Home

1 změna pks sždc

Změna č. 1 Účinnost od 01.04.2020 SŽDC Správa železniční dopravní cesty, s.o., a Správa železnic, s.o. PLATNOST PKS 1. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. 4. 2020 do 31.3. 2021 se uzavírá na dobu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020 Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC - o 1. změně PKS SŽDC 2014 - 23. - 24. 6. 2014 Zaměstnavatel předložil návrh, který vycházel z návrhu OSŽ a DUO z předchozího jednání 1. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. Předchozí.

Vedení jim toto samozřejmě slíbilo, PKS byla podepsána a výsledkem je horkou jehlou ušitý návrh 1. změny PKS 2014. Zde vedení SŽDC navrhovalo na diskutovaných pracovištích navýšit VO ale pod podmínkou, že se na méně frekventovaných pracovištích VO sníží po 3,70 % PKS SŽDC 2020. PKS na rok 2019. PKS SŽDC 2018-2019. PKS SŽDC 2016-2017 ve znění 1. změny. PKS SŽDC 2016-2017. PKS-SŽDC-2015. Podniková kolektivní smlouva SŽDC pro rok 2014. 9. změna kolektivní smlouvy SŽDC. 8. změna kolektivní smlouvy SŽDC. 7. změna kolektivní smlouvy SŽDC. Podniková kolektivní smlouva SŽDC pro rok 201 Vysvětlení změn v PKS průběžně doplňovali a upřesňovali Ing. Evžen Pospíšil a Ing. Hana Kohoutová z odboru 10 GŘ SŽDC, kteří reagovali i na průběžné dotazy z pléna. Nejčastěji se diskuse týkala změn v oblasti pracovní doby a v oblasti odměňování (příloha č. 1 a 2 PKS)

1. změna PKS SŽDC, s.o. na rok 2014 SOSaD CHE

 1. PKS: 51167/2018-SŽDC-GŘ-O10: Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019, Změna č. 2 : 01.01.2019 : PKS: 59345/2018-SŽDC-GŘ-O10: Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12.
 2. Po téměř dvouměsíčních jednáních byla podepsána 10.12.2018 v poledních hodinách 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období od 1.2.2018 do 31.12.2019. Stručný obsah 2. změny PKS : Nárůst tarifní mzdy 5,5
 3. 1 změna pks sždc Hlavní stránka - www . Vnitřní předpisy SŽDC. Železniční mapy ČR. Plán obchodní činnosti SŽDC. Protiprávní jednání a boj s korupcí. Odborná způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1. Zajištění problematiky OŽP u OJ SŽDC. Zajištění agendy životního prostředí na ředitelství SŽDC 9

Vedení jim toto samozřejmě slíbilo, PKS byla podepsána a výsledkem je horkou jehlou ušitý návrh 1. změny PKS 2014. Zde vedení SŽDC navrhovalo na diskutovaných pracovištích navýšit VO ale pod podmínkou, že se na méně frekventovaných pracovištích VO sníží po 3,70 %. S tím jsme nemohli souhlasit. Takže návrh o niče 2020 - 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 - 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Došlo ke shodě nad úpravou podmínek vyplacení příspěvku. Vzhledem k tomu, že stále nedošlo ke shodě na straně odborových organizací o požadované výši příspěvku na dopravu, nebylo o této problematice dále jednáno Změna Směrnice SŽDC č. 29 - přidání zaměstnání kontrolor - defektoskopista, diagnostik do kategorie 3. U ostatních rozporných bodů bylo dohodnuto zachování dosavadního znění. Změny v PKS SZDC pro rok 2017 PKS SŽDC na rok 2017 (Grofik) ZO OSZ Železniční stanice Nákladní 344, 460 01 Liberec Druhá změna PKS u SŽDC uzavřena! Zveřejněno: 12.12.2018 Rádi bychom vás informovali, že v pondělí 10. prosince byla na SŽDC uzavřena 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019

