Home

Plynový chromatograf

Autosampler TriPlus 300 pro headspace přípravu vzorku a nástřik na plynový chromatograf pomocí vyhřívané smyčky skvěle doplňuje dávkovač GC TriPlus RSH postavený na platformě PAL systémů (Prepare And Load) Plynový chromatograf a jeho parametry mohou být také kontrolovány prostřednictvím testů, které jsou spouštěny autonomně, a to v určitých bodech analýzy. 3) Nepřetržité monitorování vnitřního systému (GC 8860, 8890, Intuvo) Plynový chromatograf GC TRACE 1300 O produktu Thermo Fisher Scientific přichází na trh s novinkami v oblasti plynové chromatografie , které propracovanou automatizací pomohou rutinérům v každodenní časové i pracovní tísni a potěší hravé vývojáře překvapivou variabilitou - zástupci obou táborů mají další. Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) je analytická metoda využívající k oddělení složek směsi plynový chromatograf a k jejich následné analýze hmotnostní spektrometrii. Využívá se například při detekci drog, vyšetřování požárů, analýze výbušnin látek v životním prostředí či neznámých vzorků, jako například zkoumání hornin z Marsu Plynový chromatograf MASTER (vhodný pro Fast GC) Na dotaz. Novinky. Chromservis. O NÁS. Certifikáty společnosti Obchodní podmínky. Používání stránek Novinky. PRODUKTY. Katalog produktů / e-sho

Přestaňte hledat a začněte nacházet. Jsme Váš zdroj novinek, aplikací, článků, teorie, pracovních nabídek, e-shop nebo bazar ve světě plynové chromatografie Plynový chromatograf je zařízní do kterého proudí plyn, který unáší látku kolonou. Kolona je uložena v prostoru, ve kterém je možné nastavovat teplotu a řídit tak průběh analýzy. Kolony se liší obsahem, buď se používají kolony sypané (se sorbentem), nebo kapilární (velmi dlouhá stočená kapilára)

Plynová chromatografie GC Pragola

 1. Chromatografie jsou fyzikálně-chemické separační metody, jejichž podstatou je rozdělování složek směsi vzorku mezi dvě fáze, a to fázi nepohyblivou (stacionární fázi) a pohyblivou (mobilní fázi).Tyto dvě fáze se od sebe odlišují některou základní fyzikálně-chemickou vlastností, např. polaritou. Spolu s pohybující se mobilní fází je soustavou unášen také.
 2. Plynový chromatograf { Inlet Objem nÆstłiku { Obvykle 1{3 l, zplynìný vzorek by mìl zaplnit max. 75 % objemu lineru (back ash problØm!). Neexistuje płíma œmìra mezi nastłikovaným objemem a plochou píku. Teplota inletu { DostateŁnÆ pro evaporaci vzorku, obvykle 200{300 C. Typ lineru { Podle zpøsobu nÆstłiku
 3. Obrázek 1: Plynový chromatograf Agilent Intuvo 9000. Agilent 8890. Plynový chromatograf Agilent 8890 staví na základech robustních, velmi oblíbených a stále používaných přístrojů HP/Agilent 6890 a také Agilent 7890.. Pokročilé technologie zahrnující např. webové rozhraní, umělou inteligenci nebo diagnostické nástroje převzal tento systém od modelu Agilent Intuvo
 4. Plynový chromatograf GC5890 serie II Konfigurace GC5890 II dostupné skladem: GC5890 II Injektory S/SL Detektory FID, ECD, TCD Software Clarity Automatické dávkovače Nabízíme autosamplery řady 7673 pro GC5890 a GC6890 Modely.

