Home

Lyricko epická báseň

Otázka z křížovky Její odpověď Stav; lyricko-epická báseň na 6 písmen: balada: správně: epická báseň na 5 písmen: poema: správně: epická báseň na 4 písmena: epos: správně: epická báseň na 6 písmen: balad Sociální balada: lyricko-epická báseň pochmurného děje a zpravidla tragického závěru; tragický závěr je způsobem nepříznivými sociálními poměry (stáří, chudoba) Lyricko-epické žánry. Balada bývá vážně, až tragicky laděná báseň s rychlým spádem. Často se v ní objevuje přímá řeč a kontrast. Někdy v ní vystupují nadpřirozené bytosti. Baladou se původně označovali lidové taneční písně s milostnou tématikou

lyricko epicka basen v křížovkářském slovníku krizovky

 1. Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě.Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech.Lyrika většinou neobsahuje děj, byť může obsahovat některé epické prvky jako jsou.
 2. romance - lyricko-epická báseň, většinou o lásce, má optimističtější děj než balada bajka - literární útvar, vznikl v 6. století p.n.l., zakladatelem Ezop, jedná se o příběh, kde vystupují zvířata mající lidské vlastnosti, bajka obsahuje ponaučení.
 3. Romance = lyricko-epická báseň, milostný děj a veselý konec. Sonet = lyrická báseň, pevně stanovený rozsah - 4 sloky s počtem veršů 4 + 3 + 3 + 4. Tragédie = divadelní hra, smutný děj a tragický konec, nepřízeň osudu. Žalm = prosebné, děkovné a oslavné básně; náboženské (např. židovské
 4. Epická poezie je označení pro básnické dílo, jehož základní obsahovou složkou je děj, popis událostí a interakce mezi postavami.Ten bývá doplněn popisem prostředí a charakterů a také dialogy. Zpravidla jde o rozsáhlejší básnická díla, k nejběžnějším žánrům patří epos a balada.Epická poezie vznikala především v nejstarším období, v antické a lidové.

- kratší báseň většinou milostná, - Jan Neruda - sbírka Balady a romance Básnická povídka - vznikla v romantismu, - rozsáhlá lyricko-epická báseň, - děj je mnohdy jen naznačen a podřizuje se autorovým citům, - Georg Gordon Byron - byronská povídka - ovlivnil Karla Hynka Máchu a Lermontova Rok vydání: Romantismus 1. poloviny 19. století. (vydáno 1845) Literární druh: lyricko-epická báseň Literární žánr: baladická báseň Téma: Smrt silnější než láska, hrdinův smutný úděl, zoufalství a trýzeň (vypravěč vzpomíná na svou lásku), upozornění na hrozby totalitních režim Motiv: Smrt Poeovi ženy VirginieSmutek, samota, temno, chlad, antik

Balada o nenarozeném dítěti - rozbor díla Rozbor-dila

Rozsáhlá básnická skladba Máj je lyricko-epická báseň, v níž důležitější je složka lyrická. Epická část je tvořena jednoduchým příběhem. Mladá dívka Jarmila čeká u jezera na svého milého Viléma. Nedočká se ho a dozvídá se, že byl za otcovraždu zatčen, uvržen do vězení a bude popraven Žánr : Lyricko-epická báseň. Bibliografické údaje: Živý třpyt: Dílo Karla Hynka Máchy, Praha 1944; L Mazáč. Karel Hynek Mácha (1810-1836) Básník, prozaik, dramatik. Nejvýznamnější představitel českého romantismu Lyricko-epická báseň Stalin Vítězslava Nezvala vyšla v roce 1949 v nakladatelství Svoboda, Nezval tuto báseň věnoval sedmdesátým narozeninám generalissima Josifa Vissarionoviče Stalina. Toto dílo je psáno v duchu socialistického realismu, nadšeným tónem, je značně patetické, zabarvené komunistickým duchem doby a. • žánr balada (=lyricko-epická báseň s tragckým dějem a koncem) • lyrika- subjektivní, pocitové ; epika- vlastní příběh • forma dialogu (1.sloka otázka, 2.sloka odpověď)-prudký spád děje • chronologický postup • gnómický verš (výstavbově mimočasový verš) • rytmus, sdružený a střídavý rým PROSTŘEDK

