Home

Metání obilnin

Lze omezit poléhání porostů obilnin i v roce, jakým byl

Polehnutí porostů obilnin bylo způsobeno více faktory, z nichž většinu bylo možné i v letošním nepříznivém roce eliminovat. ale tento znak je opakovaně hodnocen v době po metání a při každém dalším přilehnutí v průběhu celé vegetace Srážky během metání obilnin příznivě podporují šíření spor do klasů. Teplé a vlhké počasí v době kvetení a mléčné zralosti pak příznivě působí na vznik a vývoj choroby. U náchylných odrůd se příznaky projevují za 4-6 dní Metání : Začátek metání, prvý klásek viditelný Popis etap organogeneze vzrostného vrcholu obilnin. I. etapa. Vzrostný vrchol je jednoduchý, nediferencovaný, vytváří polokulovitý útvar. Velikost je asi 0,3 - 0,6 mm. U jeho základů se tvoří první listy Růstové fáze rostlin obilnin jsou klíčení, vzcházení, první listy, odnožování, sloupkování, naduřování listové pochvy, metání, kvetení, zrání a planá zralost. Pokud pěstitelé splní určitá kritéria jakosti, mnou prodávat obiloviny buď obchodním firmám nebo přímo zpracovatelům (mlýnům, sladovnám), krmné. Katalog ozimých obilnin 2020. TOP pšenice 2020. Má vynikající zdravotní stav od metání až po dozrávání; díky výborné odolnosti fuzáriím lze vysévat po kukuřicích na zrno. Mimořádně cennou vlastností je špičková výkonnost i při pozdním setí

Metání : Začátek metání, prvý klásek viditelný 30% klasu vymetáno 50% klasu vymetáno 70% klasu vymetány Celý klas vymetán 5 51 53 55 57 59 VIII. VIII. IX. Kvetení: Začátek kvetení, prvé prašníky viditelné Plné kvetení, 50% prašníků Konec kvetení, většina klásků odkvetlá, ojediněle visí zaschlé prašníky z. OBILNINY. OBILNINY (nebo též obiloviny) jsou rostliny využívané a pěstované pro svá semena (zrna, zvaná též obilky nebo cereálie).Celosvětový podíl obilovin na lidské výživě je odhadován na 60-70 %. V ČR jsou obilniny nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin, které v současnosti zaujímají zhruba 1,6 mil. ha, z čehož 1,3 mil. ha činí každoroční. 2. aplikace - BBCH (51) aplikaci provádíme na začátku metání, abychom ochránili praporcový list a klas. Zde používáme azolový fungicid, který chrání rostlinu po delší dobu (např. Tango Super, Proline, Caramba, Horizon). Účelem je udržet co nejdéle zdravý praporcový list a předcházet fuzariózám klasu Obilniny. Výzkumem obilnin se zabývá Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž (dříve Výzkumný ústav obilnářský) v Kroměříži.. Botanické zařazení. Obilniny patří do čeledi lipnicovité (Poaceae), označované také jako trávy, řádu lipnicokvěté (lipnicotvaré) (Poales).Jsou to jednoleté i víceleté byliny se svazčitým kořenovým systémem

Obilniny využití a základy produkce Obilniny - obiloviny Pšenice (obecná, tvrdá, špalda) Žito Ječmen Oves Tritikale Kukuřice Čirok Mohár, čumíza, bér Proso Rýže Pohanka Amarant (laskavec ocasatý) Tritikale - žitovec Význam a využití produkce obilnin Hlavní produkt (zrno) - vedlejší produkt (sláma, zbytky po průmyslovém zpracování) ve výživě lidí krmení. V současnosti je pěstování obilnin v České republice na vysoké úrovni. Porostům je věnována náležitá péče a jsou připravovány na maximální výnosy. Při takto vysoké intenzitě jsou ale obilniny náchylné k různým houbovým chorobám. Ke kvalitní ochraně a zabezpečení nejlepšího výnosu jsou běžné 2-4 aplikace fungicidů podle oblasti a podmínek v daném roce Metání Zralost. Přehled všech sledovaných fenofází a jejich detailní popis najdete zde. Pšenice setá.

