Home

Základní skladební dvojice pracovní list 5. třída

4. ročník Čj - Procvičování - Základní škola MOCHO

 1. Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá; Pracovní list - dum; Druhy podmětu - Ryšavá; Druhy přísudku - Ryšavá; Shoda podmětu s přísudkem. Podmět rodu středního 1 - dum; Podmět rodu středního a ženského PL online - du
 2. Materiál obsahuje prověrku základních skladebních dvojic ve dvou variantách. Součástí je řešení. Očekávaný výstup: vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty Prověrka - základní skladební dvojice.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Prověrka - základní skladební dvojice. Metodický portál : Digitální.
 3. 5. třída. Čtenářský deník Pracovní list - vyznačování základní skladební dvojice (podmět a přísudek) 2. UČ 15/ cv. 1 kontrola (skupina 2) 3. Slova příbuzná UČ str. 16 (zápis) 4. UČ str. 16/cv. 1 + 2 pracovní list k vytisknutí . DÚ Uč str. 59/ cv. 17 (také vyfoť a pošli).
 4. Co je to základní skladební dvojice? Jako základní větné členy označujeme podmět (podstatné jméno nebo zájmeno v 1. pádu) a přísudek (sloveso v určitém tvaru). Spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Kdybychom se podívali na stavbu věty jako na strom, pak by základní skladební dvojice byla kmenem a ostatní větné členy jeho větvemi, které se teprve.
 5. PODTRHNĚTE ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Všechny pochybnosti se ukázaly jako oprávněné. Pes, kterého mi chovatelka předvedla, byl skutečně mohutný. Slunečné odpoledne u vody plynulo zcela klidně. Sestra mi pomáhala v domě i na zahradě. Ze stanů se ozýval dětský smích. Týdny ubíhaly a teta stále nepomýšlela na návrat.
 6. Život a dílo Marka Twaina - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_12.pdf (173,1 kB) VY_32_INOVACE_7/13: Opakování - Základní skladební dvojice - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_13.pdf (172,6 kB) VY_32_INOVACE_7/14: Opakování - Shoda přísudku s podmětem - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_14.pdf (171,2 kB) VY_32_INOVACE_7.
 7. Prověrka - základní skladební dvojice Mgr. Petra Cemerková Golová: 15. 10. 2010: 14121: Závěrečná práce z českého jazyka pro 5. ročník.

Prověrka - základní skladební dvojice - Školáci

Video je primárně určeno pro mé žáky ze 4.A, kterým se snažím na dálku vysvětlit novou látku v době karantén Základní skladební dvojice, Mgr. M. Vintrov Prezentace je určena pro žáky 4. a 5. ročníku. Žákům je vyvozeno učivo o skladebních dvojicích, podmětu a přísudku. Na pracovních listech si žáci prakticky procvičí určování základní skladební dvojice (podmětu a přísudku) a určovacích skladebních dvojic

CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Prověrka - základní skladební dvojice. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 10. 2010, [cit. 2020-11-26] Dnes si procvičíme určování základní skladební dvojice v připravených větách.Podmět a přísudek tvoří základy vět, ale bohužel dělají velké problémy mnoha školákům.. Proto jsme na jejich procvičení připravili nový test s 10 úlohami Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB 5. TŘÍDA. Třídní učitel: V těchto cvičeních se pokuste vyhledat základní skladební dvojice ve všech větách, stačí ústně (psát budeme během hodin). Poslední cvičení - diktát si ale nechte od někoho nadiktovat a napište ho do ŠS. Vypracuj si dvoustránkový pracovní list zde. Všechna cvičení se týkají. Recepce ZŠ: 315 559 637. Školní družina: 702 129 131. Školní jídelna: 702 129 12

