Home

Literární autoři

2 VYBRANÍ AUTOŘI LITERÁRNÍCH DĚL (+ ANONYMNÍ DÍLA) Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v. Česká moderna je označení pro generaci básníků, literárních kritiků a politických novinářů v české literatuře v 90. letech 19. a na počátku 20. století, spjatou s manifestem České moderny.Vznikla v roce 1895 jako výsledek kritických bojů mladých autorů s konzervativní kritikou kolem revue Osvěta a některými představiteli starší literatury v čele s Jaroslavem. Portál Literární.cz nabízí inspirativní a hluboké čtení ze světa literatury. Najdete zde analýzy děl významných spisovatelů, ukázky prózy i poezie, recenze knih a sbírek, rozhovory s umělci i literární aktuality. Informujeme o knižních událostech, které jiná česká média přehlížejí. Mezi autory, kterými se zabýváme, patří laureáti Nobelovy či Pulitzerovy. Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní. Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy

Česká škola: CERMAT: Seznam literárních žánrů a autorů k

Autoři spjatí s vitalismem se v dílech vraceli k tematice radosti ze života, který je naplněn vřelými vztahy k lidem i věcem kolem nás. dadaismus, umělecké literární a výtvarné hnutí založené v roce 1916 T. Tzarou, J. Arpem aj. v Curychu, paralelně se rozvíjelo v USA a v Německu, od roku 1920 centrem Paříž. Klasicismus je v literární historii pojem označující především francouzskou literaturu 17. století, anglickou literaturu konce 17. a začátku 18. století a německou literaturu konce 18. století, může však být analogicky užíván i pro jiné země a literatury. Kolébkou klasicistní doktríny se stala již v průběhu 16. století Itálie Další autoři té doby: Eduard Bass (Cirkus Humberto), Karel Poláček (bylo nás pět), Josef Čapek (Stín kapradin) Rozbor díla: Bílá nemoc Literární druh: drama pojednávající o hrozbě války; Literární žánr: tragédie; Literární směr/sloh Humorné příběhy, napětí, ale i psychologická témata. Přinášíme vám top desítku toho nejzajímavějšího, co se poslední dobou urodilo na české literární scéně. Většina z vybraných titulů už sklidila úspěch u čtenářů i literárních kritiků, na vydání některých si budeme muset ještě chvíli počkat Literární díla - autoři. Správně přiřaď! Odpověď . Rumcajs Kubula a Kuba Kubikula: Mach a Šebestová: Devatero pohádek: Sůl nad zlato: Pipi Dlouhá punčocha: Špalíček pohádek: Kytice: Zapomenutý čert: Harry Potter.

Literární teorie 6. třída Umělecké literární dílo může být psané formami prózy a poezie. 1) poezie = básnictví - báseň se skládá z veršů - verš = jeden řádek básně - verše se sdružují do slok = strof - autoři: Eduard Petiška, Ivan Olbrach SURREALISMUS •První polovina 20. století •Literární směr •Autoři tvořili automatické texty - bez logiky •Vítězslav Nezval • Absolutní hrobař • UKÁZKA: • Absolutní hrobař Lusknutím rozdrtí v prstech mozek vlaštovky Jež opustila jeho gigantický no

Realismus 19.st. postupný přechod od romantismu k realismu, romantismus začíná být od 20. let 19. století kritizován, přesto mnoho autorů píše na pomezí romantismu a realismu, není snadné je zařadit, na jedné straně romantismus kritizují, na straně druhé využívají stále romantické prvky romantická nespokojenost s přítomností přetrvávala, pocit odcizení. Autoři a účinkující. Post navigation. Program Autoři | Soutěž | Press Galerie Archiv | Kontakt. Literární jaro Zlín je festival, na kterém se můžete osobně potkat se současnými autory. Festival organizuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizac Literární doupě - Autoři | E-knihy (e-books) zdarma, próza i poezie, kompletní díla, ukázky, životopisy, bibliografie; zdroj pro čtenářský deník, referáty, seminárky i maturitu; zajímavosti češtiny, historie jazyk České literární centrum (ČLC) bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a.