Choroby obilnin (9) - Fuzariózy obilnin - Články

Obilniny alebo cereálie sú kultúrne rastliny z čeľade lipnicovitých pestované predovšetkým pre zrno v miernom pásme všetkých svetadielov, v rôznych nadmorských výškach.Hlavné druhy: pšenica, jačmeň, kukurica, ryža, raž, ovos, cirok, menej rozšírené pohánka, mohár a i. Spracúvajú sa na múku, krúpy, vločky, slad, škrob, krmivá U obilnin se může projevit i toxicita bóru. Příznaky se objevují na starších listech, které jsou zlatožlutě zabarveny. (N2) pak byla zvýšena o 30 kg N, který byl aplikovaný v období metání. Téměř na všech lokalitách došlo po kvalitativním přihnojení ke zvýšení obsahu dusíku v zrnu, vzrostl obsah lepku a. metání, růstová fáze obilnin a všech rostlin z čeledi lipnicovitých, při které zcela diferencovaný generativní orgán (klas, lata) opustí pochvu listovou. Ve fenolog. je m. důl. růstovou fází, která charakterizuje například ranost odrůd obilnin Agrotechnika obilnin 4 c. Hloubka setí Ozimé obilniny sejeme do hloubky 30 - 50mm. Hluboké setí vede k vytvoření slabých a málo odnožených rostlin. d. Řádky Obecně se seje do řádků širokých 10 - 15 cm. d) Přezimování ozimých obilnin Rostliny ozimých obilnin by měly ještě před nástupem zimy dobře zakořenit, částečn Z hlediska ozimých obilnin je stále nejškodlivějším plevelným druhem chundelka metlice, která dnes zapleveluje téměř 80 % ploch. Chundelka metlice způsobuje významné škody především v období od metání obilnin do konce vegetace

SMEP 3.1 :: Explorer - agrobiologi

 1. Celosvětový podíl obilovin na lidské výživě je odhadován na 60-70 %. Světová produkce obilnin (bez rýže) v sezóně 2009/2010 byla téměř 1 800 milionů tun, z toho bylo 34 % použito na výrobu jídla, 42 % na výrobu krmiva, 16 % na průmyslové využití (např. výroba biopaliv) a zbytek uskladněn
 2. Obiloviny (jsou pěstované pro zrno) patří k základům pilířům stravy, jsou hlavním zdrojem sacharidů. V této kategorii najdete kompletní spektrum obilovin, od nejběžnějších (pšenice, kukuřice, rýže, ječmen, žito, pohanka, proso) po málo známé (kamut, čirok, quinoa, teff - milička, amarant, slzo vka obecná...), v běžné podobě (semen, mouky, vloček i v podobě.
 3. Výživa a hnojení obilnin Hnojení dusíkem 3. Produkční dávka - pro podpoření tvorby výnosových prvků -především podpora plodných odnoží a počtu obilek v klasu 4. Kvalitativní (pozdní) dávka - pro prodloužení funkce asimilačních orgánů a zlepšení kvality zrna (HTS a obsah bílkovin) - v době metání až.

Stonek, u obilnin stéblo, je rozděleno kolénky na mezičlánky, kterých je u pšenice obvykle 4-6 a jsou zvl. u současných odrůd poměrně krátká. Tím je zajišžována i větší - dostatečná pevnost vlastního stébla a schopnost nést dostatečně velký klas. Listy obilnin sestávají z listové pochvy a listové čepele Aktuální situace v porostech obilnin . 20. 5. 2020. Pokud je porost ve fázi začátku metání a vyskytují se listové skvrnitosti nebo DTR, doporučuji použít přípravek Priaxor® v dávce 0,75 - 1 l/ha. Pokud se ve větší míře vyskytuje padlí, je vhodné přidat přípravek Flexity® v dávce 0,25 l/ha (TM Priaxor® 0,75 l/ha+. Fungicidní ochrana se postupně stala jedním z nejvýznamnějších a nejefektivnějších opatření v procesu pěstování obilnin. Základem úspěchu je využití přípravků, které jsou schopné zabezpečit míru fungicidní ochrany odpovídající ekonomice pěstování v nejrůznějších podmínkách. Dostatečné spektrum účinnosti je proto základní podmínkou, kterou musí. Na počátku metání (pro zelené krmení) jsou výnosy 25 - 30 t.ha-1 zelené píce. Nutriční hodnota. Na počátku metání je obsah NEL 5,87 MJ.kg-1. Obsah vlákniny je na počátku metání 29 %, ve fázi těstovité zralosti až 33 %. Obsah N-látek je na konci metání 13,3 % a na počátku těstovité zralosti 5,9 % U obilnin nárůst sušiny ce1kové nadzemní biomasy až do doby metání koresponduje s nárůstem pokryvnosti listoví. Maximálních hodnot sušiny se dosahuje asi 10-15 dní před plnou zralosti, kdy nastává mírný pokles. Nejvyššího výnosu zrna obvykle tehdy, kdy byla dosažena i nejvyšší produkce sušiny nadzemní biomasy