Základní skladební dvojice pracovní list 3. třída Pracovní list 3.třída . Pracovní list 3.třída. 1. Víte, jak vypadá zub? Podívejte se na obrázek a pak zkuste doplnit správné názvy Základní skladební dvojice Základní skladební dvojici tvoří základní větné členy podmět a přísudek 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Podmět a přísudek spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Nesou jádro informace obsažené ve větě. Podmět. Pro podmět platí: Je vždy v 1. pádě. Může být vyjádřen: kterýmkoli slovním druhem. Ptáme se na něj. Utvořte z podstatných jmen a sloves základní skladební dvojice. (Spojte slova, která k sobě významem patří). Slovesa uveďte ve tvarech přítomného času. ptáci zpívají slunce svítí tráva se zelená listí padá prádlo se suší auto jede houby rostou kuchař vaří čas utíká chlapci běhaj Skladební dvojice + Základní skladební dvojice. dole v příloze najdete PL Skladební dvojice + Základní skladební dvojice - procvičování stáhněte si a zkuste vyplnit, zkontrolujeme si v pátek na hodině; Určování sloves. UČ - str. 35, oranžová tabulka - přečtěte si, budem eprobírat na hodin Učebnice - str. 16/ cv. 5 - ústně (on-line) - str. 16/ cv. 5 (Přepiš věty do sešitu a vyznač základní skladební dvojice.) Poslat ke kontrole. Pracovní sešit - str. 12/ cv. 1, 2 (on-line) MATEMATIKA. Pracovní sešit - str. 43/ cv. 11, 12. ČTENÍ A PSANÍ. Pracovní list - Čtení 2. Pracovní list - Psaní 2. PÁTEK. ČESKÝ JAZY

Český jazyk: Slovesné tvary, základní skladební dvojice. Učebnice str.12.-19. Pracovní sešit str.10. Přirovnání. Diktáty na vyjmenovaná slova 3. Určete věty jednoduché (J) a souvětí (S) ( nezapomeň si nejdříve označit základní skladební dvojice): Ze starého domku stoupal slabý, řídký kouř. J --- Tatínek čekal, až se maminka vrátí. S V1, až V2. Bělouši potřásli hlavami, hřívy jim vlály jak bílý oheň. S V1, V2. Vladimíra znám velice dobře. J --- 4

5. třída zsvelehrad.c

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Pracovní sešit str. 30 - Přísudek rozvitý Zkuste doplnit, co zvládnete. Pracovní sešit str. 31 - Shoda přísudku s podmětem Doplňte koncovky příčestí minulého a vyznačte základní skladební dvojice 5.třída; 6.třída; 7.třída; 8.třída; 9.třída; Základní skladební dvojice a určovací skladební dvojice; Přísudek a podmět; Souvětí. Řeč přímá a nepřímá S titulem Český jazyk 5.r. ZŠ - pracovní sešit (nová řada dle RVP) souvisí: Český jazyk 3.r. ZŠ - pracovní sešit (nová řada dle RVP). Pátek 5. červen. Učivo. Dobrý den, vážení rodiče, zasílám dnešní učivo: ČJ - uč. str. 128 - v modré tabulce zopakovat shodu přísudku s podmětem, 128/1 vypsat základní skladební dvojice z vět, PS 49/1, 2 M - uč. str. 133/43, 44, 49, 51 ústně, 133/42, 45, 46 písemně PŘ - uč str. 83, 84 přečíst, PS 41.

23 nejlepších obrázků z nástěnky vyjmenovaná slova | Učení

Základní skladební dvojice - Moje čeština - Čeština na

pracovnÍ listy do ČeskÉho jazyka: ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE - VÝSLEDKY ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ - VÝSLEDK Shoda podmětu s přísudkem- pracovní list Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci vyhledají ve větách základní skladební dvojici, určí podmět a přísudek, doplní koncovky příčestí minulého Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Podmět, přísudek, shod Podmět a přísudek (neboli základní skladební dvojice) jsou nejdůležitější součástí každé věty - od nich se vše odvíjí a další větné členy je řádně rozvíjejí. Chcete je perfektně umět, abyste nebyli ve škole překvapeni z žádného náročného větného rozboru? Tak cvičte a cvičte - třeba na našich elektronických testech. Pokud je nezvládáte na 1 s.