lyricko-epická báseň, baladická báseň (lyricko-epická skladba s pochmurným dějem) Hlavní téma: básníkův smutek a trýznění, kvůli zemřelé milé a hledání naděje, že se s ní básník znovu setká; Celkové téma. vzpomínání vypravěče na svou zemřelou lásku; Motivy. smutek, samota, tajemno, havran (symbol zla a. epická báseň. Na této stránce jsou výsledky na dotaz epická báseň v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Lyricko-epická báseň o 4 zpěvech a dvou intermezzech (mezihry) Čistě romantické dílo (brzy zemřel → nestihl se přiklonit k jinému směru) 1) Místo a doba děje - Krajina u Doks pod Bezdězem, očarován hladinami rozlehlých rybníků a s výhledem na modravé hor

Lyricko-epické žánry - webzdarm

Slovenská,Česká romantická literatúra :: Zmaturuj zoKarel Hynek Mácha Máj Citáty – CipMania

Lyrická poezie - Wikipedi

Druh: lyricko-epická skladba. Žánr: balada. Forma (dle vypravěče): Báseň je psána v ich-formě. Jazyk: Jedná se o báseň, která se skládá z 24 veršů, které se rozkládají v 6 slokách. Ve čtyřverší je rýmové schéma ABAB. Dá se říkat, že autor použil pohádkový jazyk. V textu se nacházejí prvky romantismu - lyricko - epická báseň se smutným dějem a často tragickým koncem: K.J.Erben - Kytice, Petr Bezruč - Slezské písně, J.Wolker - Těžká hodina beletrie - krásná umělecká literatura psaná veršem i prózou: romány, povídky, pověsti, pohádky, básně.. - lyricko-epická báseň - skládá se z předzpěvu, čtyř dějství a má dvě intermezza - užívá jambický verš - rýmy jsou střídavé, obkročné a sdružené - gradace - temná noc, temnější mně nastává; metafora, personifikace - jezero zvučelo tajný bol; metonymie - Zve k lásky hrám, hrdliččin hla

Balada je lyricko-epická báseň. V povědomí českých čtenářů je spojena především se jménem Karla Jaromíra Erbena a jeho básnickou sbírkou Kytice.. Co je balada? Balada obvykle vypráví příběh člověka, který se vědomě nebo nevědomě provinil a za svou vinu je potrestán.Trest přichází od nadpřirozené bytosti, osudu, sociálních poměrů homérova báseň. Na této stránce jsou výsledky na dotaz homérova báseň v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Všechny informace o produktu Kniha Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích Svatý kopeček je relativně rozsáhlá lyricko-epická báseň Jiřího Wolkera ze sbírky Host do domu z roku 1921.Jde vlastně o pásmo, které básnickým jazykem vypráví autorův zážitek z jednoho jediného dne z návštěvy kraje svého dětství, kde trávil své prázdniny u svých prarodičů. Tímto místem je Svatý Kopeček u Olomouce.. - Balada je původně epická, později lyricko-epická nebo lyrická báseň s ponurým, tragickým dějem a zejména koncem. Děj se obyčejně obtáčí okolo viny z porušení mravních principů, za což neodvratně následuje trest. Balady mají prudký dějový spád a bohatý, často zkratkovitý, dialog

