Home

Pálijský kánon

Category:Pali Canon - Wikimedia Common

 1. This page was last edited on 10 December 2019, at 06:25. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 2. Pálijský kánon je kánonem théravádové školy, jediné z tohoto období, která trvá do dnešní doby. ,Páli', resp. ,pálijština' se nazývá jazyk, ve kterém byl tento kánon sepsán. Někdy v prvním století před Kr. byl Pálijský kánon zapsán na Šrí Lance na palmové listy. Část
 3. Nejautentičtějším pramen informací o Buddhově učení i životě je Pálijský kánon, dílo nesmírně rozsáhlé, v němž se sice mnohé věty a pasáže opakují, ale o Buddhovi se z něj dozvíme podstatně víc informací než z evangelií o Ježíšovi nebo z Platónových dialogů o Sókratovi

Pálijský kánon a jeho uspořádání na koncilech Pálijský kánon (Tipitaka) Páli je kanonickým jazykem Théravádového buddhismu. Jedná se indoevroý jazyk, kterým se pravděpodobně hovořilo v severní Indii během Buddhova života. Jazyk páli byl původně pouze mluveným jazykem, neměl proto vlastní abecedu Browsing Univerzita Pardubice by Subject pálijský kánon Login. DSpace Home → Univerzita Pardubice → Browsing Univerzita Pardubice by Subjec

pálijský kánon zmiňuje pouze okrajově a nepřikládá mu důleţitost. Oproti tomu Lalitavistarah, které popisuje Buddhovo mládí a jeho cestu k osvícení, je laděno spíše jako fantaskní dílo inspirované starobylými vyprávěními. Buddha je zde líen víc jako nadpřirozená bytost neţ jako lověk kánon. Význam: • měřítko, pravidlo, soubor zásad • ustanovení církevního práva, rozhodnutí církevního sněmu • druh bohoslužebného zpěvu • sled dvou i více hlasů opakujících tutéž melodii • představa o ideálních proporcích

Indická literatura je literaturou vytvářenou na indickém subkontinentu do roku 1947 a od roku 1947 na území indického státu (od 1950 v Indické republice).Znamená to literaturu sahající hluboko do minulosti, až do 2. tisíciletí př. n. l., a zároveň literaturu v mnoha různých jazycích, vždyť jen Indická republika má 22 úředně uznávaných jazyků Tak hovoří prastarý Pálijský kánon, součást jednoho z nejstarších buddhistických textů, jež se údajně předávaly ústní tradicí přímo od Buddhových učedníků. V době před vznikem moderních náboženství existovaly myšlenkové proudy, snažící se odpovědět na základní lidské otázky, jako je vznik.

Stažení royalty-free Buddhistické svaté knihy tripitaka nebo pálijský Kánon v kuthodaw chrámu v mandalay, myanmar (Barma). stock fotografie 6597288 z Depositphotos kolekce s milióny prémiových fotografií s vysokým rozlišením, stock fotografií, vektorových obrázků a ilustrací Dígha-nikája. Dígha-nikája (Sbírka dlouhých rozprav) je soubor buddhistických textů, první z pěti nikájí (sbírek) tvořících Sutta-pitaku, která je jedním ze tří košů Tipitaky théravádové buddhistické školy (také nazývaná jako pálijský kánon). Tento soubor, jako už jeho název napovídá, se skládá z obsahově velkých (dlouhých) Buddhových rozprav (sutt)

Pálijský kánon dharmane

 1. Prohlížení dle předmětu pálijský kánon Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Prohlížení dle předmět
 2. Pálijština je jazyk, ve kterém jsou sepsána zásadní díla tzv. théravádského buddhismu, zejména samotný Pálijský kánon (Tipitaka), ale i další díla náboženská, filosofická a historická
 3. Šablona:Tipitaka - grafický seznam hlavních částí, které tvoří Pálijský kánon.. Použití. Šablona se použije následovně: {{Tipitaka}} Význam, uspořádání a barevnost zobrazení. Uspořádní a barevnost šablony má připomínat knihovnu, která je zobrazena na fotografii vlevo

