Home

Mechanika plynů příklady

Ideální plyn - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Mechanika kapalin a plynů příklady: foukání mezi listy papíru - foukáním mezi listy papíru výrazně zvýšíme rychlost proudění vzduchu -> sníží tlak mezi papíry vzduchu pod úroveň atmosférického a následně atmosférická tlaková síla přimáčkne papíry k sob.

hlavní strana » mechanika » mechanika kapalin a plynŮ « mechanika kapalin a plynŮ. 1.7. 6. Mechanika kapalin a plyn Tekutiny: jejich rozdlení, jejich základní charakteristiky: - základním znakem tekutin (kapalin a plyn) je jejich tekutost a s ní související snadná dlitelnost; píinou rzné tekutosti je pak vnitní tení - viskozita. Vlastnosti kapalin: 1. Mají promnný tvar (podle nádoby). 2. Mají stálý objem. 3

Fyzika - obsah > Mechanika — řešené příklady. Mechanika — řešené příklady Úvod do mechaniky. Vektory, skládání sil, skládání rychlostí. Mechanika kapalin a plynů (ucelený učební materiál na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích) Rande s fyzikou - vzdělávací cyklus České televize, který vznikl ve spolupráci s MFF UK v Praze v roce 201

Ideální plyn - vyřešené příklady

 1. Mechanika je část fyziky, která pojednává o mechanickém pohybu a rovnováze těles, Mechaniku tuhých tles 2. Mechaniku tekutin (kapalin, plynů a par) a termomechaniku Vedle toho tvoří zvláštní oddíl mechaniky také nauka o pružnosti a pevnosti, což je Příklady: 1
 2. Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (10) Laboratorní cvičení (25) Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5
 3. 1 1.8.5 Archiméd ův zákon I Předpoklady: 1803 Pedagogická poznámka: Archiméd ův zákon je jedním z nejlepších lakmusových papírk ů výuky fyziky. Z mn ě nejasných d ůvod ů zná jeho zn ění tém ěř každý, ale je
 4. Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti mechaniky kapalin a plynů. Obecné vlastnosti kapalin. Tlaková síla v kapalině. Vnitřní tření v kapalině. Ideální kapalina. Rovnováha kapalin. Pascalův zákon. Archimedův zákon. Ustálené nevírové proudění
 5. Otázky a příklady ke zkoušení. F7_My_MvK_souhrn.pdf (898,6 kB) 2.2. Mechanické vlastnosti kapalin: Prezentace vytváří souhrnný přehled o probíraném učivu. Pomocí rozcestníku lze v prezentaci vybírat ty oblasti, které se právě učíme. F7_My_MvK.ppt (2,8 MB) 2.3. Mechanické vlastnosti plynů: Souhrnný přehled učiva k.

Mechanika kapalin a plynů - DobréZnámky

Mechanika kapalin a plynů. Fyzika SŠ » Mechanika » Mechanika kapalin a plynů » . aktualizováno: 7. 11. 2019 8:30. Seznam hodi 21. LEKCE ZDARMA: Příklad - smyčka smrti z kurzu FYZIKA - MECHANIKA 1 od Petra Dvořáka Energie systému je stavová veličina a umožní nám spočítat velmi složité příklady. Řeč. Mechanika je obor fyziky, který se zabývá mechanickým pohybem, tedy přemísťováním těles v prostoru a čase a změnami velikostí a tvarů těles.. Mezi nejčastěji používané veličiny v mechanice patří poloha, rychlost, zrychlení, síla, energie a hybnost.. Mechanika patří k nejstarším oborům fyziky a od počátku byla úzce spojena s technickými aplikacemi, např. s.

Další příklady z ideálních plynů Stavová rovnice nám popisuje vztahy mezi stavovými veličinami u ideálního plynu, např. teplotu, tlak a objem. Ať už s plynem provádíme cokoliv (ohříváme, ochlazujeme, komprimujeme) u ideálních plynů tato rovnice musí vždy platit Vypracované příklady ze Stavební mechaniky 2 Tato stránka již není udržovaná, aktuální verzi příkladů naleznete zde. Vnitřní síly ve 2D: Výklad, redukce ke střednici (89 kB, last update: 13.3.2010) Výklad, lomený nosník (129 kB, last update: 14.3.2010) Konzola s různým zatížením