Plynový chromatograf MASTER navazuje na úspěšnou řadu chromatografických přístrojů Dani. Chromatograf je unikátní nejen svým designem, ale především celou řadou nových funkcí včetně Fast GC. Ojedinělý PTV injektor kombinující výhody split-splitless a on-column nástřiků umožňuje nástřik vzorků s. Procesní plynový chromatograf BACS MAG Procesní analýza: H2S, C1SH-C4SH, С1 - С12, СО2, N2+O2 atd. Dotykový disple Plynový chromatograf je nástrojem pro oddělení a přesné určení látek obsažených v těkavých kapalných nebo plynných vzorcích. Toto zařízení je schopno rozeznat mnoho různých tříd sloučenin - alkoholy, aldehydy, ketony, aromatické uhlovodíky, karboxylové kyseliny, estery atd

Plynové chromatografy Plynový chromatograf GC1000 DPC Laboratorní plynový chromatograf DANI GC 1000 je moderní, vysoce přizpůsobivý a uživatelsky snadno konfigurovatelný systém s mnoha technickými výhodami. GC 1000 může pracovat jak s kapilárními, tak i náplňovými či wide-bore kolonami. To spolu s přesným teplotním programováním a vynikající reprodukovatelnosti. Chromatograf GC-2010 v režimu konstantní lineární rychlosti, detekce FID, nosný plyn vodík, celkový čas separace 3,3 minuty! kolony při režimu konstantní lineární rych-losti nosného plynu, ale též volbou krátké časové konstanty 20 ms, kdy nedochází. Uvádíte-li plynový chromatograf do provozu v prostředí s výbušnou atmosférou, musíte dodržovat směrnice na ochranu před výbuchem. Jsou-li připojeny hořlavé plyny při tlaku 1,1 bar, propláchněte před zapnutím plynový chromatograf a přívodní potrubí plynu inertním plynem Kapalinový chromatograf Plynový chromatograf. Chromatografickýsystém. Klasifikace chromatografických metod Podle povahy mobilnífáze kapalinová.

SEPARAČNÍ METODY / CHROMATOGRAFY - Centrum polymerních

Plynové chromatografy HPS

Procesní plynový chromatograf Sitrans CV společnosti Siemens, založený na nové mikrotechnologii, je schopen rychle a přesně určit výhřevnost zemního plynu. Nový chromatograf najde své uplatnění zejména v oblasti distribuce zemního plynu - například při monitorování plynovodu, přenosových či rozdělovacích stanic nebo při zkapalňování a opětovném zplyňování v. Plynový chromatograf Varian CP 3900 konfigurace split/splitless nástřik, plamenově ionizační detektor, autosampler CP 8400 pro 100 vialek 2 ml. Plně automatizovaný provoz, elektronická kontrola průtoku plynů, ovládaní pomocí PC software Star 6.4.

Plynový chromatograf GC TRACE 1300 Pragola

 1. Plynový chromatograf Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Plynový chromatograf zadávané zadavatelem Státní veterinární ústav Olomouc. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné.
 2. Plynový chromatograf: Druh: Dodávky; Popis: Předmětem zakázky je dodávka stolního plynového chromatografu s hybrydním hmotnostním spektrometrem typu Q-TOF a obslužného PC včetně instalace a zaškolení obsluhy. Plynový chromatograf musí splňovat následující požadavky
 3. Plynový chromatograf Agilent 8860 6.2.2020 strana 3 Obr. 1: GC Agilent 8860 1. Plynový chromatograf Agilent 8860 Plynový chromatograf Agilent 8860 je společně s modelem Agilent 8890 výsledkem více než 40 let výzkumu, vývoje a zkušeností americké společnosti Agilent Technologies na poli plynové chromatografie. Inovovaný plynový
 4. Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. 4 /39 zpět do galerie.
 5. Plynový chromatograf Agilent 7890A. plynový chromatograf GC-FID (injektor s autosamplerem na 100 pozic, plamenový ionizační detektor) včetně S
 6. Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. 27 /39 zpět do galerie.
 7. Tato metoda využívá fyzikálněchemických dějů, ke kterým dochází v důsledku negativních tepelných, elektrických či kombinovaných jevů při vzniku poruchových stavů v izolačním systému stroje, které se projevují tvorbou plynů, nazývaných rozkladové. K uvedeným typům závad může dojít kdykoliv a protože se jedná o nepřímou metodu, umožňující detekci.

Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií - Wikipedi

Chromatograf MAG poskytuje všechny informace o kvalitě zemního plynu a bioplynu a jejich fyzikální vlastnosti jako spalné teplo a hustota, které jsou potřebné pro mnoho aplikací při operacích se zemním plynem, především fiskální měření energie. Plynový chromatograf BACS MAG Plynový chromatograf značky Siemens s novým ovládacím panelem a přídavnou pecí • Zmodernizovaný plynový chromatograf Maxum edition II nabízí širší možnosti použití • Nový ovládací panel s barevným dotykovým displejem o velikosti 10 • Nová modulární pec s komorami a rychle vyměnitelnými analytickými modul Procesní plynový chromatograf MAXUM edition II je symbolem flexibility, výkonu a spolehlivosti. Jeho špičková technologie zajistí analýzu vzorků kapalin a plynů. Tento chromatograf se používá v širokém spektru odvětví, převážně v rafinériích, při zpracování ropy a v chemickém průmyslu

Chromatografie - Plynové chromatografy - Produkty

 1. 1 plynový chromatograf s olfaktometrickým detektorem a hmotnostním spektrometrem Fotografie přístrojů Aktualizováno: 8.6.2016 14:38, Autor: Lukáš Vápenk
 2. Plynový chromatograf je připojen ke zdroji nosného plynu (tlak. láhev) a k zařízení, které je schopné zpracovat signál z detektoru (dnes PC s tiskárnou). Výsledný vytištěný záznam chromatografické analýzy se nazývá chromatogram
 3. Nabízíme k prodeji funkční Plynový chromatograf GC TRACE 1300 od firmy Thermo. Přístroj byl pořízen v 11/2014, bylo na něm měřeno v období 12/2016 - 11/2017. Je vybaven FID detektorem, autosamplerem, inletem a originálním řídícím softwarem. Nabízíme náhradní díly a spotřební materiál k danému plynovému chromatografu (kolona WAX 0.53mm, jehly, septa, linery, filtr.
 4. V tomto experimentu sestrojíme improvizovaný plynový chromatograf s pomocí U-trubice naplněné pracím práškem a použijeme jej k separaci těkavých uhlovodíků. Postup . Před demonstrací: Vysušíme prací prášek přes noc v troubě/peci. Vysušeným pracím práškem naplníme U-trubici těsně pod boční vývody
 5. Tento plynový chromatograf slouží na našem ústavu k analýzám sirných sloučenin v plynných palivech (zemní plyn, methan, zkapalněné uhlovodíkové plyny). Je vybaven kapilární kolonou Rtx-1 z korozi odolné oceli o rozměrech: 60 m, 0,53 mm a 0,5 µm. Dostatečná délka kolony pomáhá k separacím látek s blízkým bodem varu

Laboratoř plynové chromatografie slouží zejména k analýzám plynů, kapalin a částečně i pevných látek. Základem vybavení je plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem GRIFFIN 460 od americké firmy FLIR s příslušenstvím rozšiřujícím jeho použitelnost Plynový chromatograf. Navigace pro příspěvek. VIS spektrometr. UV-VIS spektrometr. Vyhledávání. Analyzátor produkce CO2, O2, CH4 - Plynový chromatograf . Přístroj slouží k: Jedná se o sestavu plynových chromatografů s následujícími detektory: • Hmotnostní spektrometr (MS) s možností přímého nástřiku • Plamenově ionizační detektor (FID). Plynový chromatograf je vybaven jak standardním Split/Splitless nástřikem tak i integrovaným modulem termální sorpce/desorpce. Ten může odebírat přímo vzorky ovzduší, zachytit zájmové látky na vhodných sorbentech a následně provézt desorpci do plynového chromatografu pro vlastní separaci a analýzu na hmotnostním.