Smysl vyhasnutí: Buddha podle Pálijského kánon

Pálijština je jazyk, ve kterém jsou sepsána zásadní díla tzv. théravádského buddhismu, zejména samotný Pálijský kánon (Tipitaka), ale i další díla náboženská, filosofická a historická. Pálijština je doložena z cejlonských památek, ale je svým původe Nabídka z produkce vydavatelství. CAD PRESS . Nejstaršího česko-slovenského vydavatelství ezoterické a religionistické literatur Pálijský kánon Tipitaka byl přeložen do sanskrtu a není pochyb o tom, že v něm nechyběly ani džátaky. Bohužel se nám však tyto sanskrtské verze s výjimkou ojedinělých zlomků nedochovaly; zanikly, když byl buddhismus vytlačen z indické půdy hinduismem. Ještě předtím byla však mahájánská díla přeložena do jazyků. Pálijský kánon se nám dochoval po názvem Tripitaka a známe ho pod názvem trojí koš. Tento název pochází z doby, kdy staré texty byly dochovávány košíkovým ústním podáním od jednoho k druhému, jako se podává koš z ruky do ruky. Seřazení textů v kánonu je nahodilé, často čistě vnější tzv. théravádského buddhismu, zejména samotný Pálijský kánon (Tipitaka), ale i další díla náboženská, filosofická a historická. Pálijština je doložena z cejlonských památek, ale je svým původem jazykem středoindickým, a tedy podobná nejen staroindickému sanskrtu, ale blízká i další

V roce 2015 byla založena česká náboženská společnost s názvem Théravádový buddhismus, jež byla dne 26. 6. 2018 úspěšně Ministerstvem kultury zaregistrována jako 40. registrovaná náboženská společnost v České republice Pálijština je jazyk, ve kterém jsou sepsána zásadní díla tzv. théravádského buddhismu, zejména samotný Pálijský kánon (Tipitaka), ale i další díla náboženská, filosofická a historická. Pálijština je doložena z cejlonských památek, ale je svým původem jazykem středoindickým, a tedy podobná nejen staroindickému sanskrtu, ale blízká i dalším indoevroým. 11 vztahy: Buddha, Buddhismus, Gautama Buddha, Henry Steel Olcott, Myanmar, Pálijský kánon, Srí Lanka, Vlajka, 1880, 1885, 1952. Buddha. Socha buddhy Buddha (v sanskrtu (बुद्ध) a pálí: buddha, v tibetštině: sanggjä (sangs-rgyas), překlad probuzený, osvícený; často se česky píše Budha, pak se ale zaměňuje se staroindickým božstvem a názvem planety Merkur.

Základní charakteristika Théravádového buddhismu

podle toho téţ pálijský kánon. Sebrány do sbírky zvané Tipitakam -Tři koše Vinája pitaka -Koš mnišské kázně Sutta pitaka -Koš rozprav Abhidhamma pitaka -Koš další Dhammy (pozdější -založeno na spisech-pálijský kánon=TIPITAKA(tři koše) Vinajapitaka-zabývá se sanghou Suttapitaka-skládá se z různých rozprav,jak je přednesl Buddha Abbidhammapitaka-rozbor Buddhova učení -mniši a mnišky=bhikšuové a bhikšun Fakta jsou takováto: 1. Špička je posedlý sexem, stejně jako údajný Buddha byl údajně posedlý sexem (Pálijský kánon je 11x rozsáhlejší než Bible a co je autentické, a co nikoli dnes již není možné zjistit) a křesťané jsou posedlí sexem 1 1 ÚVOD Tato práce se zaměří na přiblížení pojetí lidské duše ve dvou světových východních náboženstvích, v hinduismu a buddhismu