Pavel Surý výjezdní kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016-2017. Došlo ke shodě v těchto původně sporných oblastech: Základní text PKS bod 2.3.1: změna názvu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb na Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a. 3. změna PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 - 31. 12. 2019 a PKS po 31. 12. 2019. Z důvodu nejednotného stanoviska na stra-ně OC nedošlo k dohodě o výši příspěvku na dopravu. V další části jednání předložil zaměstnavatel návrhy na úpravu podmínek zajištění očkování zaměstnanců proti klíšťové encefali celý text PKS sŽDC na období 2009 - 2013 pFí10h: V celém textu PKS SZDC na období 2009 — 2013 véetné pFíloh, se slovní spojení Feditelství DC pFípadné zkratka k SŽDC nahrazuje slovním spojením generální Feditelství DC, pFípadné nové zavedenou zkratkou Gk DC 1 1. změna Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na rok 2020 č. j. 7019/2020-SŽDC-GŘ-O10 Správa železnic, státní organizace, zastoupená generálním ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA, na straně jedné, a zaměstnanci zastoupení Odborovým sdružením železničářů

V úterý 1. listopadu 2016 zahájil generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý výjezdní kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016-2017. Došlo ke shodě v těchto původně sporných oblastech: Základní text PKS bod 2.3.1: změna názvu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálníc PLATNOST PKS 1. změna Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2020 - 2021 se uzavírá na dobu od 1. dubna 2020 do 31. srpna 2020. V Praze dne 30. března 2020 Za ČD Cargo, a.s.: Ivan Bednárik, MBA, v.r. Ing. Zdeněk Škvařil, v.r. Bohumil Rampula, v.r. předseda představenstva členové představenstv ZO OSŽ SŽDC Ostrava Muglinovská 1038/5 702 00 Ostrava. IČO 63028808. Číslo účtu v případě plateb -1643719339/0800. Vítáme Vás na internetových stránkách ZO OSŽ SŽDC Ostrava, která sdružuje zaměstnance SŽDC, státní organizace, Oblastního ředitelství Ostrava , HZS Ostrava a zaměstnance dopravce Leo Express

Aliance drážního provozu - 1

Vršovický Zpravodaj leden 2020

K návrhu 1. změny PKS SŽDC 2014 Svaz Odborářů Služeb a ..

Soubory SŽDC Svaz Odborářů Služeb a Doprav

Vítejte na nových stránkách ZO OSŽ Slovácko. Když jsem před časem dělal rozhovor pro Obzor, prohlásil jsem, že se při pohledu na nové oficiální stránky OSŽ, za ty naše pomalu začínám stydět a slibuju, že do roka a do dne udělám nové, redakce diplomaticky toto prohlášení poněkud přeformulovala a já jim to pochopitelně nemám za zlé Aktuality!!! Uživatelé intranetu SŽDC !!! využijte aplikaci typové dokumentace na adrese http://portal.typdok.tudc.cz s přístupem k interním dokumentům SŽDC. Příspěvek FKSP na individuální rekreaci z prostředků OŘ SŽDC Hradec Králové 4.2.2019 Vážené kolegyně a kolegové, t eprve dnes 1.2.2019 došlo k souběhu podpisů všech OC při OŘ Hradec Králové k zásadám FKSP a k výkonnostním odměnám, takže mi připadá normální Vás s tímto seznámit a informovat Vás o průběhu.

1 Typ interní normy ORz -46-A -2018 Poskytování kondičních pobytů zaměstnancům společnosti Označení Doplň označení nebo čj Nahrazuje Přílohu č. 4 PKS ČD Cargo, a.s., na rok 2017 Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2018 Datum vydání 18.12.2017 Platí do DD. MM. RRR 5. změna PKS SŽDC s.o. 5 ZMENA PKS SZDC: kB: 01.09.2011 : Zabezpečení financování a stav veřejné dopravy od 1.1.2012 Zabezpečení financování a stav veřejné dopravy od : kB: 16.08.2011 : Vývoj české železnice po převodu živé dopravní cesty po 1.9.2011 Vývoj české železnice po převodu živé dopravní ces: kB: 16.08.201 Rádi bychom vás informovali, že dnes byla na SŽDC uzavřena 2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019 Největší databáze zkratek. Snadné vyhledávání zkratek a jejich významů. Na zkratky.cz jsou aktuálně významy 14 086 zkratek