Plynové chromatografy Shimadzu LabRulez GCM

Separační metody - chromatografi

Stručný popis předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky Jednokanálový plynový chromatograf je dodávka přístroje se všemi součástmi a příslušenstvím, případně dalšími komponenty, jejich instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. 6 /39 zpět do galerie. Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. 14 /39 zpět do galerie. Nabídka plynový chromatograf. Dobrý den, Máme k nabídnutí k odprodeji následující chromatografický přístroj: Typ: Perkin Elmer, AutoSystem XL, Gas Chromatograph (sč. 610N7052706) Detektor: FID Autosampler Kolona: silikonová (viz štítek v příloze Ke stanovení se využívá plynový chromatograf AT 6890 (Agilent Technologies, USA). s plamenově-ionizačním detektorem. Metoda je vhodná pro povrchové vody, odpadní vody, vody z čistíren odpadních vod, ale i pevné vzorky půd, zemin, sedimentů, kalů a dalších

Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. 1 /39 zpět do galerie. Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. 1 /39 zpět do galerie Policisté na milovickém festivalu spolupracovali s celníky i akademiky při odhalování drogových deliktů Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem. 37 /39 zpět do galerie.

Veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. VZ - Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem Číslo jednací: 3294 - 3/2014 - ÚV Technický správce Mgr. Petr Novák, kancelář 402 v budově FŽP. Tel.: +420 47528 4164. Mail: Petr.Novak@ujep.c

v1.5.0 • 2016 © Ministerstvo vnitra • Informace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. 4 /39 zpět do galerie Policisté na milovickém festivalu spolupracovali s celníky i akademiky při odhalování drogových deliktů Chemici pražských hasičů mají nový plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií. Na konci roku 2018 přibyl do výbavy jednotky chemické služby HZS hl. m. Prahy plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií. Finanční prostředky na jeho pořízení poskytl Magistrát hl. m. Prahy v celkové výši 6 mil. korun Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. 19 /39 zpět do galerie Policisté na milovickém festivalu spolupracovali s celníky i akademiky při odhalování drogových deliktů Přivezli si originální přístroj, plynový chromatograf. 8 /39 zpět do galerie Policisté na milovickém festivalu spolupracovali s celníky i akademiky při odhalování drogových deliktů

Předmět plnění: - předmětem zakázky je dodávka plynového chromatografu s hmotnostním detektorem, který je určen k analýze plynů, které vznikají např. chemickou či elektrochemickou reakcí, hlavním účelem přístroje je analýza plynů vznikajících redukcí CO2 a konverze na speciální chemikálie s vysokou přidanou hodnotou, což je velice důležitý obor výzkumu z. Předmět plnění: - dodávka technologie pro měření absorpce ve vakuové oblasti UV spektra - plynový chromatograf s VUV detektorem - dvou kanálový systém, VUV analýza, rychlá odezva detektoru... Hodnoticí kritéria: - výše nabídkové ceny 50% - cena za pozáruční servis v KČ 25% - rychlost servisního zásahu v hodinách 10% - záruční podmínky 15 Plynový chromatograf. Dodání 1 ks plynového chromatografu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka vložena: 10.09.2018 07:48. Typ formuláře Toxikologická laboratoř je vybavena špičkovou přístrojovou technikou: plynový chromatograf (GC), plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (GC - MS), kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí (LC-MS) a imunoanalyzátor. Klinická toxikologie je zaměřena především na diagnózu otrav živých osob. Při podezření na.