- lyricko-epická nebo lyrická báseň s ponurým, tragickým dějem a zejména koncem - původní lidové náměty čerpají zejména z legend, kde vystupují hrdinové konfrontovaní s nadpřirozenými silami - od konce 18. století vznikají balady umělé, které mají většinou sociální náměty a kritizují společenskou situac Lyricko-epická báseň - v ní je děj provázen líčením přírody, pocitů jednajících osob a celkové nálady (př. K. H. Mácha - Máj+Balady) Melodram - přednášený text doprovázený a vyjádřený hudbou (př. Z. Fibich - Vodník [hudební forma] Romance - lyricko - epická báseň, radostná, se šťastným koncem Romaneto - je novela s fantastickými motivy a zpravidla tajemnou zápletkou, založená na postupném odhalování záhady logickým nebo zdánlivě vědeckým vysvětlením (jejím tvůrcem je Jakub Arbes Rozsáhlejší lyricko-epická skladba, žánr oblíbený zejména za romantismu. Např. Childe Haroldova pouť od Byrona. pásmo Delší báseň vyjadřující složitost moderního světa, obvykle založená na principu asociací Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu epická báseň: rozsáhlejší epická báseň, rozsáhlá epická báseň, epická báseň, lyricko-epická báseň, báseň negující dřívější báseň, vergiliova epická báseň, idilická báseň o životě pastýře.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro.

Romantismus :: Hravé učení

Máj je lyricko-epická báseň, která vyšla v dubnu 1836 a je vrcholem básníkova díla. Dějištěm je krajina, která Máchu očarovala při návštěvě hradu Bezdězu. Jarmila a Vilém zahynuli cizí vinou. Jarmilu svedl Vilémův otec, ještě než ji Vilém poznal. Vilém byl vyhnán z domu a vyřazen ze společnosti lyricko-epická báseň, vrchol jeho tvorby, základní dílo moderní české poezie; krajina- pod Bezdězem, Máchovo jezero skladba postihuje rozpor mezi životem a smrtí, nesmrtelností a vědomím zániku; postava Viléma - typicky romantická, vyřazen ze společnosti(vyhnán otcem, stane se vůdcem loupežníků)

ROMANCE - lyricko - epická báseň, radostná, se šťastným koncem BAJKA - příběh, ve kterém vystupují zvířata a jednají jako lidé (jinotaj) BYLINA - vyprávění o hrdinských činech bohatýrů (ruské lidové epické písně Balada v naší i světové literatuřeBalada - lyricko- epická báseň s pochmurným dějem, rychlým spádem, stručnými dialogy, a tragickým závěrem.Zakladatel balad - Francois Violin (po studiích se stal rváčem a tulákem, odsouzen k trestu smrti - zachránili ho přátelé, pokládán za prokletého básníka)nejstarší balada - Francouzská balada (Villonská) - má 4.

žánr: lyricko-epická báseň (= dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity) dramaticko-lyricko-epická báseň = i přímá řeč úvod, 4 zpěvy, 2 intermezza (= vsuvka = mezihra nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událos Autor e-knihy: Karel Hynek Mácha, Cena: 24 Kč, Rok vydání: 2015, Nakladatelství: KKnihy.cz, - Báseň Máj je vrcholné dílo průkopníka novodobé poezie K. H. Máchy. Jedná se lyricko-epickou báseň, v níž autor oslavuje krásu přírody a ústy hrdiny pronáší svoje odvážné myšlenky o tajemství smrti a věčnosti 23. BALADICKÉ PRVKY V ČESKÉ LITERATUŘE Balada = lyricko-epická báseň se smutným dějem a tragickým zakončením. Balady: - lidové - vychází z folklóru, objevují se zde nadpřirozené bytosti, osud - sociální - smutný konec má příčinu ve špatné sociální společnosti Balada v době pobělohorské: (pol. 17.stol) -převažovaly zde motivy každodenního života. Balada: lyricko - epická báseň s ponurým dějem a tragickým koncem. Některé konkrétní básně - rozbor Pak se klidně ulebedí, stále sedí, stále sedí (epifora) Jako ďábel na bělostných ňadrech Pallas Athéné,(antika) oči v snění přimhouřeny na pozadí bílé stěny