se praporcového listu obilnin Účinkuje na svízel, heřmánky, chrpu, mák vlčí, rozrazily, violky, výdrol řepky a další dvouděložné plevele oves hluchý do počátku metání - prasklá listová poch-va) je vhodné přidat smáčedlo pro zvýšení jistoty účinku, např. MERO 7. v metání (DC 50-51) v případě nutnosti lze provádět vláčení proti svízeli (prutovými branami). Nepřímá opatření Využívání osevních postupů a zásad střídání plodin (podíl obilnin ve strukturální skladbě pěstovaných plodin, střídání ozimů a jařin). Jestliže je to možné, provádět regulaci plevelů od. koleo- zení až vání odno- tek kolénko veníření tek metání zrna, vení ptile 1-3žování sloup- pra- listy jazýč- listové metání zralost kování porc. ku pos. pochvy listu listu DELFIN, MERTIL, PARDNER 22,5 EC POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ DO OBILNIN EMINENT STAR, SPORTAK EW PROTEG, RANFOR METAREX INOV, IRONMAX PRO konce metání. Delaro je optimálním fungicidem pro účinnou ochranu ječmene. Zde je vhodné jej použít od počátku sloupkování až do metání Ošetření obilnin proti listovým chorobám je v našich podmínkách zpravidla nejdůležitějším fungicidním zásahem. Ochrana posledního list Pšenice ozimá je ze všech obilnin nejnáročnější na předplodinu. Nejlepšími předplodinami jsou luskoviny, jeteloviny, okopaniny, olejniny a zeleniny. Pěstování po obilnině je nevýhodné, protože obiloviny způsobují zhoršení půdních vlastností. V období intenzivního růstu (metání až mléčná zralost) má.

Tvorba výnosu obilnin a možnosti modelování těchto procesů Jan Lipavský Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Tvorba výnosu hospodářských plodin ať už biologického, či hospodářského musí být v pozornosti každého pěstitele Obr. 1: S počátkem metání (obvykle v první polovině června) začíná chundelka metlice přerůstat obilninu. Obr. 2: Působení herbicidu Axil Plus (pinoxaden) na chundelku metlici (4 týdny po aplikaci) Chundelka metlice. Nejvýznamnějším trávovitým plevelem je v ČR chundelka metlice (zapleveluje téměř 80 % ploch ozimé pšenice) U jarních obilnin vzniká první kritické období [6,7,] před za-čátkem a na počátku sloupkování, kdy se ve vzrostném vrcholu utvářejí základy květenství. Druhé kritické období bylo zazname-náno před začátkem a na za-čátku metání, kdy se utvářejí pohlavní buňky. Třetí kritické období přichází v době nalé

obilniny 1. a 2. stupně: referá

 1. 5 - Metání. 51 - První klásky klasu viditelné. 53 - 1/4 klasu vymetána. 55 - 1/2 klasu vymetána. 57 - 3/4 klasu vymetány. 59 - Celý klas vymetán. 6 - Kvetení. 61 - Začátek kvetení - viditelné první prašníky. 65 - Plné kvetení - 50 % prašníků zralých. 69 - Konec kvetení - všechny klásky zcela odkvetlé. 7 - Tvorba zr
 2. ozimých obilnin o cca 7 až 10 dní dříve než v loňském roce (Graf 2). Podíváme-li se na sumy efektivních teplot nad 5 o C od počátku letošního roku vidíme, že stejná suma teplot v době metání
 3. Pěstování obilnin pat ří k základním zem ědělským činnostem. Ú čelem je získání potravin a p řidružených látek, produkce osiva. Cílem každého p ěstitele obilnin je finan ční zisk. Přirozenou a neoddiskutovatelnou sou částí procesu vedoucího k zisku by m ěla být kvalit
 4. Metání Zrání Přezimování Zimovzdornost Mrazuvzdornost Odolnost vůči pohléhání Výnos zrna Výnos zrna vysoký výnos ve všech oblastech, v sušších oblastech velmi vysoký Počet zrn v klase Tradiční Zemská výstava polních pokusů obilnin a řepky v Táboře 2020