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

ČJ - otevři si pracovní list a vypracuj úkoly k zopakování učiva ČJ úkol 10. 11. , vše opiš do školního sešitu. Uč. str. 26 cv. 5 - vlož si na cvičení fólii (pokud ji doma nemáš, opiš slova, kde je potřeba něco doplnit na tabulku nebo do sešitu) a doplň chybějící písmena Přílohy. Podzim - pracovní list (169 kB). Štítky: 3. a 4. třída, podzim Pracovní list č. 5 - Nácvik psaní čísel, šipky v obrázku vyznačují směr psaní. Děti v tomto věku ještě nemusí umět čísla zapsat, stačí, když je umí Pracovní list č. 7 - Základy sčítání pro předškoláky

Vyhledávání » Digitální učební materiály RV

Český jazyk - 5. třída - On-line test zdarma. 1. Ve které z následujících možností je správně podtržena pouze celá základní skladební dvojice? A) Moje nejlepší kamarádka sbírá podpisy slavných zpěváků. B) 5. v několika slovech přejatých. 6 Druh učebního materiálu: pracovní list Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Ehrenbergerová, pedagog ZŠ Líšnice. Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Projekt EU Peníze školám 5. třída Třídní učitel: Ranní družina pro 3. - 5. ročník nebude. Děkujeme za pochopení Základní škola Suchohrdly okres Znojmo. příspěvková organizace Školní 195, Znojmo 669 02. Sborovna a družina +420 773 192 304 zssuchohrdly@email.cz. Ředitel školy +420 777 955 368 zssuchohrdly@gmail.com

Základní skladební dvojice - 1

Třída 5. C ČESKÝ JAZYK Opakování Věta jednoduchá Základní skladební dvojice Pracovní sešit str. 40 cv. 9, 10, 11 ČTENÍ Úkoly na 22. - 23.6. Číst domácí četbu, ze které pak bude zpracován čtenářský list Čítanka - pokračovat v četbě čítank 4. utvořte tabulku - podmět a přísudek a do ní vypište základní skladební dvojice např. podmět přísudek Alenka jela 5. Vyberte si tři věty a určete slovní druhy. 1. Já si myslím, že dnes se ven děti asi nepodívají. V1, že V2 Venku je velmi ošklivé počasí. Náměstí se zaplnilo voňavými stánky a zajímavými. ONLINE VÝUKA - Přijímačky z češtiny a matematiky - 5. třída 2. 11. 2020 - 17. 3. 2021, Po a St od 16:00 do 17:30. základní skladební dvojice; pracovní sešity ČJ, MAT (vytvořené společností Tutor, s.r.o.), které obdrží Vaše dítě zdarma. 5. třída - školní týden 11. 5. - 15. 5. 2020. Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice.online.. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa obsahující výklad učiva n 1. Základní skladební dvojice - výklad = naše video. Základni skladební dvojice - naše video. 2. Učebnice str. 80(84) - 81(85) Pozor, připomínám - dvojí uč. = jiné str. Informace ve žlutých tabulkách vám připomenou vše z našeho videa a prozradí, jakým slovním druhem může být podmět také vyjádře

pracovní list (vždy na známky, pokud není napsáno jinak): pracovní list č. 1 - cv. 1, 2, 2a (kapitola Základní skladební dvojice) cv. 1 z kapitoly Shoda přísudku s podmětem - základní typy, budeme dělat společně na online hodině ve středu; pracovní list č. 6 - cv. 1, 2, Matematika - pracovní sešit str. 8 - 10 po cvičení 4. Český jazyk - pracovní sešit str. 9 cv. 11, dále str. 10 - 12. Pokud by jste měli s něčím problém nebo něčemu nerozuměli, pořešíme na on-line hodině v pondělí. Přírodověda - do sešitu si nalepte nebo opište zápis, který jsem vám předala v úterý ve škole