Browsing Univerzita Pardubice by Subject pálijský kánon

 1. Také známý pod názvem Pálijský kánon - sbírka základních textů v jazyce pálí, které tvoří doktrínu theravádového buddhismu; má tři části: Buddhovo učení, monastický zákoník a zvláštní filosofická pojednání. 9
 2. Nejstarším kanonickým textem je Tipitakam (Tři koše rozprav)=Pálijský kánon. Nauka o 4 pravdách buddhismu (=4 vznešené pravdy buddhismu): · O existenci strasti(=utrpení) · O vzniku strasti · O zániku strast
 3. Na čtvrtém sněmu, který se konal na Cejlonu v 1. století našeho letopočtu se tato nauka poprvé zaznamenala písemně jako Pálijský kánon, který tvoří základ hínajánové školy. Východiskem druhé, mahájánové školy jsou takzvané sútry, rozsáhlé náboženské texty, napsané v sanskrtu o jedno či dvě století později
 4. Pálijský kánon - základní texty v jazyce páli, které tvoří tři části doktríny théravádového buddhismu: Buddhovo učení, mo-nastický zákoník a zvláštní filosofická pojednání. 15 qigong obdobím, ve kterém byla náboženství ve svýc

Celý Pálijský kánon v češtině asi nebude dostupný. Jeho podstatné časti lze najít ve zmíněné knize Buddhismus od prof. V. Lesného. Mám k dispozici výběr textů původního buddhismu, ale v němčině - název zní Die vier edlen Wahrheiten (Čtyři vznešené pravdy) -, kde jsou uvedeny nejvýznamnější části. 1. Mazdaismus: předmazdejský polyteismus v Íránu, kánon (Avesta a její části), Zarathuštrovo vystoupení a staroavestský mazdaismus (jedinost boží, Ameša Spenta, ontická polarita, ot. antiritualismu, zdůraznění etické volby), mladoavestský mazdaismus (regrese k umírněnému polyteismu a zpětná ritualizace), středoperský mazdaismus (pehlévské písemnictví, dualizace. Jinou motivaci pro mettá bhávaná udává starý pramen (i když ne přímo pálijský kánon) na příběhu o tom, jak Buddha poprvé proslovil tuto suttu. Skupina mnichů se usadila na jednom místě, aby se věnovala intenzivní a dlouhodobé meditaci nosti. Pálijský kánon a, obzvláště, ne-li výlučně, jeho druhá část, tzv. koš sbírek Buddhovýc rozprah (suttv a pitaka) , je dobrou základno u pr o pocho­ pení nauk pozdějších ško a jejicl h písem. Často je i spolehlivým kritériem oprávněnosti jejic doktríh vn rámci celkové buddhistick tradice neboé ,

kánon - ABZ.cz: slovník cizích slo

Pálijský kánon je svatá buddhistická kniha ortodoxního buddhismu, tzv. théravády (učení starších), která důsledně zastává a ctí náhledy a myšlenky Buddhovy a která se snaží uchovávat a ochraňovat svaté učení v pokud možno původní, nezměněné podobě. Tento kánon je znám a také uváděn pod názvem. který se o této události zmiňuje v Tripitace (Pálijský kánon - jež je zdrojem posvátných textů - sůter), ale také s hinduismem. Právě hinduistický bůh - král podsvětí Yama, nechává jednou za rok otevřít pekelné brány, čehož využijí duchové zemřelých ke svým zvýšeným aktivitám Pálijský kánon a buddhistické koncily 5. Raná sangha 6. Šíření buddhismu za hranice Indie 7. Počátky mahájány, mahájána v pojetí západní buddhologie, arhat vs. bódhisattva, bódhisattvovství 8. Pradžňápáramitá a základy mahájánové filosofie 9. Mádhjamika a jógačára; Sútra srdce, Diamantová sútra 10. úvod do. A - SLOVNÍKY. A 1. akademické a encyklopedické slovníky. A 2: světové jazyky: A2.1: čeština: A2.2: angličtina: A2.3: němčina: A2.4: francouzštin