Moskva-Petušky – WikipedieStalin - Vítězslav Nezval | Databáze knihKollár Putnou vyložený | Týden

Tato lyricko-epická báseň poprvé vyšla v roce 1836. Autor ji vydal vlastním nákladem. Máchův Máj se v rozhlasovém archivu vyskytuje v mnoha podobách. Ta, kterou nabízíme ve Čtenářském deníku, měla premiéru 1. května 2008 na stanici Vltava A co Mácha, jak tragická byla jeho májová láska? Copyright 2020 CzechNetMedia s.r.o., info@czechnetmedia.cz | Zásady ochrany osobních údajůCzechNetMedia s.r. Lyricko-epické žánry. BALADA - vážná, až tragická báseň. ROMANCE - opak balady, optimismus. POEMA - básnická povídka, lyricko-epická báseň. Lyrické žánry. PÍSEŇ - texty určené ke zpěvu. ELEGIE - žalozpěvy. HYMNUS - chvalozpěvy. ÓDA - vystupňovaný hymnus. EPITAF - náhrobní nápis, veršovaný. EPIGRAMY - krátká. lyricko epická skladba. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu lyricko epická skladba.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých. Máchova lyricko-epická báseň Máj byla jeho současníky prudce odsuzována. Protože byla odmítnuta i ze strany vydavatelů, musel si Mácha sám uhradit její vydání. Dnes je tato báseň považována za klasické dílo českého romantismu. V anglickém překladu vyšla poprvé v roce 1949. Jeho dílo: Próz

Literární žánry a druhy - KeStudiu

Kompletní specifikace produktu Mácha Karel Hynek - Máj -- lyricko-epická báseň, porovnání cen, hodnocení a recenze Mácha Karel Hynek - Máj -- lyricko-epická báseň Uživatelské hodnocení a recenze na E-book elektronická kniha Mácha Karel Hynek - Máj -- lyricko-epická báseň. Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru Balada = lyricko - epická báseň s pochmurným dějem a většinou tragickým koncem Komponovanost. Princip: předem rozmyšlené rozvržení básní; Zrcadlově protilehlé básně mají shodné atributyPrvní a poslední báseň (Kytice, Věštkyně) - návaznost na lidovou poezii, popř. aktualizace starých pověstí Lyricko-epická báseň. Skládá se ze čtyř zpěvů a dvou intermezza. Do popředí se dostává příroda, filozofické úvahy. Mácha užívá přívlastky vyjadřující barvu, hlásky dává do zvukosledů, užívá kontrasty (májové jitro X poprava), užívá metafory

Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Použité knihy > Poezie > Vítězslav Nezval - Stalin : lyricko-epická báseň Nové knihy Beletrie pro dospěl Lyricko-epická báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezzech. Básník jí chtěl, jak sám praví, především oslavit krásu májové přírody. Probouzející se jarní příroda a smrt lidí, Vilém je ve vězení, přemýšlí nad svým činem, přemýšlí nad tím, co bude po s Druh produktu: Audio kniha (ke stažení) Ebook elektronická kniha Máj - autor Mácha Karel Hynek - PDF, ePub, Mobi e-kniha ihned ke stažení. Lyricko-epická báseň s epickou složkou navazující na loupežnické příběhy. Viléma, vůdce loupežníků, poznáváme už jako vězně odso Proměna (1957) - lyricko-epická skladba, básník si klade otázku budoucnosti Až do konce lásky - milostná lyrika, úvahy o životě a poezii Romance pro křídlovku (1962) - lyricko-epická báseň, představuje básnický vrchol jeho tvorby Lešenské jesličky - balad