Plynový chromatograf. Dodání 1 ks plynového chromatografu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka vložena: 06.08.2018 08:57. Typ formuláře Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem. Plynový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem k analýze složek paliv, identifikaci látek v lehkých a středně vroucích ropných produktech a dalších organických matricích. Typ přístroje: Thermo FocusGC+DSQ Kontaktní osoba: Staš Martin. Simulovaná destilac

Chemici pražských hasičů mají nový plynový chromatograf s

svého favorita - nový plynový chromatograf CHROM G 10. Je to moderní přístroj, s nově konstruovaným termostatem, který se vrátil k tradiční koncepci bočního venti-látoru. Ten disponuje vysokým výkonem a je navíc doplněn dvěma rozměrnými klapkami s vlastními malými ventilátory pro nasáván Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118, 61200 Brno 12 Zadání diplomové práce Číslo diplomové práce: FCH-DIP0282/2008 Akademický rok: 2008/2009 Ústav: Ústav chemie a technologie ochrany životního prostřed Plynový chromatograf Maxum II je u nás již úspěšně používán. Součástí nabídky společností Siemens a Elmep v oblasti chromatografie je také zařízení pro úpravu vzorku, odpovídající všem požadavků kladeným na jeho správnou konstrukci a výrobu Plynový chromatograf je p řipojen ke zdroji nosného plynu (tlak. láhev) a k za řízení, které je schopné zpracovat signál z detektoru (dnes PC s tiskárnou). Výsledný vytišt ěný záznam chromatografické analýzy se nazývá chromatogram . 2.1 Nosný plyn a regulátor pr ůtoku . 4 Nosný plyn slouží v GLC chromatografii jako.

Chromatografie - WikiSkript

 1. Nabízíme k prodeji funkční Plynový chromatograf GC TRACE 1300 od firmy Thermo. Přístroj byl pořízen v 11/2014, bylo na něm měřeno v období 12/2016 - 11/2017. Je vybaven FID detektorem, autosamplerem, inletem a originálním řídícím softwarem
 2. One of two small one-channel benchtop Hewlett Packard HP 6850 gas-chromatographs, equipped by FID detector, split/splitless inlet, automatic injector and chiral column, is used for chiral analyses o
 3. HPLC chromatograf Thermo Separation Products. Plynová chromatografie (GC) (doc. Merna) Přístroje Varian GC 3800 jsou využívány pro chromatografické stanovení zplynitelných sloučenin (např. monomerů, rozpouštědel). Plynový chromatograf je vybaven autoinjektorem umožnujícím automatickou analýzu
 4. Plynový chromatograf BACS MAG. Cena na dotaz. Detail produktu . BACS AnOd. Stacionární procesní analyzér pro automatické měření a vyhodnocování koncentrace odorantu v plynu. Cena na dotaz. Detail produktu . BACS AnOx. Analyzátor kyslíku BACS AnOx. Cena na dotaz. Detail produkt

Plynový chromatograf VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY: 1.486.025,20 Kč vč. DPH SUBDODAVATELÉ: Zadavateli není znám žádný subdodavatel, jemuž by dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky - plynový chromatograf s plamenovým ionizačním detektorem a děleným/neděleným vstřikovačem, - kolona umožňující dobré oddělení kanabinoidů, například skleněná kapilární kolona dlouhá 25 m a o poloměru 0,22 mm, impregnovaná 5% nepolární fenyl-methyl-siloxanovou fází File:Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem se nejvíce používá ke stanovení kontaminantů (pesticidy, akrylamid, 3-MCPD atd.) a těkavých látek.jpg From Wikipedia, the free encyclopedi Plynový chromatograf vybavený tandemovým vysokorozlišovacím hmotnostním analyzátorem umožní automatizovanou, vysoce spolehlivou identifikaci a kvantifikaci širokého spektra těkavých složek potravinových surovin a produktů, včetně senzoricky aktivních látek Podle Marka Martince z Ústavu chemie ochrany prostředí se jedná o plynový chromatograf zapůjčený od hasičů z pražských Petřin. Během čtyřiceti minut dokáže udělat rozbor vzorku, který určí i množství účinné látky drogy, vysvětlil odborník. Právě to pomáhá policistům při rychlém řešení drogových.