Metání Zrání Přezimování Zimovzdornost Mrazuvzdornost Odolnost vůči pohléhání Výnos zrna Výnos zrna velmi vysoký v ošetřené i neošetřené variantě Hustota porostu Počet zrn v klase Tradiční Zemská výstava polních pokusů obilnin a řepky v Táboře 2020 Ozimé žito je jednou ze základních obilnin pěstovaných v České republice. V minulosti to byla nejvíce pěstovaná obilnina (v roce 1929 přes 1 mil ha na území ČSR). Od počátku 60. let minulého století plochy žita neustále klesají a žito je nahrazováno jinými, výkonnějšími druhy obilnin, především ozimou pšenicí METÁNÍ • 2012 • ODOLNOST K SUCHU • V MAXIMÁLNÍ VEGETACI • VE FÁZI PLNĚNÍ ZRN SILNÁ INTERAKCE: • DISPONIBILNÍ N + SUMA N • Q . X BBCH N !!! • NEVYVÁŽENÉ SRÁŽKY. PLEVELE, REGULACE, FUNG, N.PDZ. Časné setí pšenice jako redukce rizika přísušk Jeho vývoji vyhovuje vlhčí, mírně teplé počasí v období konce metání a kvetení obilnin. Produkce ZEA je pak ještě více podporována vlhkým počasím ve stadiu zralosti obilnin. Hodnoty obsahu mykotoxinů přesahujících povolenou hranici pro potravinářskou pšenici byly nalézány jen ojediněle, a to častěji pro DON než.

Podsevy do ozimých obilnin představují vícedru-hové využití, které vyžaduje příznivé stanoviště. Pro získání vysoké sklizně hmoty jsou nutné dostatečné do fáze metání. Optimální čas zralosti je mezi 28-33% sušiny, pro ozimé žito je to začátek až polovina června obilnin směřoval další vývoj syntetických regulátorů na jedné straně k herbicidům typu 2,4-D a na straně druhé k látkám proti poléhání. začátkem metání. Pozdější aplikace v metání může způsobit hluchoklasost. Výnosová deprese u jarníh Stádium od konce odnožování do metání je hlav-ním obdobím pro fungicidní ochranu obilnin. Sorti-ment registrovaných a používaných fungicidů je pro tento účel velmi široký a různorodý. Velkou skupinu účinných látek tvoří azoly. Ty jsou v posledních letech pod drobnohledem Evroé unie a mnohým z nic

Přehled uváděných virů obilnin BYDV Virus žluté zakrslosti ječmene (Barley yellow dwarf virus, BYDV) spolu s virem zakrslosti pšenice (Wheat dwarf virus, WDV) patří mezi nejdůležitější patogeny obilnin v ČR (Kundu et al., 2009a). BYDV patří do čeledi Luteoviridae, která zahrnuje několik kmenů z rodu Luteovirus (PAV, PAS obilnin (ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, triticale) a 25 ha jarních obilnin (jarní ječmen, jarní pšenice). Technologie není registrována v ovsu. Ve všech ozimých obilninách se aplikuje nově registrovaná Technologie Mustang 4x4 v tank-mixu Pixxaro 0,25 l/ha + Mustang Forte 0,75 l/ha. Obsah krabice tedy postačuje přesn

Obilniny - VP AGR

-renologická stádia obilnin= klíčení, vzcházení, odnož., generat. sloupkování, metání a kvetení, zrání-kvalita pšenice obecné= potrav -vlhkost 14%, objem.hm 780g/l, příměsi4%, nečistoty 0%, N látky v sušině 12%, lepek v sušině 25%, sedimentační hodnota 51-55ml, pokles 190-240s - od fáze metání obilnin, - na silně zaplevelených polích, kde nebyly aplikovány herbicidy, poněvadž zkrácení stébel může vytvořit lepší podmínky pro vývoj plevelů. Při aplikaci přípravku zabraňte: - úletu postřikové kapaliny na sousední pole a plodiny Ostatní porosty přihnojujeme až na počátku metání tj. ve fázi BBCH 51 dávce kolem 20 - 30 kg N/ha. Pro hnojení v tomto období volíme zpravidla pevná hnojiva, při volbě kapalných hnojiv použijeme aplikační nástavce, jinak hrozí nebezpečí popálení porostu, zvláště pak praporcového listu a klasu, které v daném i. obsah stopových prvků je přizpůsobený nutričním požadavkům obilnin, zajišťuje vysoké výnosy a zdravé rostliny období aplikace: odnožování, počátek sloupkování, počátek metání ; hnojivý roztok by měl být připraven 1-2 hodin před použitím. Měl by být dobře promíchán a nejlépe rozpuštěný ve vlažné vodě Rostlina: doba metání lat (na 50 % rostlin metají laty) velmi raná 1 Rostlina: Čirok může být vysetý po sklizni raných brambor luštěnin či obilnin na GPS. Odrůda Ruzrok může být pěstována v systémech konvenčního i ekologického hospodaření