Kolektivní vyjedn{v{ní: byly podeps{ny PKS ČD a PKS ČD Cargo na rok 2012 a 6. změna PKS SŽDC platn{ pro roky 2009-2013. Bližší informace naleznete na webových str{nk{ch OSŽ - www.osz.org. Režijky: ceny vč. DPH pro n{sledující roky rok 2012 rok 2013 rok 2014 a d{le zaměstnanec 500,- Kč 750,- Kč 1 000,- K 3.1.6 Pro účely zaměstnaneckých výhod (vyjma bodu 2.7 základního textu této PKS) a odměňování bude pracovní poměr zaměstnanců, kteří budou bezprostředně přecházet v rámci společností ČD, a.s. (včetně jejich dceřiných společností) a SŽDC, státní organizace, posuzován jako nepřetržitý, pokud k předchozímu. za 1 hod 9 min. Detail. Až do nejmenších měst a vesnic vás doveze spěšný nebo osobní vlak... Naše vlaky. Mapa situace v provozu Historické vlaky ČD Nostalgie Nemovitosti k pronájmu a prodeji Služby pro dopravce. Zákaznická podpora +420 221 111 122. info@cd.cz 1 uvádějte úplná nebo informativní nebo výčet kapitol či článků Seznam použitých značek a zkratek Označení ORz22-A-2011 Nahrazuje ORz18-A-2010 Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2011 Datum vydání Platí do 31.12.2011 Navrhovatel Zaměstnavatel ČD Cargo, a.s Dne 8.4.2013 vstoupí v platnost 2. změna stávajícího GVD. Všechny podklady k seznámení s chystanými změnami, byli včas zaslány místně příslušným odborovým organizacím dle platné PKS 2013. Pomůcky pro strojvedoucí budou včas distribuovány na Vaše pracoviště standardním způsobem k založení

V kolektivní smlouvě SŽDC došlo k celé řadě významných

ZO OSŽ Praha ONJ - doprava. Chodovská 1476/3b Praha 4 140 00. Předseda: Petr Dvořák tel: 725082202 Kult. a sport: Václav Horáček tel 972229143 Hospodář: Hana Průchová tel 97222910 Změna R na Sv trvá dlouho, protože se musí zkontrolovat, jestli všichni vystoupili. Pokud to do Holešovic jede jako veřejný vlak, tak po výstupu cestujících to může jet hned. Pokud to někdo nestihne, tak ho vyklopí v Holešovicích. Takže veřejný R je úspora času, aby se netvrdlo u nástupiště na havním 1. změna GVD 2011/12 V souladu s PKS byly odborovým organizacím v rámci PJ měsíc dopředu zaslány připravované změny na skupině LČ PJ Praha. O tomto tématu bude i diskuse na pravidelném měsíčním setkání zaměstnavatele s odbory v KnV. Novelizace katalogu prac PKS SŽDC má zcela novou strukturu podle návrhu zaměstnavatele. Kap. I. Spolupráce s odborovými organizacemi - stanoveny termíny pro materiály k projednání a materiály k informování. Bod 2.1.2.3. - stanovení postupu pro očkování proti hepatitidě a klíšťové encefalitidě. Bod 2.2.1. - na BOZP vyčleněno 35 mil. Kč Název partnera OJ SŽDC Předmět smlouvy Datum podpisu Poznámka České dráhy, a.s. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva o dílo Smlouva o právu provedení stavby SUDOP PRAHA a.s. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. STRABAG Rail a.s. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kupní smlouva.

Podniková kolektivní smlouva - www

ZV OSŽ SŽDC Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava - Přívoz Zaměstnanecký benefit 2010 2014 2015 Změna 2010 / 2015 Příspěvek na životní pojištění 39 % 49 % 60 % 21 % Základní text PKS a příloha č. 1 PKS na období 2016 - 2017 zůstává v platnosti Předání majetku státu, změna příslušnosti na právo hospodařit s majetkem státu v k.ú. Skalice nad Sv 55109/2014-O10 Království železnic a.s. plnění PKS SŽDC S10483/2015-O11 Smlouva č. S10483/2015-O11 o provedení výluky na síti SŽDC, státní organizac 1 uvádějte úplná nebo informativní nebo výčet kapitol či článků Seznam použitých značek a zkratek Typ interní normy Základní Označení ORz-39-A-2017 Nahrazuje ORz-36-A-2016 Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2017 Datum vydání 22.12.2016 Platí do 31.12.201 1. 2020), o 1. změně Rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP na základě novelizace vyhlášky114/2002 Sb., i o první změně PKS a personálních změnách u Správy železnic informoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek (nyní lze z FKSP koupit při úmrtí i smuteční věnce)