Komprehensívny plynový chromatograf (Agilent 7890) s TOF hmotnostným spektrometrom (LECO Pegasus III) vybavený GERSTEL viacúčelovým autosamplerom (SBSE, SPME, DHS, HS) S EI a CI iónovým zdrojom MM Průmyslové spektrum - Plynový chromatograf Siemens. Přihlásit / Registrovat Kontakt info@mmspektrum.com. E-mail: Heslo: Ztracené heslo. EN CZ Policisté poprvé v historii spolupracují s akademiky, kteří pomáhají obsluhovat speciální přístroj. V republice existují pouze dva a jen jeden je přenosný. Podle Marka Martince z Ústavu chemie ochrany prostředí se jedná o plynový chromatograf zapůjčený od hasičů z pražských Petřin

Plynové chromatografy HPST, s

1.3 Plynový chromatograf, ktorý pri overení vyhovuje ustanoveným požiadavkám, sa oznaþí overovacou znaþkou a vydá sa doklad o overení. 1.4 Plynový chromatograf poas jeho používania ako urþeného meradla podlieha následnému overeniu. 2. Pojmy 2.1 Plynový chromatograf je meradlo, urené na stanovenie energetickej hodnoty, ktorou. Název produktu Popis/výhody Ke stažení; Plyny: Plyn dusík BIP ®. Dusík dodávaný pomocí patentované technologie naší společnosti BIP ® obsahuje velmi nízké úrovně kyslíku a vody. Díky tomu je ideálním nosným a přídavným plynem pro vysoce citlivé laboratorní aplikace, protože snižuje rozptyl v koloně a základní šum pro přesnější analýzu Světová Novinka Chromatograf G11 - GC UV Nabízíme Vám nový revoluční koncept plynového chromatografu s minimálními nároky na specializaci obsluhy. Kompaktní plynový chromatograf s VUV detektorem. Zcela nové unikátní řešení (PP). Prosím čtěte více » Společnost Labio a.s Laboratoř jako celek je vybavena většinou chromatografických analýz. K dispozici je kompletní vybavení na TLC, HPLC, FPLC, GC-MS. K dispozici je také unikátní plynový chromatograf s detektorem oxidu uhelnatého (mj. pro analýzu aktivity hemoxygenázy; jediné zařízení svého druhu v Evropě)

Funčkní starší plynový chromatograf značky Varian, model Varian 3800. FID a ECD detektor. K dispozici manuály a software na CD. Více informací mailem. Cena dohodo Dodávka SW pro plynový chromatograf Agilent. Veřejná zakázka malého rozsahu spolufinancovaná Evroou unií z prostředků Evroého fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (projekt reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08435 s názvem: Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování expozice chemickým látkám a CEM)

Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC-MS, Agilent 7890B GC, Agilent 7000C Quadrupiole GC-MS systém) GC-MS je určen především k analýze množství aromatických látek v plodech ovoce. Jedná se o spektra vonných látek, která jsou charakteristická pro určitý druh ovoce (aromatické aldehydy- např. benzaldehyd) Jaromír Literák Plynová chromatografie Plynový chromatograf První patentovaný plynový chromatograf sestrojil v Brně v roce 1952 prof. Jaroslav Janák (nar. 1924). Jaromír Literák Plynová chromatografie Retenční charakteristiky látky Retenční čas tr - celkový čas, který analyt stráví v chromatografické koloně Přenosný plynový chromatograf GC 200. Novou generaci plynových chromatografů (GC) představuje řada GC200 firmy Cambridge Scientific Instruments (CSi). Při váze 7 kg, která umožní snadné přenášení, nabízí toto GC parametry stolních přístrojů - kapilární nebo plněné kolony, detektory FID nebo TCD, split/splitless či on. Na konci roku 2018 přibyl do výbavy jednotky chemické služby HZS hl. m. Prahy plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií. Finanční prostředky na jeho pořízení poskytl Magistrát hl. m. Prahy v celkové výši 6 mil. korun Plynový chromatograf Agilent 7890A. Spektrofotometrický kolorimetr Lovibond PFXi-950/P. WD/XRF analyzátor síry Rigaku Micro-Z ULS. Automatický potenciometrický titrátor HI 902C (Hanna Instruments) Automatický analyzátor bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku Herzog Pensky-Martens HFP 339