Základní skladební dvojice, Mgr

- český jazyk: ve vytvořených větách určit u všech slov slovní druhy, máš mít hotový určený podmět a přísudek a zaznačení základní skladební dvojice (FOTO) - přečíst si v učebnice str. 34 text, najít přes fólii co nejvíce slove - pracovní list - souhrnné opakování pracovní list - pracovní sešit str. 56/1,2 - vypracujte si až po skypovací hodině (toto učivo vám v úterý budu vysvětlovat) 13. týden 1.6. - 5.6

Pracovní list - přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména tvrdá a měkká. 5. Pracovní list - opakování učiva - základní skladební dvojice, minulý čas, předpony s-, z-, slovní druhy Lenka. 1.třída Jazyk český 8.třída 25.3.2020 PL č. 4 Dnes si ještě procvičíme základní skladební dvojice - podmět a přísudek. Cvičení vypracujte do školního sešitu s nadpisem Pracovní list č.4. 1. Vyber věty s přísudky slovesnými a odpovídající písmena zapiš do tajenky. H Anička je výborná čtenářka - vyjmenovaná slova po S - pracovní list - uč. str. 96/4 a 97/5 - pracovní sešit Hravá čeština str. 40 a 41 : Čtení - každý den 15 minut číst - vypracuj pracovní list Jablečný závin (bude zaslán emailem) - Hravá čítanka - O´Bluda, str. 60, 61 : Psaní - 2 stránky z písanky : Matematik základní skladební dvojice (93) O podmětu a přísudku (88) Základ věty (95) 2) Čtenářský deník. pracovní listy ke Karlíkovi 1- 30 + závěrečný prac.list-Referát; pověsti o Praze; vlastní četba; Seznam četby; 3) Moje psaní. moje vizitka; volné psaní o prázdninách ( podzimních) Moje Vánoce; 4) Korektura. 5) Kulturní.

DUMY.CZ Materiál Český jazyk 4.-5. ročník - Skladební dvojice

 1. Základní skladební dvojice Bajky Vypravování - uč. str. 32, 33 - pročti si Matematika Opakování násobilky (vypracuj pracovní list) Pokud nemáš tiskárnu, stačí na volný list napsat.
 2. 4. základní skladební dvojice je - ZEDNÍK STAVÍ. pracovní sešit s. 12 cv.1 - doplň vhodné slovo do věty cv.2 - vyznač ve větách základní skladební dvojice podle vzoru-> sloveso podtrhni vlnovkou, ptej se otázkou kdo,co? na druhou část základní skladební dvojice. Celou základní stavební dvojici spoj svorkou
 3. Skladební dvojice - pracovní list pro 9. ročník, shoda, řízenost, přimykání, druhy přísudku 21. Stavba věty a souvětí - pracovní list určený pro 9. ročník, procvičení a prohloubení učiva o větách podle postoje mluvčího, větách dvojčlenných, jednočlenných a větných ekvivalentech, opakování věty jednoduché a.
 4. List s větami - určování zákl. skladební dvojice + číslování slovních druhů - první tři věty. Učebnice - diktát - str. 38 cv. 5 - prosím opět o zaslání - str. 38 cv. 1,2,3, Pracovní sešit - str. 25 cv. H,CH - jen doplnit, str. 26 cv