Literární kontext - souvislosti, dění, to. co ovlivnilo vznik literárních děl. Další pak - kteří autoři do tohoto období patří. Pohled na díla v rámci autorova života,.vývoj jeho děl. a vztah k ostatním. Autora zařadíte do uměleckého směru, do doby, ve které dílo vzniklo, , zda psal historická díla, venkovská. Autoři. Alexander V.S. Americký autor, píšící i jako Michael Meeske, propadl kouzlu historie, kromě toho miluje výtvarné umění a hudbu, tu sám skládá. V literární tvorbě jsou jeho vzory například Oscar Wilde, Daphne du Maurier nebo sestry Brontëovy. Vyšlo mu několik historických románů, momentálně pracuje na dalším. Literární soutěž nakladatelství Albatros je prestižní a v současnosti již tradiční soutěž pro autory dětské literatury. Svým zaměření na tvorbu pro děti je v českém prostředí zcela ojedinělá. Smyslem soutěže je podpora českých autorů, kteří svým přispěním mohou obohatit svět dětských knih Věk: neomezeno, autoři musí mít trvalé bydliště v ČR nebo SR. Rozsah: max. 45 000 znaků. Uzávěrka: 31. května 2020. Literární soutěž pořádá Fantázia media. Soutěž přijímá pouze příspěvky v angličtině. Je možné zaslat už publikovanou povídku v češtině či slovenštině, která je přeložená do angličtiny Magnesia Litera je České literární ocenění, které od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera. Je vyhlašována v několika kategoriích. V každé přibývá jeden laureát (za konkrétní titul) ročně. Cena čtenářů nese od roku 2006 název Kanzelsberger podle prodejce knih, který ji sponzoruje

Autoři českých děl: Národní obrození a preromantismus: 16805× 62.5: Literatura klasicismu, osvícenství a raného romantismu: 8062× 49.5: Literární teorie II Autoři. Vybraní autoři; České literární centrum představí šest domácích komiksových tvůrců. Otevřená výzva: rezidenční pobyty Českého literárního centra (jaro 2021) Pobyty pro překladatele z češtiny a zahraniční bohemisty Literární podzim s ČLC v Polsku. Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší.

Česká moderna - Wikipedi

 1. Literární žánry - žánry jsou skupiny, do kterých můžeme rozdělit literární díla podle jejich společných znaků (tematických, jazykových nebo kompozičních) nejznámější autoři: Ezop, Jean de La Fontaine, Ivan Andrejevič Krylov. Pověst - je to vyprávění,.
 2. Knihy a autoři 1918 Dramatik, prozaik, publicista a divadelní, literární a výtvarný kritik. Společně s Jaroslavem Haškem a dalšími založil roku 1911 Stranu mírného pokroku v mezích zákona. V letech 1935-1938 řídil dramaturgii Vinohradského divadla. Po vypuknutí války se stal šéfe
 3. Vážení autoři, vítejte na našem portálu! V poslední době se zde začaly objevovat nabídky některých nakladatelství slibující autorům, kteří zde publikují, vydání jejich děl za velmi nevýhodných podmínek. Autoři, pochopitelně toužící vidět své dílo již vydané, na ně nezřídka ke své škodě, přistupovali