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ :: MEF - J

 1. zsbrok.c
 2. V případě těles nehomogenních (nestejnorodých) je situace zcela jiná než u homogenních těles. Uděláme-li z plastelíny např. kouli (homogenní těleso), bude se ve vodě potápět, ale těleso tvaru misky vyrobené z plastelíny bude ve vodě plovat
 3. Mechanika kapalin a plynů. Dobrý den, potřebovala bych pomoct s příklady: 1) Železná koule o hustotě 7 800 kg . m3 je zavěšena na lanku a je zcela ponořena ve vodě. Objem koule je 1 dm2. Jakou silou je lanko napínáno? 2) Na vodní hladině plave válec ze dřeva. Poloměr válce je 20 cm a jeho výška je 100 cm. Hustota dřeva je.
 4. 19.10.2015. Dokončeny prvotní úpravy i u PPI 8, 9. 15.10.2015. To stejné pro PPI 7 14.10.2015 Přepsání rovnic, přidání trochu textu v PPI 5,

Přenos tepla prouděním se uplatňuje u kapalin a plynů jako dominantní mechanismus přenosu tepla. Princip přenosu tepla prouděním. K jeho pochopení si potřebujeme uvědomit, že tekutina o vyšší teplotě má nižší hustotu než tekutina o nižší teplotě Mechanika kapalin a plynů Dobrý den, potřebovala bych pomoct s vyřešením příkladu: Poloměr kruhové podstavy hydraulického lisu je 4 cm. Jaký r musí mít kruhová podstava druhého většího pístu, jestliže silou 80 N je třeba vyvolat tlakovou sílu 11 520 N

Řešené příklady + doplňky učiva Mechanika kapalin a plynů. Základní vlastnosti kapalin a plynů Tlak v tekutinách Pascalův a Archimédův zákon Hydrodynamika - rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, výtoková rychlost Hydrodynamika - proudění reálné tekutiny. Archimédův zákon je notoricky známý. Vzorec pro velikost vztlakové síly, která působí na těleso ponořené do kapaliny, se dá odvodit následujícím. Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti modelování chování reálných plynů a fázových změn látek. Modelování chování reálných plynů. Van der Waalsova stavová rovnice. Jednosložková soustava. Skupenská tepla. Skupenské přeměny (tání, tuhnutí, kondenzace a vypařování, sublimace a desublimace)

Mechanika kapalin a plynů. F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. atmosféra a působením tíhové síly Země jsou všechny částice atmosféry stále přitahovány k povrchu Země → celá atmosféra je poutána k Zemi a koná s ní otáčivý pohyb → výsledkem tohoto působení je. 8. Technická mechanika. Tato publikace vyšla v rámci OP Vzdělávání a konkurenceschopnost. Projekt: Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů (reg. č.: CZ.1.07/1.1.26/01.0008) Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Technická mechanika ©Michal Kratochvil. Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Prezentace je určena pro žáky 7. ročníku. Slouží ke společnému zopakování učiva s využitím interaktivní tabule, nebo lze tento materiál použít v tištěné podobě jako pracovní list k samostatné práci žáků Vzorové příklady - Mechanika kapalin a plynů (5.O) Vzorové příklady k procvičení naleznete ke stažení ZDE . Zpět na seznam článků.

Vlastnosti kapalin a plynů. základní společná vlastnost: tekutost (snadná pohyblivost částic, z nichž se skládají) → nemají stálý tvar, přizpůsobují se tvaru okolních pevných těles (nádoba) → tekutiny kapalná tělesa: . stálý objem, jsou-li v klidu, vytvářejí v tíhovém poli Země volný vodorovný povrch, volnou hladin Mechanika kapalin a plynů. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (67,94 kB) Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice (příklady - 3. část) Elektrodynamika Kinematika hmotného bodu Elektrický náboj a elektrické pole Mechanika kapalin a plynů. Kategorie: Fyzika. Typ práce: Skripta, učební texty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Práce obsahuje základní teorii a řešené příklady k opakování středoškolského učiva o mechanice kapalin a plynů. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě. Obsah . Úryvek. Proudění kapalin a plynů Proudění = fyzikální jev, který vzniká tehdy, převažuje-li pohyb kapaliny nebo plynu v daném směru V praxi velmi častý jev. Např