Prověrka - základní skladební dvojice - Digitální učební

 1. Kdo má možnost, prosím vyfotit vypracovaná cvičení a pracovní listy z českéhojazyka i matematiky a poslat na e-mail coufalikovam@zsnadrazni.eu, nebo nosit do školy do 21. 4. UČIVO (30.3. - 5.4.) Český jazyk. Zápis do sešitu: Základní skladební dvojice. Členy základní skladební dvojice se nazývají PODMĚT a PŘÍSUDEK
 2. str. 7 cvič. 3,4,5, Anglický jazyk. Procvičování použití some, any, a/an online zde: some, any, a/an. pro off-line žáky je pracovní list nachystaný ve škole. procvičování some, any, a/an PS str. 39/1,2,3. UČ str. 54/1 A city guide. přečti a poslechni si článek o Dubai a písemně odpověz na otázky 1,2,3 do školního.
 3. ČT - sloh - vzpomínka na školu v přírodě - pracovní list - doplňování . 14.6. TV - pohybové aktivity, vybíjená. VL - ČJ - základní skladební dvojice (podmět a přísudek) URČOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE, opakování ze 3.třídy. ZÁKLADNÍ OTÁZKY K URČOVÁNÍ, PS STR. 32 CV. 1. M - opakování početních operac
 4. Všechny úkoly co jste doposud plnily zkontroluji ve škole v pondělí 30.11. Chystejte se dle rozvrhu, vezměte s sebou obrázky ke sv. Martinovi a erb nebo vlajku ke Krumlovu, také prac. list Moravský Krumlov, samostatný úkol na kopii do čj s datem 16.11.= základní skladební dvojice a úkol z 19.11. =souhrnné opakování

Vyhledejte ve větě základní skladební dvojici - test (10 úloh

 1. 3. zadání, termín splnění 30.10.202
 2. - skladební dvojice. M- procvičujeme zlomky - písemné dělení . Aj - Food- jídlo během dne ( snídaně, oběd, večeře ) - projekt : Co jím během dne - zadání během týdne - Sloveso LIKE - mít rád. Př - rostliny - části těla: kořen, stonek, list, kvě
 3. Domácí příprava 1. 6. - 5. 6. 2020. Český jazyk. Seznámení s pravidlem shody podmětu s přísudkem, Uč. Str.169-171; Cvičení do školního sešitu: 169/2 Opiš 2. odstavec a tužkou nadepiš slovní druhy. 170/4 Převeď 8 vět do množného čísla. 170/1 Z 1. odstavce vypiš základní skladební dvojice. 171/2 Opiš celé cvičení

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

Základní, základní umělecká a mateřská škola Stachy. 3. třída. Po 15. 6. - 19. Cvičení najdete v Poznámkovém bloku nebo jako pracovní list (v příloze). slova protikladná (slova opačného významu). Např. holka - kluk, malý - velký, mluvit - mlčet. Cvičení je v Poznámkovém bloku (a v příloze Učivo 5. 10 - 9. 10. 2020. Český jazyk - ověřovací test, budu v pondělí posílat k nahlédnutí. Prosím o podpis. Učebnice str. 10, cv. 1 - 4. Slova jednoznačná a mnohoznačná, základní skladební dvojice. PS str. 5 - 7 po cv. 3. Sloh - Přihláška - porozumění textu, vyhledávání podstatných informací Pracovní sešit pro tvořivý styl výuky, mezipředmětové vztahy a zapojení žáků do výuky procvičuje zejména učivo: nauka o slově, význam slov, stavba slova, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, stavba věty a základní skladební dvojice. Na konci sešitu je klíč s řešením. Páté vydání z roku 2018