Literární díla a jejich autoři/autorky (Zdroj obrázku: moderni-dejiny.cz) V historie literatury se můžeme setkat s mnohými spisovateli, spisovatelkami a jejich díly. Následující kvíz je průřezem historie, takže zde najdeme díla od renesance až do dnešní doby. Zkuste si pospojovat autory s díly a zjistěte jak na tom v tomto. Ivo Vodseďálek (1931-2017) patřil k významným autorům neoficiální literární scény po roce 1948. Během komunistického režimu existovalo jeho dílo výhradně v samizdatu. Vycházet tiskem začalo teprve po roce 1989 Literární žánr = skupina lit. děl, které se vyznačují určitými společnými znaky - téma - forma • romance - báseň, optimistické téma - nekonkrétnost definice - autoři užívali toto označení pro velmi různorodá díla • poema - rozsáhlá básnická povídka, děj bývá potlačen na úkor líčení citů, dojmů. zlínský literární festival. Po vystudování vysoké školy pracoval v zemědělství. Od r. 1991 se věnuje literatuře, publicistice, redakční a pedagogické práci

Lyrika - literární druh, který nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky Epika - literární druh, který má děj, je na něm založený (velká, střední, malá) Autoři stránek Odmaturuj.cz nenesou odpovědnost za správnost ani původ uveřejněných prací Literární žánry Anekdota = původně předávané ústně, krátké humorné příběhy s pointou, zesměšnění jevu Bajka = krátké alegorické vyprávění veršem nebo prózou; zde obvykle zvířata, ale i rostliny nebo věci mají lidské vlastnosti a chování (personifikace); na závěr bývá ponaučen Ekonomické a ideologické podmínky pro samotné šíření braku vytvořil buržoazní systém. Ovšem, jak upozorňují někteří autoři , literární věda by se od negativního hodnocení obsaženého v termínu měla oprostit a snažit se najít společné vlastnosti, podle nichž by bylo možné literární díla zařadit do. od rozpadu Římské říše do nástupu renesančních hnutí středověká literatura se dělí na: raný středověk- (bohoslužebné a literární jazyky jsou latina, řečtina, staroslověnština) vyspělý středověk- (literatura v národních jazycích) největší vliv na středověkou kulturu mělo křesťanství, které určuje víru, morálku a názory na umění vznikají. Literární impresionismus byl v podstatě knižní obdobou později populárního výtvarného směru. Projevil se především v lyrické poezii, v níž se objevovaly prostředky postavené na smyslových vjemech. Obvyklým prvkem byla personifikace a díky častým zmínkám o přírodě se takovým básním říkalo přírodní lyrika

Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Robinson Crusoe (literární postava) (Charakteristika) › Robinson Crusoe žil se svou rodinou ve Velké Británii. Jeho rodina pocházela z Německa a jméno Crusoe vzniklo zkrácením německého Kreutznauer. Jeho postava by se dala popsat jako.. Literární pojmy Absurdní drama - nesmyslný nebo protismyslný, dílo postavené na výpovědi o pocitech osamělého jedince, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatnímiAforismus - uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipn literÁrnÍ pojmy - epika. literÁrnÍ pojmy - lyrika. literÁrnÍ pojmy - drama. souhrnnÉ opakovÁnÍ z 6. roČnÍku. mŮj test - literÁrnÍ pojmy - zÁvĚr - 6. roČnÍk. mŮj test - autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/1. mŮj test-autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/2. 7. ročník. dalimilova kronika - pravopis i/y. legenda o sv. vÁclavu - pravopis i.

Literární.cz Autoři článk

Bohumil Hrabal - autor literární předlohy. Bohumil Hrabal, jeden z nejvýraznějších českých spisovatelů, patří zároveň k symbolům tuzemské literatury v zahraničí. Ačkoli psal o Češích a pro Čechy, náměty jeho knih byly vždy srozumitelné i světovému publiku DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura je spolek autorů a dalších nositelů autorských práv.Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu a agenturu literární žánr: deník (autobiografický román) Aria-studio.cz Autoři stránek Český-jazyk.cz nezodpovídají za správnost obsahu zde uveřejněných materiálů! Práva na jednotlivé příspěvky vlastní provozovatel serveru Český-jazyk.cz!. Autoři zasazují literární dění tohoto období do domácího i světového kontextu. V jednotlivých oddílech se zabývají tématy, které byly dobově aktuální a utvářely řeč a imaginaci doby. Obrazový doprovod ukazuje dobovou knižní produkci (obálky.

