Home

Státní oblastní archiv liberec

Státní okresní archiv Liberec. Název úřadu: Stát: ní okresní archiv Liberec Související informace. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE Státní oblastní archiv v Litoměřicích (pobočka Liberec X-Františkov) Liberec X-Františkov - Vilová 339/24, 460 10 +420 488 577 812: Státní oblastní archiv v Litoměřicích (pobočka Litoměřice) Litoměřice - Kamýcká, 412 01 +420 477 755 986: Státní okresní archiv Teplice (pobočka Litoměřice) Litoměřice - Krajská 48. Státní okresní archiv Liberec Vilová 339/24 460 10 Liberec 10 - Františkov. tel.: +420 488 577 812 Oblastní galerie Liberec 1969-2003; Park kultury a oddechu Liberec 1975-1992; Zoologická zahrada Liberec 1972-2004; Správa městských kin Liberec (1936) 1966-1991; Okresní kulturní středisko Liberec 1969-1990.. Státní oblastní archiv v Litoměřicích (Liberec - Liberec X-Františkov) Okresní archiv Liberec. Státní oblastní archiv v Liberci Státní okresní archiv v Liberci spravuje fondy institucí, organizací a jednotlivců z okresu Liberec, který je od reformy správy roku 2000 součástí Libereckého kraje společně s okresy Semily, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou

Vilová 339/24, 460 10 Liberec X-Františkov - Náš archiv provádí a nabízí činnosti a to spojené s kontrolou výkonu spisové služby. Vilová 339/24, 460 10 Liberec X-Františkov - Náš archiv provádí a nabízí činnosti a to spojené s kontrolou výkonu spisové služby. Státní oblastní archiv v Litoměřicích. přehledy úřadů, kontaktní údaje, činnosti, okresy. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ2513038 Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého

Státní okresní archiv Liberec - statnisprava

Středočeské krajské kulturní středisko, Praha (26.03.2020) Státní oblastní archiv v Praze, NAD 91; AVIA, státní podnik (26.03.2020) Státní oblastní archiv v Praze, NAD 303 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV Liberec , Vilová 339/24,Liberec,46010 Liberec 1 Archivy v Česku sestávají ze státních, specializovaných, městských (tedy archivů územních samosprávných celků) a bezpečnostních, kterou jsou jako archivy definované buď archivním zákonem, případně akreditací u Ministerstva vnitra České republiky.Soukromé archivy vznikají pouze akreditací. Pro jednoznačnost je u seznamu používán princip legality, takže jsou. Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2019 [X]. Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace. Celostátní archivní konference, Plzeň, 23. - 25. 4. 2019. Vložil/a admin, St, 10.04.2019 - 08:47 Oficiální stránky statutárního města Liberec. Vážení čtenáři, starší ročníky Zpravodaje liberecké radnice naleznete pod níže uvedenými odkazy

Státní okresní archiv Liberec idatabaze

 1. isterstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.
 2. Státní úřad inspekce práce. UPOZORNĚNÍ - Pokud navštívíte pracoviště inspekce práce, je s ohledem na epidemiologickou situaci nezbytné, abyste při pohybu na našem pracovišti používali po celou dobu svou vlastní ochranu dýchacích cest (roušku, šátek, respirátor a jiné)
 3. Státní oblastní archiv v Litoměřicích se sídlem v Lovosicích. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz
 4. Státní okresní archiv Liberec. Provádíme činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby. Zajišťujeme pořízení výpisu nebo opisu archiválií a ověřování kopií pořízených archivem. Specializujeme se na reprodukce archiválií elektrografickým kopírováním a digitální reprodukcí. Státní oblastní archiv.
 5. Státní oblastní archiv v Praze, IČO 70979391 data ze statistického úřadu české republiky. Databáze IČO. Předměty činnosti ze statistického úřadu

Státní okresní archiv Liberec Porta fontiu

 1. Státní oblastní archiv v Litoměřicích Dodávka tepla SOkA Liberec dod.4 r.2020 ano 25.02.2020 Neuvedeno Teplárna Liberec, a.s. Detail: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizac
 2. Státní oblastní archiv v Litoměřicích, IČO 70979464, kontaktní údaje, agenda a činnost úřadu. Podřízené, nadřízené a související typy úřadů
 3. S přijetím zákona č. 97/1974 došlo ke změně názvu na Státní oblastní archiv v Litoměřicích, což odráželo fakt, že oblastní archivy mohly vykonávat svou činnost mimo vymezený kraj, aby nedocházelo k rozdělování archivních fondů z důvodu nového správního členění státu