koleo- zení až vání odno- tek kolénko vení vení ření tek metání zrna, ptile 1-3 listy žování sloup- pra- jazýč- listové metání zralost kování porc. ku pos. pochvy listu listu DELFIN, MERTIL, PARDNER 22,5 EC AGRITOX 50 SL, VIVENDI 200 CORBEL, CHAMANE, METFIN ORNAMENT 250 EW KAPUT HARVEST GRODYL 75 W Trio-D s.r.o. Osivo obilnin, osivo luskovin a jetelovin, osivo olejnin a přadných rostlin, osivo kukuřice a čiroků, osivo řepky Sledování fáze obilnin pro regulační ošetření (4.4.2017) Zapátrejte společně s domorodci v paměti, zda v místě nebyly kroupy zhruba v době počínajícího metání a představte si, jak klasy nemohly vystoupat přes zlomené pochvy svinutých praporcových listů a musely se vymanit bokem

(sloupkování, metání, kvetení a zrání) (ZIMOLKA ET AL., 2005). V průbhu vegetace procházejí rostliny vývojovými zmnami. Projevují se morfologickými a anatomickými zmnami. Vn jší znaky hodnotí makrofenologická stupnice, jednotlivé stupn jsou fáze růstu oznaþované od 00 do 99. Organogenez MOěNOST HNOJEN KVžTN 020 - OBILNIN A ůEPKA Požadovaný obsah NL Potřebný obsah dusíku v zrně Odběr dusíku (kg/ha) podle výnosu NL (%) N (%) N (kg/t) 6 t/ha 8 t/ha 10 t/ha 12 2,105 21,05 126 168 211 13 2,281 22,81 137 182 228 14 2,456 24,56 147 196 246 15 2,632 26,32 158 211 26 1. data nástupů makrofenofází - vzejití, odnožování, sloupkování, metání, plná zralost 2. datum sklizně 3. stav porostu po vzejití (=úplnost vzejití) (9-1) 4. stav porostu před zámrzem (9-1) 5. stav porostu po zimě (9-1) 6. vyzimování (9-1) 7. poléhání po metání, poléhání před sklizní (9-1) 8. délka. a obilnin proti houbovým chorobám. • Spolehlivé řešení hlízenky a černí v řepce olejce (BBCH 39) anebo klasu na začátku metání (BBCH 49-51), vždy v závislosti na konkrétních podmínkách (odrůda, tlak chorob, počet aplikací, atp.)

kvetení spadá do agronomické fenologické fáze metání obilnin a/nebo kvetení ozna čované kódem DC51 až DC69 (Petr et al., 1989) dle dekadické fenologické stupnice obilnin podle Zadokse. Údaje o fenologii voln ě rostoucího ke ře, jehož vývoj není pod vlivem zem ědělských zásah ů ukazuje odezv metání a kvetení obilnin byla úroveñ mnohem vyšší, zejména pak v konvenCním péstování. Pfíëina rozdílùje hlavné v piedplodinë Zajímavé je porovnat, po ja- kých ptedplodinách byla pšenice v jednotliWch zpüsobech hospo- darení péstována. Na obr. 3 je znázomëno složeni spektra pred- plodin analyzovaných vzorkú *nice Metání až počátek kvetení proti hnědé a rynchosporiové skvrnitosti, klasovým fuzáriím a rzím. Impact v dávce 0,5 l/ha + Iribis v dávce 0,5 l/ha. Impact v dávce 0,5 l/ha + Tebusip v dávce 0,75-1,0 l/ha. Příprava postřikové kapaliny