SŽDC, GŘ, Odbor personální 1. OBECNÝ RÁMEC kvalifikace (způsobilosti), konkrétně dle přílohy 5 PKS. V současné době se poskytuje náborový příspěvek 50 000,- Kč zaměstnanci bez příslušné kvalifikace a 80 000,- Kč 2. změna. Odbor personální, 2017.. 2010 2213/2009-O12/1-Ři - doplněn vzor provozního záznamu - upravena důležitá telefoní čísla - dosazen Seznam jednotek požární ochrany SŽDC Příloha 2 k IN ORs8-A-2008 ver 2012.0 - změna číslování verzí na vydání v roce - dosazení vysvětlivky k výplatní pásce - vločeno opatření o zastavování spalovacího motor změna jízdního řádu, jez-dit každý víkend, polovinu 2010 (PKS) zajišťuje mzdo-vou úroveň jako v loňském roce. SŽDC Jan Komárek a hned tři ná-městci ministra dopravy: Jaro-slav Král, Pavel Škvára a Eduard Havel. Mezi stovkami lidí na ná

WWW.OSZ.ORG - Shrnutí 2. změny PKS SŽDC

1 uvádějte úplná nebo informativní nebo výčet kapitol či článků Seznam použitých značek a zkratek Typ interní normy základní Označení ORz27-A-2013 Nahrazuje ORz26-A-2012 Změna č. 0000 Účinnost od 1.1.2013 Datum vydání Platí do 31.12.2013 Navrhovatel Zaměstnavatel ČD Cargo, a.s Současně s PKS vstoupí od 1.1.2017 v účinnost rovněž i 5. změna Katalogu prací (viz dále). Nové znění Katalogu prací u profese strojvedoucí: KZAM 83112 TS 10-12, S Strojvedoucí. Charakteristika prací : TS 10. Odborné práce při řízení, opravách a údržbě hnacích vozidel na posunu. TS 1 Zaměstnancům Českých drah stoupnou od ledna mzdy o 4,9 %. Jde o výsledek kolektivního vyjednávání, zástupci firmy a odborů podepsali kolektivní smlouvu dnes. Výsledek jednání je oboustranným kompromisem, který zaměstnancům zajišťuje sociální jistoty a pro společnost je ekonomicky únosný, okomentoval uzavření smlouvy předseda představenstva a generální. Společné prohlášení OSŽ, ČD a SŽ k prolongaci ZJV na rok 2021 ze dne 9.11.2020 12. 11. 2020 / by Karel Zeman. Vážení kolegové, stejně jako v letošním roce bude prolongace na rok 2021 v Jihomoravském kraji zahrnovat i Časový příplatek pro vlaky v objednávce Jihomoravského kraje (ČPJMK) za 1500 Kč

SŽDC ušetřila ale nic neudělala pro zachování alespoň stávající úrovně bezpečnosti. Vzhledem k tomu co se navalilo strojvedoucím na hrb od 1.7.2013 je pak řízení vlaku spíše až druhořadou záležitostí. Strovedoucí už musí přemýšlet dopředu co kdy kde a jak bude posunovat, opravovat či přeskakovat z vlaku na vlak. 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK CSS.. ČD GŘ GŘ SŽDC FKSP ING.. OJ. Penzijní spoření PKS.. SŽDC ZP. Centrum sdílených služeb České dráhy, a.s. Generální ředitel Generální ředitelství SŽDC Fond kulturních a sociálních potřeb ING Životní pojišťovna N.V.- pobočka pro Českou republiku Organizační jednotka Penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Schůze KS Jmk 07/2017 ----------------------------------------------------------------------------------------- Návrh programu jednání: 1. přípravy na volby do. 1 0 adam : teď se dívám na kontaminace.cenia.cz jakže to tam vlastně před stavbou PKS vypadalo a zaujala mě jiná věc - dům na křižovatce Závodní X Ruská - tj. ten přes který je průjezd pro auta a tramvaje na základě žádosti vedení PV OSŽ při SŽDC, s. o. vydáváme stanovisko k Pokynu generálního ředitele č. 4/2012, který byl vydán s účinností od 1. 4. 2012. Dne 3. 4. 2012 bylo vypracováno stanovisko k tomuto pokynu z hlediska jeho neprojednání v souladu s ustanovením § 287 odst. 2 písm