Rodina chytrých plynových chromatografů Agilent LabRulez

Kapalinový chromatograf Zde si můžete prohlédnout různé kapalinové chromatografy - Kapalinový chromatograf Agilent Technologies Naposledy změněno: Úterý, 10. březen 2020, 09.0 Získali jsme dotaci 1.650.000 Kč na inovační projekt Plynový chromatograf s hmotnostní spektrometrií. Vše proběhlo v pořádku a dotaci máme na účtu. Ing. Jiří Černota - ředitel BEWIT FRANCHISE s.r.o. / výroba esenciálních směs.

Dodávka SW pro plynový chromatograf Agilent Veřejná zakázka malého rozsahu spolufinancovaná Evroou unií z prostředků Evroého fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (projekt reg. č. CZ.1.06/3.2.01/11.08435 s názvem: Modernizace a vybavení NRL pro biologické monitorování. Popis: Plynový chromatograf na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu zmesí prchavých organických látok. Služby: GC analýzy. Kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc PGC série 9300 Procesní plynový chromatograf Přístroje pro přesnou analýzu plynu díky spolehlivé technologii vyhodnocování. Naše analyzátory registrují akumulaci pulsů, které mohou být dále reportovány přes inteligentní datové komunikátory Hlavná stránka » Články » Nový plynový chromatograf TRACE řady 1300 v sestavách GC-MS . O nás Produkty Udalosti Servis GDPR Kontakty Kariéra V předchozím čísle CHEMagazínu byla představena novinka firmy Thermo Fisher Scientific z oblasti plynových chromatografů - nový TRACE řady 1300. Tento dravec se uhnízdil i v. Plynový chromatograf DANI Master VH s FID detektorem, kapilární kolonou ZB-5, Master SHS statickým autosamplerem a Master AS autosamplerem pro kapalinový nástřik. Injektor: split/splitless Plynový chromatograf GC-17A firmy Shimadzu v kombinaci s termodesorpční jednotkou Unity a autosamplerem Ultra firmy Markes Internationa

Chytré toalety vyšetří pacienta na dálku - DIAstyl

Veřejné zakázky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze:INMODOS_Plynový chromatograf Prohlížení Univerzita Pardubice dle předmětu plynový chromatograf Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Univerzita Pardubic Prohlížení dle předmětu plynový chromatograf Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Prohlížení dle předmět Plynový chromatograf, DHA/NPD, systém E. 3 5000010 OP Výzkum a vývoJ pro Inovace Komerce [961 44 39 35 41 33 30 42 39 48 42 40 Využití piístroje pro výzkumné a komerëní úëely Výzkum [h] Komerce [h] Výzkum [0/0] Leden Únor Biezen Duben Kvëten Cerven Cervenec Srpen Záií kíjen Listopad Prosinec Celkem 179,7 190,9 221,6 206,3 189,

Plynový chromatograf LP 4600 GC s FID a ECD (Unicam) Plynový chromatograf Chrom 5 s FID a TCD (LP) HPLC systém LC-10Avp (Shimadzu) Kapalinový chromatograf Hewlett Packard 1090; Kapalinový chromatograf fy Waters s možností změření spektra v UV oblasti, ve spojení s hmotnostním spektrometrem Platform (Micromass Plynový chromatograf GC 6890 N, Agilent, detektor FID, nástřikový prostor split/splitless, detektory TCD, FID Plynový chromatograf, HEWLET-PACKARD, typ 5890 serie II, detektory FID, ECD Plynový chromatograf, HEWLET-PACKARD, typ 5890 serie II, detektor M Plynový chromatograf PU 4550 ECD, Philips, USA Plynový chromatograf Model 3720 s detektorom TDC Varian, USA HPLC systém Shimadzu LC-2010CHT, P/N 228-45103-38 Shimadzu, Japonsk Slavnostní předání stipendií se uskutečnilo v aule školy Schola Humanitas v Litvínově. Celkem 31studentů s výbornými studijními výsledky obdrželo stipendia v souhrnné výši 160 000 Kč. Následně škola převzala do užívání plynový chromatograf v hodnotě 500 tisíc, který darovala Nadace Unipetrol