krátká lyricko-epická báseň. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu krátká lyricko-epická báseň.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník. balada: lyricko epický útvar, tragický závěr. lidová: čerpá z lidových textů: Erben (nadpřirozené bytosti) umělá: F.L. Čelakovský: Toman a lesní panna (navazuje na lidové texty, ale zcela vymyšlené. sociální: Jiří Wolker: sociální vlivy . Jiří Wolke Máj je lyricko-epická báseň, jejímž dějištěm je okolí hradu Bezdězu a Doks. Samotný příběh je jakoby v pozadí. Jarmila a loupežník Vilém jsou nešťastní milenci. Jarmilu svedl Vilémův otec, ještě než ji Vilém poznal. Vilém zavraždil svůdce, aniž tušil, že zabil vlastního otce, kterého neznal EDGAR ALLAN POE - HAVRAN LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: baladická lyricko-epická báseň (poezie) Literární směr: vydáno r. 1845; romantismus Slovní zásoba: metafory, charakteristický verš (hlavně opakování jeho závěru never more - v překl. nikdy více); naprosto precizní popisy Rytmus, verš, rým: 8-stopý trochej; charakteristické závěry veršů.

Epická poezie - Wikipedi

Nejznámější je Máchova lyricko-epická báseň Máj. Součástí sbírky jsou i zvukové LP nebo CD s recitací Zdeňka Štěpánka , Václava Vosky , Rudolfa Hrušínského a Jiřího Štědroně Máj Autor Karel Hynek Mácha. Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Zrejme najznámejšia česká lyricko-epická báseň, s ktorou bol autor pôvodne v nakladateľských domoch odmietaný, sa p. Lyricko-epická báseň, literární žánr spojující prvky lyriky, básníkových pocitů, úvah, myšlenek a nálad s epikou, poezií vyznačující se určitým dějem. Častým tématem romance bývá láska a nemusí to být jenom láska mezi lidmi, ale také například k vlasti nebo národu. V porovnání s baladami ale romance nemá tragický děj

báseň Jan Houslista - lyricko-epická báseň, má děj. Jan Houslista hraje na housle, získá slávu ve světě, ale pořád mu něco chybí. Jednou slyší, že je jeho země v obklíčení a i přesto, že má koncert, tak se vrací domů a tím zjistí, že je to co mu chybělo 4. Je uvedená báseň lyrická, nebo epická? Zdůvodněte. Je to báseň lyricko-epická. Využívá lyrických prostředků (přemýšlí o vztahu k lidu a vínu) a zároveň v ní můžeme sledovat děj (sedí spolu a popíjí)

• lyricko-epická báseň • období romantismu Romantismus: vzniká mezi dvěma revolucemi. Velkou Francouzkou (1789) a revolucí v Evropě (1848). Projevuje se ve všech uměleckých stylech, nejen literární směr, ale i životní postoj. Kapitalismus → všechno se měří podle peněz. Dravé podnikání se odrazilo i na myšlení. dramaticko-lyricko-epická báseň = i přímá řeč. lyricko-epická báseň (= dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity) Témata a motivy. vina a trest, smrt, čas, Země, láska. Kompozice, postavy a děj. podstatou není děj, ale příroda + filosofické úvah Lyricko-epická báseň, napsaná ve stylu anglického romantického básníka Lorda Byrona, ve kterém viděl Karel Hynek Mácha svůj životní vzor. (časté uplatňování oxymorónu - mrtvé milenky cit, zborcené harfy tón...) Mácha v roce 183 poprvé nechal Máj vytisknout, a to na své náklady v počtu 600 výtisků

A - lyricko - epická báseň s tragickým dějem B - lyricko - epická báseň, která může být vážná i humorná C - lyricko - epická báseň, ve které se zvířatům přisuzují lidské vlastnosti. 6. Povídka se liší od románu tím, že: A - bývá kratš lyricko-epická báseň, smutný děj a konec. ROMANCE. lyricko-epická báseň, veselá, končí dobře. OTHER SETS BY THIS CREATOR. Příbuzenské vztahy 14 Terms. Bursikova. Vyjmenovaná slova po B 15 Terms. Bursikova. Vyjmenovaná slova 13 Terms. Bursikova. slovní druhy 37 Terms. Bursikova; Subjects. Arts and Humanities. Languages. Math