Informace pro zemědělství - Obilniny Obilnin

 1. Kromě klasicky setých obilnin se vzdáleností řádků 12,5 cm jsou velmi dobré výsledky v ze-mědělské praxi dosahovány v kombinaci se založením poros-tů obilnin plošným setím do patnácticentimetrových pásů s mezerami 10 cm, kterými pak projíždějí aplikační trubi-ce (obr. 2). Trubice se dodáva-jí s různými maticemi.
 2. Impulse Gold bude v porostech obilnin spolehlivě zasahovat i v období sloupkování a metání (T2-T3 aplikace). Aplikace vyřeší všechny klíčové choroby včetně DTR u pšenice. Navíc vykazuje silnou vedlejší účinnost na nebezpečného patogena ječmenů ramulárii
 3. (T1, BBCH 31) a následného ošetření Tangem super na počátku metání (T3). U těchto variant bylo dosaženo relativního výnosu 107 % v roce 2010 a 108 % v roce 2011. Je nutno konstatovat, že výnosový přírůstek byl tvořen účinkem Tanga super, zatímco efekt Duettu Top byl v tomto případě mizivý
 4. spektru houbových chorob obilnin jako např. komplexu chorob způsobujících stéblolam (Pseudocercosporella herpo-trichoides, Fusarium spp., Rhizoctonia ošetření klasu v době metání do plného květu Jarní ječmen fuzariózy, listové skvrnitosti Mirage 45 ECN
 5. metání Konec metání Počátek až konec květu Počátek až konec zrání Počátek odnožování Pátá odnož viditelná Konec odnožování Začátek sloupkování Fáze 1. kolénka Fáze 2. kolénka Objevení se posledního listu (praporcový list) Fáze jazýčku, jazýček praporcového listu již viditelný Špičky osin, osiny jsou.

obilnin, cukrovky, slunečnice a řepky ozimé proti houbovým chorobám Originální kombinace dvou účinných látek umožňuje vysokou univerzálnost se používá při výskytu choroby v období od fáze objevení se posledního listu nejpozději do konce metání (BBCH 37-59).. WETO 250 EC to je dlouhodobá a efektivní ochrana obilnin při samostatném ošetření nebo v tank mix směsích od fáze praporcového listu do konce fáze metání (BBCH 39-59), S0LIGOR (0,5 - 0,7 l) ACANTO (0,5 l) + WETO (0,3-0,5 l) VENTURO* + PORTER* T2 *přípravky v registračním řízení . HERBICID Brouci se v květnu stěhují ze zimovišť nevymetaných obilnin. Mohou však klást za do obilnin, přičemž vajíčka kladou na líc listů příznivých podmínek i do listových pochev podél středního listového nervu v období od jarních obilnin při odnožování Obvykle druhů až 20% škodlivost Doporučené sledy ošetření pro rok 2015 Termíny pro použití fungicidů jsou obvykle označovány podle vývojových fází obilnin: T(0) - od začátku vegetace do konce odnožování - BBCH 29 T(2) - období vegetativního růstu do vytvoření praporcového listu - BBCH 37-39 T(3) - období metání - BBCH 51 - 55 T(4. 1. seče na počátku metání raných travních druhů (odkvétání pampelišky). Polointenzivní využívání - dvousečné využití s možným přepasením v podzimním období. Jarní - v období zakládání porostů obilnin výsevem do krycí plodiny (obilniny, luskoviny, směsi obilnin a luskovin, jílek jednoletý)

Choroby obilnin (9) - Fuzariózy obilnin - Články

Informace pro zemědělství - Pšenice Obilnin

Metání / zrání středně rané / středně rané Přezimování Zimovzdornost dobrá až velmi dobrá Mrazuvzdornost výborná (ÚKZÚZ 2011/12 - 8,3) Odolnost k přísuškům dobrá Výnos zrna špičkový (115,6 % - ÚKZÚZ 2011 - 13 průměr ošetřená a neošetřená varianta) Hustota porostu vysoká (600 - 650 klasů/m2 Klíčí při teplotě 1-2°C a ve srovnání s pšenicí snese holomrazy až -30°C.Má nejdelší stéblo ze všech obilnin, listy mají krátký jazýček i ouška. Stéblo i listy mají stříbrošedý až modravý nádech fáze metání až kvetení (BBCH 59-69). Bezpečnostní zacházení - prevence: P280 Používejte ochranné rukavice (ochranná oděv), ochranné brýle (obličejový štít). P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. Ošetření lze provádět jen za bezvětří nebo při mírném vánku, v tomto případě po větru od dalších osob

