÉ) zahradě přes (TEN)plot 3: Neurčitý člen Podstatná jména počitatelná mohou mít neurčitý člen (a dog, a book, a house), ale nepočitatelná podstatná jména ho mít nemohou. Nikdy tedy nenajdete výraz AN INFORMATION, A SNOW apod. Neurčitý člen v tomto případě musíme nahradit slůvkem SOME 3) STŘEDNÍ ROD - vzory: - město - moře - kuře - stavení Výjimky: a) lidské uši X ucha od hrnce . SKLOŇOVÁNÍ PŘEJATÝCH PODSTATNÝCH JMEN . 1) PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO A STŘEDNÍHO - podstatná jména zakončena na -um, ium, -eum, -uum → mají ostatní tvary bez zakončení na -u

Vesnice má 500 až 3 000 obyvatel, město od 3 000 (Vratimov přes 7 000) obyvatel a velká krajská města od 50 000 obyvatel, velkoměsta od 100 000 obyvatel. Tuto legendu si přepiš podle učebnice do sešitu a vytvoř podobnou mapu místa, kde žiješ ty Vyberte stránku. 404 - Nenalezeno. Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat nebo věcí, například: Jirkové, kočky, stoly, knihy, večeře. Podstatná jména pomnožná: Některá podstatná jména mají pouze tvar množného čísla a tímto tvarem označují jednu věc i více věcí Podstatná jména středního rodu U podstatných jmen urči správnou koncovku a vzor. 1-2-3 : v srdc ch stát za. Podstatná jména v obrázcích - urči rod (3 cvičení) Určení rodu podstatných jmen (3 cvičení) Urči rod (5 cvičení) Číslo. Určení čísla podstatných jmen (4 cvičení) Urči číslo (5 cvičení) Pády. Ilustrovaný přehled pádů na wwww.mojecestina.cz. Podstatná jména :: Naše třída - skolakov767

3. třída ČESKÝ JAZYK / Eshop / Český jazyk / 3. třída ČESKÝ JAZYK; Učební karty pro 3. třídu ZŠ (13 Ks) obsahují učivo, které by měl každý žák zvládnout. PODSTATNÁ JMÉNA I. + II. část - karta popisuje a vysvětluje určování rodu, čísla,. opakování ze 3. třídy druhy slov, význam a stavba slova, souvětí vyjmenovaná slova vyprávění členění textu říjen. vyjmenovaná slova předpony - předložky adresa popis listopad. vyjmenovaná slova slovní druhy slovesa popis pracovního postupu rozhovor prosinec. slovesa, podstatná jména 3/15 Rozlište podstatná jména. Podstatné jméno voda je. pomnožné; hromadné; látkové; nepatří do žádné skupiny; 4/15 Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno křoví je. pomnožné; hromadné; látkové; nepatří do žádné skupiny; 5/15 Rozlište podstatná jména.Podstatné jméno nádobí je. pomnožné; hromadné. 3. třída. Příspěvky. 2015 - 2016. 30. 11. 201 Třída a vzor. Třídu určujeme podle koncovky slovesa v 3. osobě, čísle jednotném, čase přítomném, způsobu oznamovacím. Vzor určujeme podle koncovky slovesa v 3. osobě, čisle jednotném, čase minulém, způsobu oznamovacím. Případně si pomůžeme rozkazovacím způsobem. 1. třída -

Podmět a přísudek :: Naše třídaZákladní škola Pošepného | Podstatná jména - motýlci

Podstatná jména 1.Nad dom- přeletěl- holub- a divoké hus-. 2. Domác- úkol- psal- pod lav-cem-. 3. Mezi velmocem- byl- neshod-. 4. Děti zaplatil- drobn-m- peněz-. 5. Na březích potoka rostl- jív-. 6. Brz- bude v cíl-. Shoda podmětu s přísudkem. Na pol- se pásl- jelen a laně. Mamink- a děti odpočíval- na lav-čkách Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Prodáváme nástěnné mapy, globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky

PODSTATNÁ JMÉNA - ROD MUŽSKÝ 3. Doplň I-Í, Y-Ý. saně se sob, mol jsou drobní motýl, chytají ryb na červ, jsou dobrými pozorovatel, vysoké sloup, posl přinesli zprávu král, setkání s obyvatel, ps běhají po návs, koupit nové stol, ps hlídají dom, naslouchal jsme houslistov, mrštní pstruz, koupit los, se sedmi. Děkujeme za návštěvu, a doufáme, že tyto stránky Vám pomůžou! Name: Email: Comment: Or visit this link or this on

Výsledek obrázku pro státní symboly pracovní list | ČeskýZŠ VUkrytá čarodějnice – Dětské stránky

3. třída Abeceda Angličtina - slovní zásoba Geometrie Hodiny, čas Násobení a dělení Pády Počítání do 100 Podstatná jména Předpony s - z - vz Přídavná jména Psaní/kreslení Rébusy Římské číslice Samohlásky Slovní druhy. 3. třída; SPN; Angličtina 3.r. ZŠ-kvarteta II-podstatná jména; ZOBRAZIT MENU. Náhradní plnění UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY - AKCE - ATLASY - Učebnice ZŠ - Angličtina. e-bohém, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČO: 29414938 tel.: +420 737 48 38 48 e-mail: obchod@schola-ludus.cz https://www.e-bohem.c Podstatná jména: Vzory středního rodu! Koncovky podstatných jmen - rod střední - 1, 2, 3. Urči rod, číslo, pád a vzor . Podst. jména - rod ženský. Vzory ženského rodu! Koncovky podstatných jmen - rod ženský - 1, 2, 3. Vzory mužského rodu! Koncovky podstatných jmen - rod mužský - 1, 2, 3. Podstatná jména - rod , pá

ČÍSLOVKY (With images) | Učení, Výuková schémata, Domácí

3. Zápis do sešitu: nadpis Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková-většina podstatných jmen má tvary ísla jednotného a množného -ALE EXISTUJÍ VÝJIMKY - jsou to tři skupiny-a) některá podstatná jména mají pouze tvar množného čísla = POMNOŽNÁ PODSTATNÁ JMÉNA - označují jednu věc nebo jednu i více věc Třída 3.B - Třídní učitel: Mgr. Pavel David informace. 13. 10. 2020 podívejte se prosím s dětmi na téma podstatná jména v uč, str, 74-77. je víceméně rozšiřující učivo, které jsme probírali na začátku školního roku. (vlastní jména) M: tady vás poprosím o procvičování násobení a dělení č.8. 2. třída. Druhy vět; Kamine t - procvičování pro 2. třídu; Procvičování + testy online; Webík českého rozhlasu pro děti; Souhlásky tvrdé a měkké; Procvičování seřezené podle ročníků; 3. třída. Slova protikladná; Podstatná jména - pád, číslo, rod; Slovní druhy - online cvičení; Souhlásky párové.

 • Anglická sezóna hobšovice.
 • Hexavakcina.
 • Modelky victoria secret 2018.
 • Haarp konspirace.
 • Civilismus a vitalismus.
 • Co jedli lidé v pravěku.
 • Badminton síť.
 • Člověk v tísni ústí nad labem.
 • Průtokový ohřívač vody plynový.
 • Tape in vlasy 60 cm.
 • Jakub španihel malíř.
 • Pevné pouto lovely bones the 2009.
 • Český horský pes chovná stanice.
 • Rychle a zběsile 5 auta.
 • Autosalon ženeva 2018 program.
 • Noc divadel brno 2019.
 • Klávesnice k tv logitech.
 • Barva na textil za tepla.
 • Olaf lol.
 • Amaj7.
 • Nejdou mi opalit nohy.
 • Potahy na sedačku ektorp.
 • Azitromycin sandoz borelioza.
 • Adopce dětí z afriky ne na dálku.
 • Jenna dewan wedding.
 • Doctor who s02e02.
 • Heterocyklické aminokyseliny.
 • Ozubene kolo vykres.
 • Okna schuco.
 • Stanovy junáka.
 • Slovo cvičení.
 • Vystrihovani z papiru.
 • Svátek daniel 2018.
 • Future port prague vstupenky.
 • Antibiotika doplatek.
 • Svatební koláčky jihlava.
 • Alergie na muškátový oříšek.
 • Instagram yvona krainova malerova.
 • Radek škvor.
 • Arménský pogrom.
 • Airbus firma.