Literární druhy a žánry - Studuju

Balada = lyricko-epická báseň se smutným dějem a tragickým koncem Libreto - předloha k opeře ( řádně si pročtěte, podržená díla se pokuste zapamatovat, data nemusíte umět, ale alespoň dobu a zařadit autora Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Academia, Praha, 2014, 388 s. Předslov. Kollárova Slávy dcera je mrtva. Je snad nejmrtvější ze všech děl, která byla v češtině napsána. Leží jako obludný kadávr, jako bludný balvan v dějinách české kultury

Edgar Allan Poe - Havran - Maturita Formalit

Balada = je to báseň nebo lidová píseň - lyricko epická báseň, pochmurný děj, špatný konec, obsah nadpřirozených bytosti - nejstarší balady jsou z ústní lidové slovesnosti(nap. Osiřelo dítě) Romance = lyrickoepická báseň rozmanitého obsahu, tématika milostná, romantická. Vyzníva optimisticky F. L. Čelakovsk Žánr : Lyricko-epická báseň Bibliografické údaje: Živý třpyt: Dílo Karla Hynka Máchy, Praha 1944; L Mazáč Karel Hynek Mácha (1810-1836) Básník, prozaik, dramatik. Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jedná se baladu (lyricko-epická báseň s tragickým dějem až tragickým koncem). Báseň je členěna do 18 slok.Je psáno ich-formou (básník uvažuje o smrti, uvažuje o tom, zda se ještě setká se svojí láskou). Každá sloka má stejný počet veršů (u Vrchlického vždy 11 veršů, u Nezvala vždy 6 veršů) Nejznámější a literárně nejcennější je ale Máchova lyricko-epická báseň o čtyřech zpěvech a dvou intermezz Máj (1836). Mnohovrstevnatá báseň má 4 zpěvy a 2 intermezza. Básnický jazyk je plný metafor a líčí tragický příběh, k němuž Máchu patrně inspirovala reálná událost z roku 1774 Literární žánr: básnická sbírka balad (balada = lyricko-epická báseň s dramatickým, pochmurným dějem a tragickým koncem, nejdůležutější dialog - zvyšuje dramatičnost, zrychluje děj), typické pro balady - vše se odehrává na venkově a končí poučením . Vypravěčské postup

Karel Hynek Mácha - Máj (11) Čtenářský deník Český

poéma- termín pochází z ruštiny, básnická povídka ( tj. rozsáhlejší epická nebo lyricko-epická skladba) - zpravidla delší než běžná báseň, skládá se z několika . zpěvů - lyrické složky převládají nad epickými - děj bývá potlačen na úkor líčení pocitů, citů, dojmů a nálad - Bachčisarajská. fontán Máj (1836) - lyricko-epická báseň s epickou složkou navazující na loupežnické příběhy. Viléma, vůdce loupežníků, poznáváme už jako vězně odsouzeného za otcovraždu. Rozvažuje... Uložit ke srovnán - lyricko-epická báseň, v níž je hrdina krutě potrestán za porušení mravních zásad, střet s nadpřirozenem, autor neznámý. Osiřelo dítě. Umělá balada - vzniká na konci 18. st., znaky balady lidové, autor znám. Karel Jaromír Erben: Kytice. František Ladislav . Čelakovský: Toman a lesní panna. Jan Neruda: Balady a romanc Hodnocení produktu: 100% (). Lyrickoepická báseň z roku 1836, která je vrcholem snažení romantického básníka K. H Máchy. Skromný děj s několika tragédiemi je jen východisko k úvahám o smyslu a ceně.. Uživatelské hodnocení a recenze na Kollár Ján: Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru

Lyricko-epická nebo lyrická báseň s ponurým dějem a často tragickým koncem. Kytice z pověstí národních 12 umělých (autorem vymyšlených) balad klasických + úvodní báseň Kytice a závěrečná Věštkyně - ty se vymykají Čas i prostor je neurčitý (les, jezero, Lyricko-epická báseň má dej (epický prvok), ale je napísaná viazanou rečou (vo veršoch) a môžeme v nej nájsť aj iné prvky lyriky - rým, obrazné vyjadrovanie... Sú to napr. Mor ho! (Samo Chalupka) Detvan (Andrej Sládkovič), Slávy dcéra (Ján Kollár), Svatopluk (Ján Hollý Literární žánr: Lyricko- epická báseň . Doba a místo děje: Pravděpodobně někdy koncem 18. století nebo začátkem 19. století, krajina pod Bezdězem u města Doks . Kompozice: Vzestup, vrchol, sestup. Expozice- Byl pozdní večer, první máj. Kolize- Zpráva od plavce. Krize- Vilém zabije otce. Peripetie- poprav LITERÁRNÍ TEORIE. Literární druh a žánr: lyricko-epická satirická báseň; Literární směr: romantismus s prvky realismus, roli hrálo také probíhající národní obrození; Slovní zásoba a jazyk: hovorový jazyk, využití slovesnosti, řečnické otázky, historismy a archaické výrazy, biblické náměty, personifikace; Postavy:. Autor (K. H. Borovský) - vlastenec. d) lyricko - epické. balada - lyricko - epická báseň se smutným dějem a tragickým koncem - klasická - člověk hřeší a je potrestán nadpřirozenými bytostmi (K.J.Erbem - Kytice) - sociální - příčinou zla a tragického osudu člověka je sociální nerovnost ve společnosti (šlechta,církev, továrníci) - P.Bezru

Mácha, Karel Hynek - Máj - Čtenářský deník Odmaturu

Lyricko-epická báseň, nejčastěji u nás vydávaná, ilustrovaná, recitovaná i zhudebňovaná. Skladba má čtyři dějství, dvě intermezza a předzpěv, kterým autor vyšel vstříc požadavku národního poslání poezie. Velikost díla tkví však jinde. Motto Máje - Dalekáť cesta má! marné volání! - je výkřikem touhy. Autor: Karel Hynek Mácha Rok vydání: 1983 Literární druh: lyrika Literární žánr: lyricko-epická báseň Literární forma: poezie Literární směr

lyricko-epická báseň s ponurým a spádným dějem. krátké veršované nebo prozaické vyprávění jednoduchého příběhu, mířícímu k nějakému obecně platnému poučení (většinou v ní vytupují personifikovaná zvířata Tato lyricko-epická báseň poprvé vyšla v roce 1836. Autor ji vydal vlastním nákladem. Délka audia 50 minut. Přehrát. Karel Čapek: Apokryfy. Apokryfy psal Karel Čapek téměř dvacet let - od roku 1920 až do své smrti. Původní výbor pěti příběhů (Apokryfy, 1932) se postupně rozrostl na devětadvacet (Kniha a.. Zajímavá lyricko-epická báseň, moc se mi líbil verš opakovaný v celé básni. Pro maturitní četbu to není špatné. Pomohla vám tato recenze? Ano 23 Kniha, Dvořák, 2003, 9788023904567. 2 z 5 hvězdiček Beltrix 26. února 2019. Čtivo krátké, leč složité. Verše sledují změť motivů a představ, které jsem měla problém. Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích Nejsem si jista, zda je Slávy dcera nejmrtvější ze všech děl, která byla v češtině napsána, jak tvrdí Martin Putna, který podnikl neskutečný pokus vrátit je do oběhu alespoň jako zajímavý dokument slynoucí jazykovou bizarností