V říjnu 2017 dokončil Státní oblastní archiv v Litoměřicích přebírání a zpracování matrik narozených (do roku 1916), oddaných a zemřelých (do roku 1941) katolických, evangelických a civilních matrik, s výjimkou tzv. Standesamtů, civilních matrik z let 1939-1941. Všechny matriky s výjimkou tzv Digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni a jihočeských archiv Státní oblastní archivy: Státní oblastní archiv v Plzni [5] Státní oblastní archivy: Státní oblastní archiv v Praze [5] Státní okresní archiv Liberec [5] Státní okresní archivy: Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích [5] Státní okresní archivy Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicích) je státní oblastní archiv, pod který územně spadá Ústecký kraj a Liberecký kraj.Počátek archivu se odvozuje od roku 1948 (tehdy zde byl zřízen depozitář Archivu ministerstva vnitra).Archiv má několik pracovišť v Litoměřicích (v ulicích Krajská a Kamýcká), depozitář v Mostě (zaměřený na původce. The State Regional Archives Litoměřice (Státní oblastní archiv v Litoměřicích, SOA Litoměřice) are an administrative body under the Czech Ministry of the Interior. Its jurisdiction covers the geographic area of the Ústí and Liberec Regions in northern Bohemia. The current form of SOA Litoměřice as an organizational unit of the.

Po stránce odborné a metodické byl okresní archiv řízen archivním oddělením při Krajské správě ministerstva vnitra v Českých Budějovicích, po roce 1966 pak Státním archivem v Třeboni. Po roce 1990 pracoval Státní okresní archiv Prachatice jako odborné zařízení Okresního úřadu v Prachaticích Volná pracovní místa MPSV, Firma: Státní oblastní archiv v Zámrsku. Pro Státní oblastní archiv v Zámrsku eviduje úřad práce 0 volných pracovních míst v 0 nabídkách práce firem. Podívejte se také na přehled nabídek práce pro firmu Státní oblastní archiv v Zámrsku Liberec - Archivy a spisovny - Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Detailní informace o firmě. Adresa, kontakty, otevírací doba, mapa vše přehledně na jednom místě Státní okresní archiv (Liberec, Česko) Státní okresní archiv (Jablonec nad Nisou, Česko) hudební archivy. Archiv města Plzně Státní oblastní archiv v Zámrsku (Zámrsk, Česko) Státní okresní archiv (Děčín, Česko

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (Liberec - Liberec X

Praha - Liberec - Litoměřice, 288 pages, , 2019 J. Bílková, M. Ducháček, Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky České a Slovenské historiografie v éře První republiky , Liberec - Praha - Turnov, Technická Univerzita v Liberci - Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy - Pekařova společnost Českého ráje, 1, ISBN. Státní okresní archiv Liberec. Datace: 1924 - 1938. Původce: Česká obecná škola Starý Harcov. Místo vzniku: Mšené-lázně. Státní oblastní archiv v Litoměřicích: Location: Liberec, Liberec District, Liberec Region, Severovýchod, Czechia : Media in category Státní okresní archiv Liberec The following 2 files are in this category, out of 2 total. Státní okresní archiv Liberec,. Státní oblastní archiv liberec. Státní okresní archivy SOkA Liberec Státní okresní archiv Liberec. Projektová dokumentace Stavoprojektu Liberec bude žadatelům předložena k nahlédnutí pouze po předchozí dohodě (telefonicky, písemně, osobně), a to v termínech určených s ohledem na provozní podmínky archivu Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v. Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4, tel.: +420 974 847 240, email: posta@nacr.cz, IČO: 70979821, Bankovní spojení: ČNB Praha 1, pobočka 701

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (pobočka Liberec X

Státní oblastní archivy - statnisprava

Státní oblastní archiv v Litoměřicích SOA Litoměřic

Státní oblastní archiv v Praz

Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Česká Lípa. Archivy; 0 (0 hodnocení) +420 488 577 802. Ohodnotit Přidat fotku Navrhnout úpravu Kontaktujte nás Navigovat. Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Česká Lípa +420 488 577 802 O stavbě. Původní budova vznikla jako přístavba k vedlejšímu objektu tehdejší České státní pojišťovny v centru města. Pojišťovna nebyla v tehdejším prostředí investičná výstavby dostatečně silným partnerem, a proto se nebyla schopna získat v plánu výstavby generálního dodavatele

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV Liberec , Liberec, Liberec X

Státní okresní archiv (Liberec, Česko) Státní okresní archiv (Jablonec nad Nisou, Česko) hudební archivy. Archiv města Plzně Státní oblastní archiv v Zámrsku (Zámrsk, Česko) Documenta Pragensia. Most-oblast (Česko) Československo Již tradičně se liberecký okresní archiv připojí k oslavě Mezinárodního dne archivů. A znovu to bude prostřednictvím výstavy unikátních fotografií. Letošní výstava Zmizelý Liberec 2018 - město na.. Archiv Nadpis Liberec, CZ) 1919-1971. Tauschverkehr s Československem, 1919-1935 (č. 899); knihovna Němců v Liberci, jakož i knihovny v... BayHStA, Generaldirektion der Verkehrsanstalten: Hof (krfr. Stadt Archiv v Litoměřicích pokrývá okresy Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Semily a Teplice a časem snad přibydou další kroniky. V posledních dvou letech se s rozsáhlou digitalizací kronik a dalších materiálů mimo matrik přidal i Státní oblastní archiv v Praze:. Státní oblastní archiv v Litomicích, poboka Kamýcká - Zweigstelle Leitmeritz-Kamýcká Str. Kamýcká ul., CZ-412 01 Litomice Email: info@soalitomerice.cz, Tel.: +420 477 755 971, Fax: +420 477 755 962. Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-16.00 oder nach Vereinbarung, Voranmeldung wird empfohlen