PKS MONT, a.s. na vý- ný od 1. 9. 2011; předmětem dodatku je změna nájmu z doby neurčité na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016 v souvislos- Ždírec nad Doubravou podá SŽDC, s.o. nabídku na odkoupení domu čp. 60 s pozemkem st.č. 70 ve výši 120 000 Kč V případě, že však k dohodě nedojde, měl by zaměstnavatel postupovat podle § 103 odst. 1 písm. e) zákoníku práce a platné PKS a na tuto důležitou osobní překážku v práci udělit zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku Mimo aktuální diskusi: Chtěl bych poprosit, jestli byste se ve svých městských částech pokusili vytipovat problematické body MHD, které je možné řešit méně nákladnými úpravami (řekněme od úpravy vedení linek po zajištění preference nebo zřízení zastávky) 1. 2017 prevádzku vlakov na trase Bratislava - Košice Vlakový dopravca RegioJet s ľútosťou oznamuje, že 31. 1. 2017 ukončí prevádzku expresných vlakov na linke Bratislava - Košice. Po politickom rozhodnutí opäť zaviesť IC vlaky ZSSK žiaľ nie je na trhu kvôli. o cca 1,6 mil. tun méně než v roce 2013. Je to úspěch nebo naopak máme být zklamáni, že se nepo- Vlastní PKS pro tento rok zazname-nala oproti té předchozí několik změn, a to jak v oblasti mzdové, tak i v dalších kdy byl provoz na části elektrifikovaných tratí SŽDC ochromen ledovkou

1 změna pks sždc - szdc_

 1. ulých let byl ve výši 34 313 903,- Kč (v této částce bylo zahrnutých 31 000 000,- Kč na úhradu faktury společnosti PKS stavby a.s. za výstavbu školy)
 2. K návrhu 1. změny PKS SŽDC 2014 SOSaD ZO Děčí
 3. SŽDC - olomoucoszolm
 4. PKS SŽDC 2017 - osz-lbc

Druhá změna PKS u SŽDC uzavřena! Odbory inf

Správa železniční dopravní cesty, státní organizac

 1. FSČRzoČ
 2. Změna kolektivní smlouvy u SŽDC - oszmasn
 3. WWW.OSZ.ORG - 1. Změna PKS ČD Cargo, a. s., paragraf 20
Gratulace vítězům | SOSaD ZO Děčín

WWW.OSZ.ORG - PV OSŽ Správy železni

 1. PKS stavby CZ-FI
 2. Domů - ZO OSŽ Slováck
 3. Typová dokumentac
 4. Aktuality - osz-lbc.c
 5. SVAZ ODBORÁŘŮ SLUŽEB A DOPRAVY - Základní organizace Ústí
 6. Zkratky.cz - významy zkrate

Úvodní stránka České dráh

 1. Aktuálně - Strojvedoucí ČDC PJ Prah
 2. ZO OSŽ Praha ONJ - doprava - Zprávy ZV - Představenstvo
 3. Správa železnic otevírá novou zastávku Příbram-sídliště

SŽDC, s.o. 'Seznam všech smluv 2015

 • Široké obojky pro chrty.
 • Super netflix firefox.
 • Polsko moře koupání.
 • Modra laguna sourozenci.
 • 1 změna pks sždc.
 • Povlečení v akci.
 • Biogaia kapky.
 • Top gear water car challenge.
 • Potravinová skříň levně.
 • Hádanky s řešením.
 • Správná jizda na motokare.
 • Roadtrip genom usa.
 • Havaj party.
 • Zoner photo studio 13 manuál.
 • Tisk rychle.
 • Tetování kočka.
 • Rugby vybavení.
 • Msc seaside plavby.
 • Lefkada v září.
 • Polsko moře koupání.
 • Motosraz srpen 2017.
 • Šedé obklady do koupelny.
 • Lék na rakovinu 2019.
 • Ozdravný půst.
 • Art list.
 • Gastroenterologie nemocnice české budějovice.
 • Monocyty wikipedie.
 • Dřevěné uhlí billa.
 • Otočení hlavy sovy.
 • Laver cup geneva 2019 tickets.
 • Hypoalergenní barva na vlasy.
 • Hliníkové okenice brno.
 • Shrnovací mříže.
 • Sportovní pásek na kalhoty.
 • Xbox gift cards free.
 • Border teriér barvy červená.
 • Tracheitida léčba.
 • Aimp ubuntu.
 • Kratke ucesy po 40.
 • Broukarna.
 • Polární kruh švédsko.