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a

Stránky malého festivalu autorských čtení, který se koná v Liberci každá rok v termínu poblíž 21. listopadu (Mezinárodní den pozdravů) Tato Zlínská literární tržnice, toto zlínské literární who is who si neklade žádné vysoké cíle. Chce veřejnost informovat, že tady a v tomto skupenství existujeme, a bude-li mít někdo na základě níže uvedených bibliografií a ukázek z naší tvorby o naši tvorbu zájem, jen houšť, jen ještě větší kapky Popis stránky * • Literární postavy • - test - vyberte správnou odpověď. Určete autora, který do svého díla zakomponoval zadanou postavu Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat

Literární druhy a žánry - Studuju

Směry (literární, výtvarné, filosofické) - Wik

 1. Literární moderna. Konec 19. století Rychlé životní tempo, katastrofické představy, chaos, dezorientace Růst napětí, neshod, kritické pozornosti ke každodenní realitě Pesimistický životní pocit, beznaděje Vliv filozofie Arthura Schopenhauera Německý filozof Friederick Nietzsche - obdiv k silnému jedinci, odmítnutí.
 2. Mladí autoři mohou své příspěvky posílat do 15. listopadu 2019. Městská knihovna Valašské Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro děti od 6 do 15 let O poklad strýca Juráša na téma Já a můj hrdina. s podtématy: * Kterým knižním hrdinou bych chtěl/a být
 3. Máte literární přehled? Četli jste ta nejvýznamnější světová díla? Otestujte své znalosti v našem krátkém vědomostním kvízu, ve kterém zabrousíme do nejrůznějších koutů světa a do mnoha různých období. A nezapomeňte nám na závěr dát vědět, jak jste v kvízu dopadli. O magazínu Autoři Kontakt blog@dobre.
 4. Literární pozdravy je malý festival autorských čtení, který se koná v Liberci každý listopad. První ročník proběhl v roce 2003 a od té doby se na různých libereckých pódiích (Experimentální studio, Galerie U Rytíře, Naivní divadlo, Dobrá čajovna, kino Varšava aj.) objevila se svými texty velká část současných českých spisovatelů, mnoho mladých autorů z.
 5. Autoři se zaměřili především na básnickou, prozaickou a dramatickou tvorbu a její představitele, ale registrují také jména a data z literární historie, kritiky a estetiky. V heslech zachycují literárně významné rodáky, osobno sti, které v místě pobývaly, a beletristická díla, která se k místu vztahují
Kde domov můj: Příběh hymny | AlbatrosMiloslav Nevrlý citáty | Citáty slavných osobností

Klasicismus (literatura) - Wikipedi

 1. Milí autoři, letos v listopadu by se do kina mohla dostat adaptace povídky Do selhání našeho autora Martina Martianno Tyburce. Hořká komedie s podtitulem Film o lásce. Na steroidech. si tak jako její předloha dělá srandu z prostředí fitness a kulturistiky
 2. Josef Laufer: Dopis Svobodné Evropě Josef Laufer, Bohuslav Myslík, skupina Golem J. Václavka píseň ze 70. let oslavující komunistického rozvědčíka kapitána Minaříka za atentát na Rádio Svobodná Evrop
 3. SIG Literární tvorba byl založen dne 9.9.2014.Zakládající schůzky v historické restauraci Demínka ve Škrétově ulici v Praze se zúčastnili: Eliška Anna Kubičková, Pavel Janíček, Jiří Skuhra, Jaroslav Menčík, Nicole Snová, Martina Míčková a Petr Forejtek.. Smyslem SIGu je rozvíjet a podporovat tvůrčí literární činnost mensanů