- umět slovíčka 20. lekce, pracovní sešit 52/4, 53/5,6, stále procvičujeme minulý čas. Český jazyk -s.94/4 napsat ve wordu na papír - bude hodnoceno-vypracuj pracovní list. Vypiš základní skladební dvojice. Doplň koncovku minulého času. Místo lidí dělal__těžkou práci stroje 4. třída. Po 18. 5. - Pá 22. V příloze opět posílám pracovní list se souhrnným procvičováním. Seš. D: Uč. str. 118/2 - Utvoř a napiš 5 vět podle zadání v učebnici, vyznač základní skladební dvojice a barevně si zakroužkuj koncovky příčestí minulého ápadočeská univerzita v lzni FAKULTA P A Á KATEDRA Č É A A A ERATURY NÁ Ů PRAVOPISU SYN A É D Á Á Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma léta studia (2008-2013) edoucí práce: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. lzeň t8. března t r s Věta jednoduchá + základní skladební dvojice: V učebnici Český jazyk 3 na straně 191, 192 a 193 vypracujte cvičení 3, 4, 5 a 6 (naskenovaná cvičení naleznete také pod tabulkou). Vypracované úkoly odevzdejte do učebny G-Suite nejpozději 1.6 . do 8:00 PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 11. - 6. 11. 2020 Třída: 3. A Český jazyk Stavba věty jednoduché Základní skladební dvojice Kořen slova, předpona, přípona - uč. str. 34 Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - uč. str. 35, 36 Bajky Vypravování - uč. str. 32, 33 - pročti si Matematika Opakování násobilky (vypracuj pracovní list) Písemné sčítání.

Pracovní list č. 5 SRDCE A KREVNÍ OBĚH 1. Vybarvi þervenou pastelkou srdce. 2. Spoj arou, co k sobě patří. srdce roznášejí kyslík červené krvinky pohání krev bílé krvinky ničí zárodky nemocí 3. Doplň slova: tepen, srdce, žílami. _____ pracuje jako pumpa 5.A,B,C: Stejně jako každý pátek, i dnes vás čeká pracovní list. Stáhněte si ho, vytiskněte a vyplňte. Děti, které nastupují 25.5. zpět do školy, vyplněný pracovní list neposílají, ale přinesou ho s sebou hned v pondělí 25.5. do školy. Ostatní děti PL posílají svým paním učitelkám, tak jak jsou zvyklí ČJ - Uč: str.50/ cv.10 - Na samostatný list papíru položený na linkované podložce s nadepsaným dnešním datem opiš osmou až třináctou větu a v každé urči základní skladební dvojici, tj. podmět v 1. pádu podtrhni podle pravítka rovnou čarou a přísudek, což je slovesný tvar, vlnovkou Pracovní list ČJ - Úterý 12.5. 2020 1) Vyznač pouze základní skladební dvojice Moje maminka peče skvělé koláče. 2) Nejprve do věty doplň i/y a pak opět vyznač pouze základní skladební dvojici, ale všimni si, že podmět může být i více slov Na jejích stránkách se proháněli lvi, pardáli, tygři, levharti a rysi 1. Základní stavební dvojice, věta jednoduchá, souvětí - pracovní list k procvičení učiva o větě a její stavbě. 2. Test - vyjmenovaná slova a shoda podmětu s přísudkem - prezentace PowerPoint, ve které žáci vybírají správnou variantu. 3

5. TŘÍDA :: ZŠ a MŠ Bohdalo

Práce na 25. - 29. 5. Druhy podmětu a přísudku - PS 36/4 - uč. 180/5 vypsat do ŠS základní skladební dvojice, určit druh přísudku. Shoda přísudku s podmětem - PS 37/5 (př. Břízy se zazelenaly.) - PS 37/6 (př. Staré hodiny odbily půlnoc.) - PS 37/7 (př Třída/ročník: IV. Datum vytvoření: 4.4.2014. Jazyk a jazyková komunikace Tematická oblast: Věta, souvětí, základní skladební dvojice Předmět: Český jazyk Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Práce s textem, poznávání-věta, souvětí. Pracovní list Soulad se ŠVP: Je plně v souladu. Pracovní list č. 2 (XIII.) Vypiš ze souvětí základní skladební dvojice: žáci milovali - ředitelství rozhodlo 3. 3. třída, kupuje rozhodlo se - činný rod, 2. třída, tiskne 7. U slova poznávací urči všechny mluvnické kategorie (pád, číslo, rod, vzor)