Plynová chromatografie - HPS

plynový chromatograf: Kód (nepovinné): Klasifikace (nepovinné): 38432210-7: Jednotka: Kus: Poptávané množství: 1 jednotek Naceňované množství: 1 jednotek Cenová kategorie: Celková cena nabídky: Bližší popis: (nepovinné) Parametry cenové položky. 2.12.2019 byla zveřejněna zakázka Plynový chromatograf, zadavatele Masarykova univerzit Náhradní díly a spotřební materiál pro plynový chromatograf CHROM 5: detektory FID, TCD, jehlové ventily, těsnění Mikrostříkačky Hamilton Kapalinové chromatografy ECOM, skleněné a kovové kolony Tesec Záznamová technika: Zapisovače liniové Zapisovače souřadnicové Integrátory Chromatografický software CS

Přístrojové vybavení ústavu 240 - Ústav chemie ochrany

Plynový chromatograf, FID/PFPD, systém E. 2 5000008 OP Výzkum a vývoJ pro Inovace Komerce [0/01 100 Využití piístroje pro výzkumné a komerëní úëely Leden únor Biezen Duben Kvéten terven Cervenec Srpen ZáFí kíjen Listopad Prosinec Celkem Výzkum [h] Komerce [h] 41,0 13,0 19,0 56,0 129,0 Výzkum [961 100 100 100 98 9 Veřejné zakázky Česká republika - Ministerstvo vnitra:Plynový chromatograf. Feedback. Přihlášení Menu Domů Testování Služby Obory Obory Architektonické a projektové služby Bezpečnostní služby.

Plynový chromatograf MASTER (vhodný pro Fast GC

Plynový chromatograf Varian CP 3900, prodám, na prode

Fotogalerie – VÚPS aLaborant/ka - inzerát | inzerce na AnnonceSpektrofotometr Přehled - Novinky - Hangzhou SumerČuchám, čuchám organiku! | www
 • Arménský pogrom.
 • Jak postavit pec na spaní.
 • Pěkní kluci.
 • Renovace dřeva.
 • Indiánská kuchařka.
 • Psychoza ze stresu.
 • Ga send event syntax.
 • Antické básně.
 • Cervena sedmicka.
 • Seznam cechů.
 • Nizozemsko měny americký dolar.
 • Star wars všechny díly.
 • Samson 11.
 • Spoiler car.
 • Dětské tretry na kolo.
 • Schéma zapojení spínacích hodin.
 • Škoda karosa šm 11 1:72.
 • Problémy s dýcháním od páteře.
 • Foceni s detmi.
 • Operace o úplňku.
 • Christmas star emoji.
 • Nábytek uherský brod máj.
 • Kontrolní hlášení 2017.
 • Instax mini 9 manual.
 • Gynekologické instrumentárium.
 • Eb b500bebecww.
 • Bourjois řasenka recenze.
 • Hanil running sushi.
 • Power plate brno sleva.
 • Deformita hrudníku.
 • Desert rose resort hurghada.
 • Gaba receptor.
 • Svátek daniel 2018.
 • The meaning of words.
 • Široké obojky pro chrty.
 • Univerzita třetího věku brno 2019/2020.
 • Srážková daň student.
 • Vodní dýmka anglicky.
 • Zánět dásní přírodní léčba.
 • Malé morské oko.
 • Nizozemsko měny americký dolar.