Video: Bílá nemoc - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

10 nejzajímavějších děl současné české literatury Knihy

 1. Do literární soutěže nakladatelství MOBA se letos přihlásilo rekordní množství autorů s rukopisy nejrůznějších žánrů. Výsledky soutěže jsou následující: První místo nebylo uděleno. Druhé místo: Blanka Hošková: Když se přání neplní. Třetí místo: Jana Pažoutová: Dvojí orte
 2. Literární směry se uvádějí jen v určitém období, jak jste se učili v češtině (romantismus, realismus atd.) G. Orwell patří do světové literatury 2. pol. 20. století a řadí se do žánru literatury s prvky sci-fi. Doplňuji: G. O. byl demokratický socialista s odporem k fašismu, komunismu a všemu protidemokratickému
 3. Milí autoři, literární agentura MÁM TALENT působí na českém knižním trhu od konce roku 2012, kdy jsem převzala stejnojmenný projekt od nakladatelství Euromedia Group. Tehdější záměr byl takový, že bude EMG provozovat literární portál www.mamtalent.cz , na kterém budou autoři publikovat své literární práce a já.
 4. Autoři prostřednictvím smyslově vnímatelné podoby slov - mnohovýznamových symbolů - chtěli postihnout myšlenky, city, složité duševní stavy.Symboly jen naznačují obsah sdělení, který si čtenář pak musí dotvářet svojí fantazií. Literární symbolismus vytváří i základy moderního volného verše.K.
 5. Organizace ROMEA vyhlašuje další kolo literární soutěže pro romské studenty středních a vysokých škol.Letos je to v pořadí již pátý ročník! Soutěž se koná za podpory dánské nadace VELUX, díky které organizace ROMEA realizuje Romský stipendijní program a může podpořit romské studenty v kritickém myšlení, kreativním psaní a tvorbě jak v českém tak romském.
 6. Literární soutěž 15. prosince 2019 Nakladatelství MOBA Brno vyhlásilo literární soutěž v těchto kategoriích - česká detektivka, současný román a historický román nebo historická detektivka

Literární díla - autoři

Bílý tesák | Albatros

Literární.cz Světová literatura živ

Bezva vtipy a hádanky pro kluky a holky | Albatros mediaLadislav Stroupežnický - Vybraní autoři české literaturyJiří Mahen citáty (5 citátů) | Citáty slavných osobnostíŠkolní zápisník - smajlíci | Albatros mediaMaminka | AlbatrosPomsta hadů - Mýty tchajwanských domorodců - neznámýVýbor z pravidel Starého a Nového Zákona - Matěj z Janova
 • Mandlovník cena.
 • Vitamin d zdroj.
 • Vtipná indická jména.
 • Imperator alexandr iii.
 • Oasis break up.
 • Uma thurman height.
 • Býčí koule jídlo.
 • Babbage machine.
 • Kodi koncerty.
 • Sokolská vlajka.
 • Naomi lowde priestley.
 • Blumy zavařování.
 • Xiaomi mi9.
 • Bílá paní obchod.
 • Pokus o vraždu zakon.
 • Výnos soji.
 • Dělení účtů.
 • Jako ty online film.
 • Závojnatka nemoci.
 • Pronájem automobilu živnost.
 • Rich piana wife.
 • Www stcpianoforte cz.
 • Divadlo globe london.
 • Ale pivo.
 • Fl studio mobile full cracked apk.
 • Dwyane wade.
 • Assassins creed syndicate jack the ripper erfolge.
 • Veteran rallye klecany 2019.
 • Crockpot recepty.
 • Kachna s jablky a cibulí.
 • Oasis break up.
 • Tanec twist.
 • Converse bílé dámské 38.
 • The spy who dumped me.
 • Cheesecake z mascarpone.
 • Maribor castle.
 • Grafický design plzeň.
 • Holičství barber ostrava.
 • Nikon 10 20 bazar.
 • Spz jmenovky na přání.
 • Mražené patentky 1kg.