Indická literatura - Wikipedi

Religio= náboženství, víra Nezaujatá věda (není ve službách žádného náboženství) Interdisciplinární obor (psychologie, sociologie Tak či onak, v touze meditovat a ve změti těchto studií (a tibetský kánon se svými výklady je podstatně rozsáhlejší než jeho dlouhý pálijský protějšek), byli mnozí z jejich předních představitelů mistři, kteří nenosili mnišská roucha. To také platilo o duchovních předchůdcích Milarepy (o jeho přímém guruovi. Buddha navazoval na starší náboženské tradice, které obsahovaly teorii o znovuzrozování a neúprosnosti neměnného osudu. Připouští ale možnost tento osud když ne radikálně změnit, tedy alespoň zlepšit, nebo zhoršit vlastním pozemským životem

klíčová slova: abhidhamma - Bhikkhu Bodhi - Buddha - buddhismus - Buddhova slova - dalajlama, 14. - dhamma - meditace - meditace vhledu - mysl - osvobození - páli - pálijský kánon - pramenné texty - Prameny buddhismu - sebepoznání - sutta - théraváda - Tipitak Pálijský kánon mám rád proto, že má nejblíže k původnímu buddhismu. Vadžrajánu znám. Také se mi líbí. Rád čtu knihy o tibetském buddhismu. Knihu kterou napsal Sogjal Rinpočhe (Tibetská kniha o životě a smrti) jsem četl už několikrát. Je skvělá. Také Tibetská kniha mrtvých ve výborném Kolmašově překladu je. Kánon tradice Digambara XII. Bibliografie Pálijský kánon 147. 2.4 Mahájána 161. 2.4.1 Přechodné údobí 161. 2.4.2 Počátky mahájánového buddhismu 164. 2.4.3 Cesta bódhisattvy 170. 2.4.4 Dráha (čarjá) bódhisattvovského školení 172. 2.4.5 Buddhologie 179. Buddhismus je náboženství rychle rostoucí mezi obyvateli západního světa. Tato kapitola podává nejzákladnější obvyklé údaje o zakladatelské Buddhově legendě, o kanonické literatuře, o dvou hlavních směrech, théravá dě a mahájáně (včetně vadžrajány), poskytuje jednoduchý přehled základních buddhistických myšlenek a praktik a věnuje se současnému buddhismu

BUDDHISMUS ZE ŽIVOTA BUDDHISTICKÝCH MNICHŮ BUDDHISTIČTÍ LAICI V THAJSKU OBDAROVÁVAJÍ ŽEBRAJÍCÍ MNICHY PRAKTICKÁ ZBOŽNOST BUDDHISTICKÝCH LAIKŮ UCTÍVÁNÍ BUDDHY V THAJSKU název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma - zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých základních. Pálijský kánon. Zdroj: DhJ~commonswiki z Wikimedia Commons pod licencí CC-BY-SA. Pokud se rsync přeruší, typicky z důvodu pádu některého z defektních embedded zařízení, na kterých je dnešní spotřební Internet dle mého názoru vystavěn, je možné ho prostě znova pustit. On si ty přenesené soubory už sám přeskočí Pálijština je jazyk, ve kterém jsou sepsána zásadní díla tzv. théravádského buddhismu, zejména samotný Pálijský kánon (Tipitaka), ale i další díla náboženská, filosofická a historická. Pálijština je doložena z cejlonských památek, ale je svým původem.. Setkání evangelického faráře Pavla Klineckého se zpěvákem, textařem, skladatelem a hercem Tomášem Klusem. Režie P. Ších Původ a historie Množ-ství vyzna-vačů Bůh (bohové) a vesmír Lidská situace a smysl lidského života Co bude po životě Praktiky, principy víry Text