Mechanika - řešené příklady

Mechanika - Fyzika 00

 1. připomínám dnešní poslední PÍSEMNOU PRÁCI v 10:15 na Mechaniku kapalin a plynů (str. 93 až 110), jindy nelze, zadávám přijímací zkoušky odkazy na výuková videa již máte soustřeďte se na příklady, učiva je více, ale lze to zvládnout, spousta věcí je opakování ze ZŠ, pusťte si vide
 2. Mechanika kapalin a plynů (ucelený učební materiál na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích). Rande s fyzikou - vzdělávací cyklus České televize, který vznikl ve spolupráci s MFF UK v Praze v roce 2012 6. Mechanika tuhého tělesa. 7. Mechanika kapalin a plynů. 8. Laboratorní cvičení. 6.6 Těžiště tuhého tělesa
 3. Mechanika kapalin a plynů pro ZŠ Motivační text o Archimédovi a příklady vesměs praktických úkolů souvisejících s jeho objevy a vynálezy, které děti plnily. Klíčová slova: Archimedův zákon, hustota, létán.

Kufner, Kratěnová, Kuklík, Teoretická mechanika, Příklady, ES ČVUT, 1990 stavební mechanika lomová mechanika mechanika pevných těles, kapalin, plynů mikromechanika transportní jevy biomechanika geomechanika mechanika kompozitů. Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (10) Laboratorní cvičení (25) Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5

MECHANIKA IDEÁLNÍCH PLYN

Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti mechaniky kapalin a plynů . Obecné vlastnosti kapalin. Tlaková síla v kapalině Mechanika tuhého tělesa. Vzhledem k vysoké hustotě rozložení a malé velikosti molekul pevných, kapalných a plynných látek je možno uvažovat s představou spojitého rozložení. 6. Mechanika kapalin a plynů Základní vlastnosti tekutin, ideální tekutina. Hydrostatika - tlak, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon. Proudění ideální kapaliny - rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice. Proudění reálné kapaliny - vnitřní tření, laminární a turbulentní proudění Mechanika tuhého tělesa Řešené příklady + doplňky učiva Mechanika kapalin a plynů. Základní vlastnosti kapalin a plynů Tlak v tekutinách Pascalův a Archimédův zákon Hydrodynamika - rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, výtoková rychlost. příklady výpočtu trajektorie (kružnice, spirála, šroubovice) ROOTu; 3. přednáška rychlost a zrychlení rovnoměrného pohybu po kružnici, dráha, numerický výpočet derivace a integrálu, tečné a normálové zrychlení příklad výpočtu rychlosti a zrychlení rovnoměrného pohybu po kružnici numerickou derivací pomocí ROOT Materiály > Masarykova univerzita > Pedagogická fakulta > Příklady Termpr. Rozšířené vyhledávání. Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály Příklady Termpr. FY2BP_MMF - Mechanika a molekulová fyzika. Hodnocení materiálu: (teplota obou plynů je 0 0C )

Tepelné cykly | Onlineschool

Mechanika je jedním z nejstarších vědních oborů, jimiž se lidstvo odpradávna zabývalo. - mechanika tekutin - mechanika plynů. Mechanika tuhých těles Příklady: 25 m , 1,74 A, 0,025 N. Veličiny základní a odvozené. Mechanika kapalin a plynů; Úvod. Co je to fyzika Fyzikální veličiny a jejich jednotky Základní veličiny a jednotky soustavy SI Odvozené veličiny a jednotky Doplňkopvé jednotky Vedlejší jednotky Násobky a díly Měření fyzikálních veličin a chyby měřen. Mechanika a molekulová fyzika 1. Mechanika hmotného bodu. Klasifikace pohybů, trajektorie, rychlost, normálové a tečné a plynů, rovnice kontinuity ustáleného toku tekutiny, ernoulliova rovnice. Laminární a Příklady: laser, maser a NMR. 6. Schrödingerova rovnice pro atom vodíku, centrifugální potenciál, separace.

- znázornit jednotlivé tepelné děje reálných plynů a par v diagramech p-V, T-s a i-s, - vypočítat základní parametry tepelného oběhu plynové turbíny, Clausiova-Rankinova oběhu a výměníků. Prerekvizity. Raček, J.: Technická mechanika. Řešené příklady Mechanika kapalin a plynů je částí obecné mechaniky, stejně jako mechanika tuhých těles. Zabývá se rovnováhou sil za klidu a pohybu tekutin. Při vyšetřování tohoto pohybu se používá mnoha poznatků a zákonitostí z mechaniky tuhých těles Proudění kapalin a plynů. Proudění je takový pohyb tekutin, kdy u částic převažuje pohyb v jednom směru.Proudí např. voda v řekách a potocích, voda a plyn potrubím. Pohyb tekutin je složitější než pohyb pevných látek, protože jednotlivé částice mohou měnit vzájemnou polohu