Moderní-Dějiny.cz Vítězslav Nezval - Stali

Přehled knih označených štítkem lyricko-epická báseň. Nejlepší knihy s tématem lyricko-epická báseň ČBDB.cz - Databáze knih 37607. Kollár, Jan - Slávy dcera, Lyricko-epická báseň v pěti zpěvích (1940 - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a tragickým závěrem, boj s nadpřirozenými silami, trest pro hrdinu. Romance - lyricko-epická báseň s veselým dějem. Próza - dílo neveršované. Báje (mýtus) - smyšlené vyprávění, lidé se tak vysvětlovali vznik světa, člověka, přírodní jevy, bohové, polobohov Máj (1836) - lyricko-epická báseň s epickou složkou navazující na loupežnické příběhy. Viléma, vůdce loupežníků, poznáváme už jako vězně odsouzeného za otcovraždu. Rozvažuje svou situaci, loučí se s životem, je lámán v kole Slávy dcera - Báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie. KOLLÁR Ján, PUTNA Martin C. Info: Academia, 2014 (1.) - váz., 388 str. EAN: 9788020023599 ISBN: 978-80-200-2359-9 Edice: Europa.

Karel Jaromír Erben, Kytice - maturitní otázka - Seminárky

Lyricko-epická Báseň TuliPán a TuliPaní TuliPán i TuliPaní hoví si ve džbánku. Je to příliš dlouhé stání, je to podle nějakého plánku? Čekají na toho druhého, až se objeví. Události jeví se.. Slávy dcera; Lyricko-epická báseň v pěti zpěvich. [Ján Kollár] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create lists, bibliographies and reviews: or Search WorldCat. Find items in libraries near you.

Máchova lyricko-epická báseň (neboli poéma) Máj začíná básní Čechové jsou národ dobrý, která je úplně protikladná k celému zbytku. Například je psána trochejem, zatímco zbytek Máje je psán jambem Jan Neruda často ve své sbírce zaměňuje pojem romance za baladu a naopak) Bylina • ruská lidová lyrickoepická píseň- báseň oslavující hrdinu - bohatýra (např. bohatýr Ilja Muromec ze sbírky Ohlasy písní ruských F. L. Čelakovského) představitel: J. Skácel - např Slávy dcera Jan Kollár Lyricko-epická báseň 1824 (6943384145) Vystavit v této kategorii. Aukro Knihy a Časopisy Knihy Umění Bibliofilie . Aukro Knihy a Časopisy Knihy Umění Bibliofilie . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných

 • Doctor who s02e02.
 • Om znak.
 • Kakaový korpus.
 • Jakou polomasku.
 • Potisk cd doma.
 • Koktavost kurz.
 • Tapeta za sporák.
 • V 22 osprey price.
 • Dělení se zbytkem kontrola.
 • Abd al azíz ibn saúd.
 • Ivana zemanová 2018.
 • Parkurové skákání 2018.
 • 1 změna pks sždc.
 • Ofra haza youtube.
 • Mikina máša a medvěd.
 • Vojenský útvar přáslavice.
 • Conger.
 • Jihomoravský krajský národní výbor.
 • Tekutá lepenka venkovní.
 • Přívěsný vozík druh vozidla.
 • Taneční co na sebe.
 • Dobrá restaurace jihlava.
 • Tangle teezer na jemné vlasy.
 • Tenkostenne trubky.
 • Listerie v bryndze.
 • Mezi supy 1964.
 • Výše odškodnění při pokousání psem.
 • Machinarium 2 download.
 • Křeče nedostatek vitamínu.
 • Star wars všechny díly.
 • Budoucí čas francouzština.
 • Google keep widget.
 • Kroupy traveni.
 • Břicho po abdominoplastice.
 • Arcgis výřez.
 • Ó podzime tak dlouze tvé housle lkají.
 • Štětec na obočí zoeva.
 • Havaj party.
 • Robbie williams nemoc.
 • Výbojka xenon.
 • Kontrolní hlášení 2017.