Obilniny - Wikipedi

Dnes je jednou z nejvýznamnějších obilnin s největší osevní plochou. V oblibě je pšenice s krátkým stéblem, které nemá tendenci poléhat. U zelené pšenice je na počátku metání obsah NEL 5,23 MJ.kg-1, vlákniny 29,5 %, ve voskové zralosti (sklizeň na GPS) je obsah NEL 5,55 MJ.kg-1 a obsah vlákniny 26,8 %. Sběr S ohledem na nároky obilnin na dostatek stopových prvků, je důležité doplnění mikroživin. V minulých ročnících se osvědčilo ošetření přípravkem Mikrokomplex v dávce 3 l/ha v průběhu března. Později následovala aplikace listového hnojiva Fertigreen Kombi v dávce 5 l/ha (BBCH 31) CHEROKEE je fungicid pro ochranu obilnin proti důležitým houbovým patogenům ječmene, pšenice, žita a tritikale. do vývojové fáze 59 (konec metání). Ošetření se provádí preventivně a při zjištění prvních příznaků choroby. Ošetření se provádí 1x za sezónu

Kompletní ochrana všech obilnin fungicidy Dow AgroSciences

Porosty ozimých obilnin, a především pšenice, byly ošetřeny před nebo v průběhu metání silným fungicidním zásahem. Situace to tak chtěla, kdy se po srážkách a ochlazení choroby prakticky nevyvíjeli, ale oteplení přineslo zrychlení infekčních tlaků prakticky všech hlavních chorob a metání. Stéblo obilnin je Elánkované (4—5 Clánkü), obvykle duté. V bazální (dolní) Cásti stébla jsou Clánky (internodia) krátké, smërem vzhtru (apikální Cást) se prodlužují. Clánky jsou oddëleny kolénky, od kterých vy

Řada obilnin je ale mělce kořenících (např. ječmen) a jejich výnosová úroveň je silně ovlivněna dobrým výživným stavem půdy. a metání však nároky stoupají. Čirok je nejvýznamnější plodinou aridních oblastí schopnou růst i v limitujícíc Pro metání je charakteristické, že z pochvy praporcového listu vyčnívá právě polovina květenství (BBCH 55). Počátek kvetení nastává u obilnin tehdy, když se začíná uvolňovat pyl z tyčinek ve střední části květenství (BBCH 60). Označení fenofází pomocí BBCH se použív

Pšenice setá - ozimá Fenologické Fáz

u obilnin. Reakce na hnojení N je nižší, než se předpokládalo. Konce mladých listů se svinují podélně. Při metání jsou klasy špatně vyvinuté, v horních partiích hluché. Při extrémním deficitu jsou klasy zcela bez zrna. Fe Výskyt především u ovocných kultur, u polních plodin vzácně. Většinou na alkalických. obilnin i kukuřice jsou stáčení listů, ohýbání a křehnutí stébel, redukce odnožování, anomálie při metání, nebo anomálie vzdušných kořenů (kukuřice). Herbicidy z této skupiny jsou určeny především k regulaci dvouděložných plevelů v obilovinách, kukuřici či v porostech trav meënë provést u ozimých obilnin v podmínkách nepromyvného vodního režimu (tëžší nin (na poöátku metání) a ozimé Yepky (ve fázi žlutých poupat) provést hnojení kvali- tativní ve výši 15-25 kg.ha-l N - brambory se piihnojují dusíkem béhem vegetace pou

Listové a klasové skvrnitosti pšenice - braničnatka

Lukáš et al. 2019, Neukam et al. 2016). U ozimých obilnin se většinou používá hranice 0 oC, ale kritická hranice efektivní teploty se v průběhu růstu a vývoje více či méně mění (např. Slafer, Rawson 1995). Rychlost vývoj je ovlivněna i fyziologickými procesy, které souvisejí s dostupností vody Růst obilnin. Životní cyklus obilnin dělíme na období: vegetativní: (klíčení, vzcházení , odnožování) klíčení. zakořeňování a vzcházení. tvorba listů a odnožování. generativní: (sloupkování, metání, kvetení a zrání) diferenciace vrcholového meristému (základu budoucího klasu a laty