Nálandě. Sáriputta (páli; v sanskrtu Šáriputra) byl hlavním učedníkem Gótamy Buddhy. 32 vztahy Pomocí textového a jiného průkazného materiálu jsem se snažil dokázat, že Buddha nemohl vyslovit slova, jež mu připisuje pálijský kánon v souvislosti s jedením masa, a také to, že zemřel po požití jedovaté houby, a nikoliv kousku vepřového Indie nejsou jen legendární postavy a tradice minulosti. Nejeden Ind se již tvrdě pouští do kritiky jejích stále oficiálních ikon, aniž by musel ze Západu všechno opisovat. Jedním z nejvlivnějších myslitelů asijské střední generace se stává čtyřiapadesátiletý ekonom a indický blogger roku 2004, Atanu Dey

Cesta na Jupiter - Časopis Šifr

Pálijský kánon a buddhistické koncily; 5. Raná sangha; 6. Šíření buddhismu za hranice Indie; 7. Počátky mahájány, mahájána v pojetí západní buddhologie, arhat vs. bódhisattva, bódhisattvovství. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Pálijský kánon. Jazyk páli je obvykle považován za jeden z prákrtů, který se původně užíval v oblasti severovýchodní či střední Indie. V tomto jazyce jsou sepsány posvátné texty théravádové odnože buddhismu, která je nyní rozšířena především na Srí Lance a v jihovýchodní Asii (Thajsko, Myanmar, Kambodža, Laos) Tripitaka - Buddhistický rozcestník, theravádový pálijský kánon (Tipitaka, Tripitaka) v českých knihovnách a na Internetu v angličtině a němčině. Bon Garuda - I když jsme v odstavci o buddhismu, nejde - přísně vzato - o buddhismus, nýbrž o původní (předbuddhistickou) tibetskou duchovní tradici. Za dobu svého dlouhého.

Buddhistické svaté knihy tripitaka nebo pálijský Kánon v

Latina jako mezinárodní jazyk - Věra Barandovská-Frank . Nové pohledy na roli latiny v průběhu dějin od starověku po dnešek - latina starověká, spisovná, vulgární, křesťanská, středověká a humanistická - Víc než Pálijský kánon (základní buddhistický text asi 25 krát rozsáhlejší než Bible, většina je v angličtině, menšina textů je v angličtině na síti (access to insight) a ještě menší jeho část je již na síti i v češtině

 • Mini kiwi.
 • Sportisimo sleva 10.
 • Kdy kvete vstavač vojenský.
 • Vecernicci malajsie.
 • Ricinový olej trvanlivost.
 • Cyklická žena diář.
 • Tisk rychle.
 • Pixwords hra na pc zdarma.
 • Epidural v podoli.
 • Refraktometr na zbytkový cukr.
 • Dmx light controller software.
 • Litexdealer cz.
 • Avengers age of ultron cz dabing download.
 • Jane doe dc.
 • Vojenske tetovani.
 • My photo editor online.
 • Vinnetou stříbrné jezero.
 • Jak se uvést do hypnozy.
 • U richarda fb.
 • Logan wolverine film.
 • Kessy návod.
 • Audi s3 test.
 • Nejdelší den v roce 2019.
 • Těhotenský test clearblue digitální.
 • Vasilij kandinskij dílo.
 • Dubito ergo cogito cogito ergo sum.
 • Kde koupit umělý vánoční stromek.
 • Zpetne lomitko.
 • Tužkové baterie druhy.
 • Sprchová vanička 80x80.
 • Hity 2017.
 • Eosinofilie.
 • Nadrz na plyn k domu cena.
 • Kolekce zoot.
 • Ona dnes onlinekoupelny.
 • Syntetická barviva.
 • Pouzdro na cd dětské.
 • Casting creme gloss 518.
 • Antické básně.
 • Jak vyrezat dyni.
 • Virginia cia.