Řešené příklady RNDr

Příklady na rázy. Pohyby v gravitačním poli - příklady Soubor úloh na vrhy a pohyb v centrálním poli, příkladová koláž z dostupných sbírek. Mechanika tekutin Učební text: obsahuje množství obrázků, komentářů, poznámek, také slovníček. Mechanika tekutin - příklady Teoretická cvičení - procvičení - příklady . Září 18 KINEMATIKA. Mechanický pohyb,poloha hmotného bodu. Trajektorie a dráha hmotného bodu. Rychlost hmotného bodu 16 MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Vlastnosti kapalin a plynů . Květen Tlak v kapalinách a plynech. 1 MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 28. 3. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY Tekutiny jsou společný název pro kapaliny a plyny. Společná vlastnost tekutin je tekutost nádoby, v níž se nachází A přesněji, v tomto videu se zaměříme na příklady prvků z hlavních skupin. Děláme to proto, že přechodné kovy a lanthanoidy jsou komplikovanější, takže v tomto videu se jimi nebudeme zabývat. Takže pravidlo pro zápis konfigurace s využitím vzácných plynů pro nějaký prvek, je velmi jednoduché Vztlaková síla v kapalinách a plynech . pokud ponoříme těleso do vody je lehčí než na vzduchu; příčinou je vztlaková síla F vz. má opačný směr než síla tíhová; Vznik síly: je to výslednice hydrostatických tlakových sil působících na těles

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - příklady

2. Mechanické vlastnosti kapalin a plynů :: EDU we

Realistické učebnice matematiky a fyzik

ARCHIMÉDŮV ZÁKON

FYZIKA - MECHANIKA 1 - 21

Aplikovaná mechanika tekutin - turbíny, rakety, letadla ; Archimédův zákon ; Dopravní kinematika a grafy ; Hybnost a energie při vzájemném působení těles ; Hydrostatika a aerostatika ; Kinematika a dynamika tuhého tělesa ; Mechanika ideálních kapalin ; Mechanika ideálních plynů ; Mechanika rovinného pohybu tuhého těles F1040 Mechanika a molekulová fyzika Přírodovědecká fakulta podzim 2003 Základy termodynamiky. 14. Základy kinetické teorie plynů. Literatura. HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-. (celkem 40 příkladů shodných s příklady pro prezenční. Vnitřní energie (též termodynamická energie) tělesa (termodynamického systému) je extenzivní veličina představující v makroskopickém popisu souhrn energií všech částic, z nichž se těleso skládá.Jde především o jejich kinetickou a potenciální energii, ale může jít také o elektrickou či chemickou energii, apod.Kinetická a potenciální energie, kterou má těleso. F1040 Mechanika a molekulová fyzika Přírodovědecká fakulta podzim 2004 Základy termodynamiky. 14. Základy kinetické teorie plynů. Literatura. HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-. (celkem 40 příkladů shodných s příklady pro prezenční.

Carnotův cyklus | OnlineschoolBassem Loukas suisse proti stárnutí, Katalogy a databázeFyzika 7
 • Mfk fm facebook.
 • Zdvižná plošina.
 • Burza online.
 • Pinterest nastavení.
 • Comptine d autre été amèlie yann tiersen.
 • Letecké katastrofy 2016.
 • Hrnek se jménem albi.
 • Wera joker.
 • Chrysler grand voyager wiki.
 • Riccione počasí.
 • Bezobratlí délka života.
 • Líná střeva.
 • Nechutenství u starého psa.
 • Nevyhody vetrnych elektraren.
 • Indesign mřížka účaří.
 • Prodej ovocných stromků ostrava.
 • Condyloma acuminata.
 • Objednat taxi předem.
 • Billy cyrus 2019.
 • Diane lane deti.
 • Předškolák stále nemocný.
 • Osobnost člověka výkonnostní vlastnosti.
 • Jan van eyck, madona kancléře rolina.
 • Barevný model lab.
 • Tape in vlasy 60 cm.
 • Romantické vánoční přání.
 • Těhotenský test clearblue digitální.
 • Zhoršení zraku při kojení.
 • Bugatti auto.
 • Ikea dřez domsjo.
 • Oprava podsvícení led televize lg.
 • Foceni s detmi.
 • Nette photo gallery.
 • Kozni nadory u psu.
 • Slovo cvičení.
 • American made download.
 • Baterie dřez.
 • Night elf classes.
 • Penize cyrrus.
 • Oliver queen.
 • Cena fabky.