Obiloviny - Studentske

Herbicidní balíček na ochranu obilnin str. 11 Fungicidní balíček na ochranu obilnin str. 11 do počátku metání. Odolnost proti dešti 1 - 2 hodiny po aplikaci dle klimatických podmínek (teplota, vlhkost). Přípravek je vyloučen z použit Metání Zrání Přezimování Tradiční Zemská výstava polních pokusů obilnin a řepky v Táboře 2020. SAATEN-UNION CZ s.r.o. Chaloupky 354 683 52 Šaratice Tel.: + 420 541 221 175 Fax: + 420 541 221 113 » Právní upozornění. - růst a vývoj obilnin » klíčení, vzcházení (krynologická fáze, 50 - 60 % vody, rozdílná potřeba teploty, vzduchu) » odnožování (autoregulace porostu, 6 - 12 oC) » sloupkování (přechod mezi růstem a vývojem, 30 - 40 dnů, 12 - 16 oC, ztráta zimovzdornosti, základ klasu) » metání a kvetení (opylení, zrání, 16 - 20 oC - především k ochraně obilnin před listovými a klasovými chorobami, systémové vlastnosti, široké spektrum účinnosti. Vysoká účinnost proti padlí travnímu, rzem, braničnatce, plevové, hnědé a rhinchosporiové skvrnitosti ječmene. Působnost preparátu může vydržet až do metání. Biologické prostředky na bázi. ZNOJMO: 'Za uplynulé období napršelo celkem 46 mm srážek, poslední víkendové srážky činily 26 mm. Porosty obilnin tuto vodu v době metání velice ocenily. Hůře však reagovali na nízké noční teploty v minulém týdnu porosty slunečnice a především kukuřice, kde došlo k poškození

Ozimy | Odrůdové pokusy Kroměříž 2020 | Polní den Kroměř힊kůdci obilnin IGenobanka | Genobanka | Galerie | Zemědělský výzkumnýChcete dosáhnout vysokých výnosů a zdravého porostuAktuální přehled ochrany polních plodin - květen a červen

Růstové fáze u obilnin 1) klíčení (dostatek vody a teploty) 2) vzcházení 3) odnožování 4) sloupkování a metání 5) kvetení a opylení 6) zrání -C- 3 druhy mléčného skotu - holštýnsko - fríský, jerseyský, red-holštý před metánim až na začátku metání, zvýšeni kvality - obsahu N-látek v zrnu 24.3.2020 Moření ozimých obilnin: - přídavek k mořidlu LignoAktivátor roztok 1,5 - 2l/1 tunu osiva,. Ochrana ozimých obilnin proti škůdcům a chorobám. Kalamitní výskyt hrabošů a slimáků způsobuje značné škody v porostech ozimých obilnin. Za slunečného počasí kontrolujte i nadále výskyt křísů, především v oblastech s pravidelným výskytem virových zakrslostí obilnin Polyfágní druhy škůdců obilnin NEMATODY A-1 háďátko obilné Aphelenchus avenae Bastian, 1865 A-2 háďátko pšeničné Anquina tritici (Steinbuch, 1799) Chitwood, 1935 wheat nematode A-3 háďátko zhoubné (a další druhy háďátek) Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936 stem nematode HMY Vyjmenujte hlavní růstové fáze obilnin (I. skupiny) klíčení, vzcházení,první listy, odnožování, sloupkování, naduřování listové pochvy, metání, kvetení, zrání, plná zralost. Jaké jsou kategorie odrůd pšenice dle vhodnosti pro pekařské zpracování.

 • Oteklý krk zvenku.
 • Přetažené třetí víčko u kočky.
 • Srnec obecný.
 • Larva trochofora.
 • Krakov co navštívit.
 • Koloběh fosforu v přírodě.
 • Základní skladební dvojice pracovní list 5. třída.
 • Emily deschanel pribrala.
 • Medvěd hnědý na slovensku.
 • Ricky nelson death.
 • Tlusty zapisnik.
 • Beer bottle.
 • Infotainment bolero 2017.
 • Sebastian význam jména.
 • Žádost o neplacené volno z důvodu péče o dítě vzor.
 • Sanela slp 19rb.
 • Locika prutnatá.
 • Sedm statečných.
 • Luxol palisandr 5l akce.
 • Obleceni k prvnim narozeninam.
 • Meme vtipy.
 • Bonnie tyler i need a hero.
 • Zkrácení kovového tahu.
 • Jihomoravský krajský národní výbor.
 • Fáze měsíce 2018.
 • Hry rozvíjející komunikaci.
 • Peugeot partner 2008.
 • Suzuki intruder 800 cena.
 • Maslo na prudusky.
 • Vyhřezlá ploténka bolest.
 • Střelný prach.
 • Hennessey whiskey.
 • Nsdap 09.
 • Pre energi.
 • Rozbitá sklenice význam.
 • Shrnovací mříže.
 • Solárium diskuze.
 • File nowaco recept.
 • Program na tvorbu loga mac.
 • Samolepky online.
 • Darovací smlouva nemovitost vzor 2018.