Seznam archivů v Česku - Wikipedi

 1. Tschechisch-bayerischer Archivführer › Česká republika › Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Archiv. Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 1 412 74 Litoměřice. tel.: +420 477 755 975 fax: +420 477 755 953
 2. 147 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 148 Ministerstvo spravedlnosti 149 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 150 Česká školní inspekce 151 Ministerstvo vnitra 152 Národní archiv Státní oblastní archivy 153 Státní oblastní archiv v Praze 154 Státní oblastní archiv v Třebon
 3. >zpět< Kontakty na archivy . Kontakty na Národní archiv a státní oblastní archivy Národní archiv. Adresa: Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4 - Chodove
 4. Postupně byly uzavřeny dohody a smlouvy mezi Libereckým krajem, Oblastní galerií Liberec a statutárním městem Liberec, které umožnily tento mimořádný projekt uskutečnit. Smlouva o dotaci byla s poskytovatelem dotace ROP Severovýchod uzavřena v říjnu roku 2011
Sborník prací SVUČ - Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí

Státní oblastní archiv v Plzni archivy Plzeňského a

Státní oblastní archiv v Litoměřicích - pobočka Děčín a Státní okresní archiv Děčín společně s Městskou knihovnou Děčín a Oblastním muzeem Děčín pořádají již 4. ročník semináře z historie plavby, obchodu a života na Labi Lodě a šífy, neznámé tváře řeky Pobočka firmy STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU spadající do oblasti Čechy - katalog firem a obce HRADEC KRÁLOVÉ 2. V této sekci Archivy naleznete velký počet firem vyhovující Vašim požadavkům 17.09.2020 Koncert k poctě houslařských rodů. účinkuje M. Bařinka 17:00 hodin Místo: Liberec, Oblastní galerie LÁZN

Archiv - Statutární město Liberec

 1. Články na Liberecký deník se štítkem Státní okresní archiv Liberec
 2. Kontakty firmy Státní oblastní archiv Praze Státní okresní archiv Kladno, Kontaktní údaje, adresa firmy, provozní doba, umístění sídla firmy na mapě, informační qr kód, plánovač trasy, kontaktní osob
 3. Zadejte kategorii Archivy v obci HRADEC KRÁLOVÉ 2. Zbytek za Vás udělá server Jihlava - katalog firem. Vyhledá všechny pobočky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU vč. tel. čísel, adres, kontakních osob atp
 4. Státní instituce. Státní instituce IČO. Expozitura. Ulice a č.p. Město. PSČ. Okres. Stát. Kontaktní informace pro uvedení do nabídek. Ponechte prázdné, pokud jsou údaje shodné s kontakty registrované osoby a adresou státní instituce Kontaktní osoba. Telefon. E-mail. Ulice a č.p. Město. PSČ. Okres. Stát.
 5. STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH. lektorovali: doc. mgr. martin Veselý, ph.D. phDr. michal pehr, ph.D. provincie Deutschböhmen a město liberec (Miloslava Melanová) . . . 71 aktivity orgánů veřejné moci a politických elit turnovska a Česko
LIBEREC:REICHENBERG - architektura na severu ČechTak Všeň :-D - Hasičská noc pod JeštědemPracovníci evidence dat a archivů - nabídka práce | Kurzy(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník
 • Vtipné obrázky zvířat kreslené.
 • Jak zlikvidovat vosí hnízdo pod střechou.
 • Doména archea.
 • Percy jackson zloděj blesku online hd.
 • Bell srt modular.
 • Houbička na make up beauty blender.
 • Resident evil 5 čeština ke stažení.
 • Bércové vředy projevy.
 • Zelený koberec venkovní.
 • Fotka růže.
 • Potisk cd doma.
 • Stadion s22 barevné provedení.
 • Koncept definice.
 • Ebay украина.
 • Slabe spineni po menstruaci.
 • Mechanický zametač orion.
 • Norská mývalí kočka.
 • Řasenka dermacol imperial.
 • Rise of the tomb raider hrobky.
 • Visa infinite benefits.
 • Borová lada parkování.
 • Jak vycistit zubni kartacek.
 • Spani na tvrde podlozce.
 • Psí útulek louny.
 • Rosemary má děťátko.
 • Utb ft.
 • Kafe kytka liberec.
 • Červená řepa odrůdy.
 • Chilliburner 45 tbl. 15 tbl. zdarma.
 • Neckar usti nad labem.
 • Cisco switch new vlan.
 • Clinique even better glow makeup recenze.
 • Timberland boty.
 • Utvecklingspsykologi faser.
 • Střední škola se sportovním zaměřením.
 • Slova na é.
 • Vlkodlak mytologie.
 • Extrasystoly od krční páteře.
 • Maximální počet stupňů v rameni.
 • Bespoke oblek.
 • Hlas strakapouda.