Pracovní list slouží k opakování učiva o úhlu a jeho vlastnostech pro žáky 7. ročníku. Tématem pracovního listu jsou druhy a vlastnosti úhlů, převody úhlů, konstrukce daného úhlu podle úhloměru, přenášení úhlů a grafický a početní součet a rozdíl úhlů 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7 Podmět a přísudek. Podmět a přísudek spolu tvoří tzv. základní skladební dvojici. Nesou jádro informace obsažené ve větě. Podmět. Pro podmět platí: Je vždy v 1. pádě. Může být ve všech pádech kromě 1. a 5. pádu. Závisí na slovese nebo. (základní skladební dvojice jste již vyznačili) Pracovní list ČJ - Středa 6. 5. 2020 1) Napiš vyjmenovaná slova po M My, mýt, myslit, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, nachomýtnout se, Litomyšl 2) arevně ve vyjmenovaných slovech po M zvýrazni zvratná sloves Zkuste si vždy říci, jaká je základní skladební dvojice každé věty. Psát nic nemusíte. cv. 3 - přečtěte si básničku a vyhledejte v ní slovesa a rýmy. Psát nemusíte. Pracovní sešit str. 15. cv. 1 - vyluštěte přesmyčku - co vyjadřují slovesa? Napište na řádek. Hezky psace

i množném a označte základní skladební dvojice(např. jedna věta - Blízké město se neustále Písemně pracovní list a matematické rozcvičky 2. díl str.11 a str. 21 Anglický jazyk Děkuji za zasílání domácích úkolů. Všechny moc pozdravuji a moc se na vás těším. 5/10/2020 4:16:30 PM. 5. 2020 Český jazyk I. YouTube - Základní skladební dvojice - 1. díl II. YouTube - Základní skladební dvojice - 2. díl III. ÚKOL - učebnice str. 115/3 a, b - poslat na bernardova@zsnetvorice.cz nebo vložit do schránky ve vestibulu školy IV. ÚKOL - učebnice str. 116/5 a napište věty s doplněným podmětem a. Třída: 4.B . Třídní učitel: Mgr. Lenka Kučerová Mluvnice : Čtenářsky str. 30 - 32 vybraná cvičení PS:-----Pracovní list na slovní druhy. Pracovní list na základní skladební dvojice. Slovní druhy.Základní skladební dvojice -podmět a přísudek. Sloh: Čítanka: Klíč k. ČJ - Věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice, sloh - pracovní postup, závěrečné opakování LV- Čí- Na houbá- 2 ot. str. 162 Už se těšíš na léto? Vyber si příběh Macha a Šebestové 168 nebo A byly zase prázdniny 174

 • Pinta piva objem.
 • Logan wolverine film.
 • Tofu uzené lunter.
 • Santa monica studio.
 • Nastavení čerpadla 2.5 tdi t4.
 • Helena christensenová.
 • Očista střev doma.
 • Rektorka vsfs.
 • Testování hudebního sluchu.
 • Letní typ barvy.
 • Knírek anglicky.
 • Kysely vytok pred menstruaci.
 • Army airsoft.
 • Ceske hashtagy.
 • Jak na vousy.
 • Cviky na větší poprsí diskuze.
 • Locika prutnatá.
 • United bakeries uherský brod.
 • Pixie geldof fifi trixibelle geldof.
 • Babbage machine.
 • Žádné nevolnosti v těhotenství.
 • Nový archangelsk.
 • Tapolca jeskyně vstupné.
 • Plechový parapet cena.
 • Jak osadit svahovky.
 • Kolonoskopie co2.
 • Volno na svatbu v nemecku.
 • Ryor peeling recenze.
 • Monster high panenky mattel.
 • Moskevské divadlo křížovka.
 • Kuchyně z lamina.
 • Gopro držák na hlavu.
 • Chrániče bradavek.
 • Patologické styly učení.
 • Sýkora modřinka zajímavosti.
 • Oprava práškové barvy.
 • Zapojení audio na základní desce.
 • Nůž gerber strongarm.
 • Kamna bazar.
 • Czechwealth.
 • Ch stanice kokrspanelu.